22 Comments
Cypisek 11/12/2016
| |

A czy Pan Radny który dyskutuje z Pitbullem jako wybrany przedstawiciel mieszkanców nie ma odwagi się przedstawić ?
Widać tylko P. Małgosia Kaptur trzyma klasę. Brawo Pani Małgosiu. Szacun.

Pitbull 10/12/2016
| |

Skąd taki przyrost dochodów i wydatków planowanego budżetu na rok 2017 w stosunku do budżetu 2016 ? to jest ok 30%. Takiego skoku nie było od dekady.

Pitbull 10/12/2016
| |

No to teraz podsumowanie na podstawie 2010 roku
1. Gmina nie dysponuje właściwie własnymi środkami na inwestycje
2. Każda nowa inwestycja powinna być analizowana od strony źródeł finansowania (jeżeli z pożyczek w tym obligacji/kredytów) to faktyczny koszt inwestycji jest wyższy bo dochodzą odsetki
3. Analizy wymagają również koszty bieżące utrzymania tej inwenstycji, które trzeba będzie wyłożyc już po oddaniu inwestycji. Jeżeli dochody z inwestycji nie pokryją kosztów jej utrzymania to zajdzie konieczność przesunięcia środków z innych pozycji budżetu na utrzymanie właśnie tej inwestycji.
Przy tak skromnym budżecie gminy trzeba będzie umniejszyć transport, szkolnictwo, kulturę lub inne działy.

A teraz pod tym kątem proszę sobie przeanalizować inwestycję typu PŁYWALNIA w Mosinie. Nawet jak zrównoważono koszty inwestycji zadłużając się to z jakich środków ( z jakiej innej działalności) trzeba będzie umniejszyć budżet aby pokryć koszty bieżące pływalni ?
Od razu mówię nie wierzę w zyski z pływalni. Nie wierzę również że gmina wysprzeda swój majątek (np nieruchomości), a nawet jeśli tak to pokrycie kosztów bieżących pływalni ze sprzedaży nieruchomości to absurd.

Pitbull 09/12/2016
| |

Pani Małgosiu, nie trzeba i tak ma Pani dużo zajęć. Chodziło mi tylko, aby w przyszłości analizując wykonanie budżetu poznawać go z różnych aspektów. Wtedy stanie się jasne na jakie cele gmina się zadłuża. Odpowiedź że na inwestycje jest zbyt dużym uproszczeniem.
Poza tym jeżeli zadłużenie związane jest z inwestycjami to pojawia się pytanie z czego to zadłużenie zostanie spłacone. Czy bada się zwrot z inwestycji ? W jakim czasie i w jakiej skali. Bo przecież nie pożycza się za darmo. Czy dana inwestycja zarobi na siebie (własne utrzymanie i na spłatę zadłużenia + oprocentowanie obligacji).
Pani Małgosiu, doceniam Pani działania na rzecz Gminy i jej mieszkańców w tym na prowadzenie Czasu Mosiny i publikowane dane. Pozdrawiam serdecznie,

Pitbull 09/12/2016
| |

Jeżeli 15 mln z obligacji poszło na inwestycje to ile zainwestowano środków własnych ? Ile na inwestycje poszło ze środków unijnych ? A może jeszcze dotacje inwestycyjne z Powiatu lub województwa?
Pani Małgosiu wydaje mi się że nastąpiło tu pomieszanie pojęć. Uporządkujmy temat.
Powyżej przedstawiono wysokość wydatków inwestycyjnych niestety bez źródeł ich finansowania.
Czy analizując wykonanie planu inwestycyjnego radni przyglądają się zarówno stronie przedmiotowej planu jak i żródłom jego finansowania? Tzn ile inwestycji sfinansowano ze środków własnych, ile z pożyczek / kredytów (w tym obligacji), ile z środków unijnych, ile z dotacji inwestycyjnych przedmiotowych, a ile z pozostałych źródeł ?
Taki kształt ma typowe sprawozdanie do wykonania planu inwestycyjnego.

M. Kaptur 09/12/2016
| |

Najbardziej znaczące inwestycje w 2010 r. to:
6 550 000 – ul. Krasickiego i część ul. Strzeleckiej
1 474 693 ul. Boczna w Krośnie,
3 775 000 – budowa zbiornika retencyjnego, budowa ul. Wodnej i Leśnej na Czarnokurzu,
723 090 zł – ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej od 431 do granicy z Puszczykowem,
2 300 000 – rozbudowa remizy (całość 3,3 mln),
515 000 – I etap budowy sali gimnastycznej w Daszewicach – stan surowy zamknięty (całość 4 mln zł),
860 000 – dokończenie budowy przedszkola w Wiórku (całość 2 mln zł).
300 000 – płyta targowiska,
750 000 – dokończenie budowy budynku socjalnego w Krośnie (całość 1 445 000),
Wszystkie wydatki można sprawdzić klikając w link-> http://serwer35630.lh.pl/czasmosiny2.pl/wp-content/uploads/2016/12/inwestycje-2010.pdf

xyz 08/12/2016
| |

Co gmina zbudowała takiego w 2010 r. że wzięła 15 mln obligacji? Za taką kasę powinien być wykonany skok do przodu. Jakoś nie kojarzę, żeby coś takiego miało miejsce.

paw 08/12/2016
| |

przerazajace statystyki..dla gmin powiatu….
przerazajaca polska patologia….