ZUK Sp. z o.o. w Mosinie jest w dobrej kondycji

W czasie tej kadencji często i zazwyczaj słusznie przywoływany jest przykład gminy Komorniki. Idąc tym tropem  w połowie marca poprosiłam burmistrza o przedstawienie Radzie Miejskiej na sesji 27 kwietnia Sprawozdania z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie za 2016 rok na wzór sprawozdania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. przedłożonego Radzie Gminy Komorniki na sesji w dniu 16 marca 2017 r.

Tydzień przed sesją radni z gminy Komorniki otrzymali:

 1. Bilans sporządzony 22 lutego 2017 r.
 2. Rachunek Zysków i Strat za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. sporządzony 24 lutego 2017 r. podpisany przez Prezesa, Członka Zarządu i Głównego Księgowego i opatrzony stosownymi pieczęciami.
 3. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2016

Mosińscy radni nie otrzymali żadnych materiałów nie tylko przed sesją, ale również w trakcie sesji. Prezes przez ponad godzinę opowiadał o swojej firmie i przedstawiał prezentację złożoną z 80 slajdów. Prezentacja, choć zawiera  dane liczbowe,  nie jest dokumentem.

Mimo niedosytu, bo radni nie uzyskali odpowiedzi na pytanie, czy gminna spółka osiągnęła zysk, czy stratę, prezentacja zawiera zbiór danych, które warto poddać analizie.

ZUK zatrudniał w 2016 r.  105 osób (w tym 85 na umowę o pracę).  2013 – 83, 2014 – 85,  2015 – 97
Kapitał podstawowy spółki wynosi  4 380 200 zł.

DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH
ZUK w 2016 r. odbierał odpady – niestety nie podano przychodów z tego tytułu.

DZIAŁ ADMINISTRACJI
Spółka zarządza 129 lokalami komunalnymi, 15 lokalami socjalnymi, 18 lokalami we wspólnotach mieszkaniowych, 3 lokale w TBS, 28 lokali użytkowych, 22 świetlice i OSP –  niestety nie podano przychodów z tego tytułu.

ZUK wystawił Gminie fakturę za prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na kwotę 280 810,80

TRANSPORT OSOBOWY
ZUK przewoził 585 uczniów szkół gminnych i 33 uczniów niepełnosprawnych.
Autobusy i busy ZUK przejechały ok. 320 tys. km.

ZUK obsługiwał komunikację gminną:

 • 691 Mosina-Krosno-Drużyna-Borkowice – przychód 181 163 zł
 • 692 Mosina-Krosinko-Dymaczewo St.-Dymaczewo N.  przychód 242 037 zł
 • 693 Mosina -Sowiniec – Sowinki – Baranowo – Krajkowo od 1 lipca – przychód 33 165 zł
 • 698 Mosina-Rogalinek-Sasinowo-Wiórek – Sasinowo – Rogalinek – Mosina od 1 września – 19 862 zł
 • 699 Mosina-Puszczykowo-Rogalinek-Sasinowo-Wiórek-Rogalin-Radzewice-Świątniki-Mieczewo – przychód 323 358 zł
 • linia zastępcza – dworzec kolejowy – ul. Jasna Nowe Krosno – 46 654 zł

Dział osiągnął:
przychody: 2 919 769,48 zł
koszty: 2 801 045,17 zł
zysk: 118 724,31 zł

DZIAŁ REMONTOWO-DROGOWY

 • zasypywanie zadoleń wraz zakupem gruzu i mechanicznym wbudowaniem w drogi (wbudowano łącznie 7 262,9 ton gruzobetonu za kwotę 269 251,50 zł i 858 ton odsiewu za kwotę 12 870,00 zł) – wartość usług 506 178,51 zł netto
 • profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem walcem drogowym (łącznie wyprofilowano 1 301 453,44 m2 dróg) za kwotę 351 392,43 zł netto
 • pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy, nasadzanie roślin, odchwaszczanie, podlewanie, itp.) za kwotę 247 554,87 zł netto
 • wycinka drzew – 141 137,71 zł netto
 • zakup, montaż, naprawa i sprzątanie wiat przystankowych – 29 100,55 zł netto
 • montaż, naprawa znaków drogowych i koszy ulicznych – wartość usługi 38 708,51 zł netto
 • montaż i naprawa koszy na śmieci i koszy na psie odchody typu Łatek – 58 091,27 zł netto
 • prace różne (czyszczenie i naprawa studzienek kanalizacji deszczowej, drobne prace remontowe, naprawa chodników i nawierzchni bitumicznych, usługa udrażniania kanalizacji sanitarnej, montaż gablot ogłoszeniowych, itp. – wartość usług 74 268,00 zł netto
 • akcja zima – 173 929,75 zł netto (drogi gminne 133 179,37 zł, drogi powiatowe – 40 750,38 zł)
 • administracja składowiskiem odpadów komunalnych – 43 324,00 zł netto (składowisko Nowy dwór gm. Zbąszyń 41 724,00 zł, składowisko w Strzyżewie gm. Zbąszyń – 1 600, zł)
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 836 szt. (gmina Mosina – 644 szt., gminy Swarzędz, Kórnik, Luboń – 192 szt.) o wartości 4 998 399,46 zł netto
 • Monitoring przepompowni wody deszczowej w miejscowości Mosina i Pecna 6 600,00 zł

PRZYCHODY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

 • 2013 r. – 7 336 148,53 zł
 • 2014 r. – 7 403 056,13 zł
 • 2015 r. – 9 835 689,62 zł
 • 2016 r. – 15 423 391,74 zł

Mimo że na pytanie o zysk odpowiedź nie padła, jak wynika z jednego z wykresów wyniósł on w 2016 r. 1 467 645 zł.

7 myśli na temat “ZUK Sp. z o.o. w Mosinie jest w dobrej kondycji

 • 19/05/2017 o 09:27
  Permalink

  To specyfika zakładów komunalnych. Wynik finansowy może byc zły, tylko w przypadku gdy burmistrz czy wójt chce wywalic prezesa. W innym przypadku można robic wynik np. na odśnieżaniu, nawet gdy 5 lat nie spadnie płatek śniegu.

  Odpowiedz
  • 19/05/2017 o 11:40
   Permalink

   ZUK w dobrej kondycji. Przecież ZUK nie może być w złej kondycji. Jako spółka prawa handlowego gminy Mosina otrzymuje zlecenia z gminy. Jest ich tyle, aby ZUK był w dobrej kondycji. Gmina nie może sobie pozwolić, aby ZUK był w złej kondycji, bo jak bumerang uderzy to w gminę. Tak było, jest i będzie. ZUK jest dokapitlizowany przez gminę gotówką, jak trzeba kupić sprzęt mechaniczny(autobusy, śmieciarki, koparki itd.). Czy gmina dokapitalizuje zwykły zakład prywatny? Pytanie retoryczne. ZUK wykonując inne zadania wystawia faktury z kosztorysem. Stawki wyjściowe(stawka godzinowa, koszty bezpośrednie, zysk) przy pozycji monopolisty nijak się mają do stawek firm prywatnych. Są o niebo korzystniejsze. Gdyby ZUK obowiązywał wolny rynek, a gmina wszystkie zlecenia realizowała w drodze przetargu, ZUK nie miałby szans ostać się na rynku. Ale jak powiedziałem, ta sytuacja była dawniej, jest teraz i będzie w przyszłości.

   Odpowiedz
 • 19/05/2017 o 06:55
  Permalink

  ZUK osiągnął prawie półtora miliona zysku, z czegoś to się bierze.

  Odpowiedz
 • 06/05/2017 o 23:37
  Permalink

  Profilowanie i zasypywanie zadoleń – ogromne pieniądze, a jakość wykonania kiepska. Czy ktoś z ramienia gminy dokonuje odbioru prac?

  Odpowiedz
 • 03/05/2017 o 21:51
  Permalink

  Zagadka się wyjaśniła. Zielenią w mieście zajmuje się ZUK. Bierze za to prawie 250 tysięcy. Czy ZUK ma fachowców znających się na urządzaniu terenów zielonych i właściwej pielęgnacji roślin? Sadząc po efektach, raczej nie. Wszystko robione na szybko, niestarannie, byle jak. W piątek przed długim weekendem wielkie sprzątanie po zimie. Miasto jest brudne a zieleń zaniedbana. Ludzie, przecież na wszystkim trzeba się znać! Potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Gmina nie powinna płacić za bylejakość. Proszę zobaczyć skwer przed dworcem. Kiedyś za pani Springer były tam piękne róże. Zostały zmarnowane. W pośpiechu ktoś coś tam robił, ale kupy suchych liści nie zostały zabrane. W innych miastach tulipany, bratki kwitną od marca, a u nas przed 1 majem po łebkach sprząta się jesienne liście. Ręce opadają.

  Odpowiedz
  • 18/05/2017 o 22:50
   Permalink

   ZUK zajmuje się również wycinką drzew i przycinaniem gałęzi. Ciekawostka: za przycięcie jednego drzewa w Żabinku ZUK wystawił fakturę na kwotę 2 872 zł. Potrzebny był podnośnik, więc drzewo było zapewne duże, ale rachunek wystawiony przez ZUK jest mocno wygórowany. Gminna spółka łupi gminę. Zjawisko to dostrzegli na wczorajszym posiedzeniu członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, byli cenami ZUK za wycinkę drzew zbulwersowani.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.