Przedsiębiorcy chcą zmian

📢 Jeszcze większe hale magazynowe i produkcyjne w rejonie ulic Śremska, Leśmiana i Gałczyńskiego❗

Burmistrz Przemysław Mieloch chce, aby zabudowa magazynowa i przemysłowa w rejonie ulic Śremska, Leśmiana i Gałczyńskiego urosła do 23 metrów (obecnie jest 15 metrów), co oznacza, że funkcja przemysłowo-magazynowa ma być intensyfikowana.

Hale w całej strefie mają być o 1/3 wyższe, czyli przynajmniej o 30% wzrośnie w tym rejonie i okolicy ruch samochodów dostawczych. Liczba miejsc pracy nie wzrośnie, a raczej spadnie, bo argumentem m.in. firmy Impakt, aby podwyższyć do 23 metrów wysokość zabudowy, jest automatyzacja magazynów.

Na jutrzejszej sesji radni będą decydować o przystąpieniu (formalnie to zmiana uchwały o przystąpieniu) do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Burmistrz już zapowiedział, że chce tam wyższej zabudowy. Będzie żyło się w tym rejonie gorzej. To na pewno. Czy Burmistrz bierze to pod uwagę?Fragment miasta położony między ul. Sowiniecką, Gałczyńskiego, Leśmiana, Śremską i torami kolejowymi to teren, co do którego najczęściej inwestorzy czy przedsiębiorcy zgłaszają nowe oczekiwania.

Zmieniamy plany jak rękawiczki


W 2006 opracowano mpzp dla całego obszaru.
W 2013 dla połowy tego obszaru od ul Śremskiej opracowano nowy plan.
W 2016 uchwalony został mpzp dla drugiej części od ul. Gałczyńskiego.
W 2018 zmieniono plan z 2013. (od strony ul. Śremskiej).
W 2018 r. przystąpiono do sporządzenia nowego planu dla części przylegającej do Gałczyńskiego.
W marcu 2019 zmieniono obszar tego planu.
Na jutrzejszej sesji kolejna próba zmiany obszaru planu. Jest to propozycja objęcia jednym planem całego obszaru.

Uchwała nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.10.2006 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i tarami kolejowymi linii Poznań – Wrocław” (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 191, poz. 4482 z 8.12.2006r.);– (zmieniony uchwałą nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r. – Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7037 oraz uchwałą nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. – Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3732);

Uchwała nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego, poz. 7037 z 9 grudnia 2013r.) – częściowa zmiana planu miejscowego przyjętego uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r., powierzchnia 29,87 ha;

Uchwała nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3732) – częściowa zmiana planu miejscowego przyjętego uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. – Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 191, poz. 4482

Uchwała nr LXV/757/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4161) – powoduje utratę mocy obowiązującej uchwały nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7037);

Mosina: Sowiniecka – Leśmiana – Gałczyńskiego, zapoczątkowany uchwałą nr LXII/728/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, zmienioną uchwalą nr VII/33/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.: etap przygotowywania do sporządzania projektu planu miejscowego, w tym wyboru wykonawcy;

97 Comments
karp 19/02/2020
| |

Do dnia 29 lutego można złożyć wnioski do mpzp dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie. Kto ma jakieś wnioski co do zagospodarowanie tych terenów, a ich nie złoży na piśmie, ten fujara.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/plany-miejscowe/obwieszczenie-o-zmianie-uchway-o-przystpieniu-do-sporzdzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenw-przy-ulicy-gaczyskiego-i-ulicy-lemiana-w-mosinie.html

karp 16/12/2019
| |

Mania anonimizowania zapanowała w UM Mosina.W bazaoos został opublikowany KIP na rozbudowę hali nr 2. dla Stora Enso. Świstak siedzi i zamazuje nazwę firmy Stora Enso, kto jest właścicielem działek,autorów dokumentu. Bardzo chciałbym poznać podstawę prawną takich działań lub historię choroby. Jak to będzie się rozwijać to mosińscy urzędnicy utajnią burmistrza.

karp 13/12/2019
| |

Mam nadzieję, że pani wczorajsze wystąpienie natchnie pana burmistrza do egzekwowania od pracowników mniej wybiórczego publikowania informacji. Zasada że jak dla Rohra to nie publikujemy, nie powinna już obowiązywać. Pani Springer nie publikowała dla Rohra i Dudka&Kostka i między innymi dlatego już w Mosinie nie rządzi. Pan burmistrz nawet w swoim, dobrze pojętym interesie powinien to zrozumieć i sprawić, by informacja o wszczęciu postępowania dla centrum Mosina III została jednak opublikowana. Pan Jan Marciniak wspomniał, że budowa OSKP może wzmóc ruch tirów. Budowa nowego centrum logistycznego raczej ich ilości też nie zmniejszy.Teraz będę codziennie sprawdzał realizację obietnicy pana burmistrza, kiedy adres Gałczyńskiego 7 się zmieni na stronie spółki. Przy wizytówce widnieje już adres Gałczyńskiego 22 i wprowadzono tą zmianę, jak zmieniłem tam Gałczyńskiego 7 na Lema. Jak będzie trzeba zbyt długo czekać, to pojawi się tam ulica przy której
mieszka pan burmistrz lub któryś z zastępców.

Małgorzata Kaptur 13/12/2019
| |

Spółki prawa handlowego, w których gmina posiada dominującą pozycję są również zobowiązane do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Obowiązek ten określa art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).
Dodam jeszcze, że nasze spółki prawa handlowego BIP-u nie prowadzą.
Dla porównania- https://tp-kom.bip.gov.pl/ lub lepiej prowadzony BIP PK Wronki, który robi bardzo dobre wrażenie i wzbudza zaufanie.
http://bip.pk-wronki.pl/

Halina 12/12/2019
| |

My MIESZKANCY NA TO SIE NIE ZGADZAMY. TA ZABUDOWA JEST ZA BLISKO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO. PROSZĘ WSZYSTKIE OSOBY MIESZKAJĄCE W POBLIŻU UL. GAŁCZYŃSKIEGO O WPISYWANIE SWOICH OPINII. TE UCIĄŻLIWE FIRMY NIE MAJA ZAPISANE W DEC. ŚRODOWISKOWYCH OBOWIĄZKU ZAMONTOWANIA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH. Mosina nie ma dróg dojazdowych. Szosa Poznańska jest nieprzejezdna i zapchana. Te obiekty sa ulokowane w centrum miasta. Zostały tam ulokowane wbrew decyzji mieszkańców z RAZACYM NARUSZENIEM PRAWA. Obecnie w Sądzie w Śremie toczy sie rozprawa części mieszkańców z firma STORAENSO. Będziemy DOMAGAĆ SIE WYSOKICH ODSZKODOWAŃ I OD INWESTORA, A POTEM OD GMINY ZA ULOKOWANIE TAKICH INWESTYCJI BEZ POROZUMIENIA Z MIESZKANCAMI. Kupując działki w latach dziewięćdziesiątych bylismy informowania przez burmistrza Kałuzińskiego, że na terenach po SFM powstaną bloki, a w budynku biurowym mialy powstac mieszkania socjalne. Niestety, burmistrz Springier, nastepczyni burmistrza Kałuzińskiego byla innego zdania. Lewa strona ul. Gałczyńskiego jest zapisana w Planie Miejscowym jako strefa mieszkaniowa. Mamy więc prawo odwoływać sie od wszelkich nowych decyzji pana Mielocha, bo jesteśmy stroną w sprawie. Burmistrz nie potrafi wyegzekwować zamontowania ekranów akustycznych, ani zobowiazac ROHRA do podporzadkowania sie zapisom w Decyzja Srodowiskowych. Zostal burmistrzem rowniez dzieki mieszkancom tych ulic. ROHR, STORA na niego nie glosowały. Poprzez zwiększenie wysokosci i ilosci magazynow nie PRZYBEDZIE MIEJSC PRACY, TYLKO ZWIEKSZY SIE ILOSC TIROW NA ULICACH I TAK JUZ ZAKORKOWANYCH. WSZYSCY, KTORZY DOJEZDZACIE Samochodoami do pracy w Poznaniu odczujecie to na wlasnej skórze. Musimy zwolac pilnie ZEBRANIE MIESZKANCOW OSIEDLA ZA BARWA I PRZEDYSKUTOWAC I NIE DOPUSCIC DO REALIZACJ POMYSLOW BURMISTRZA. Miejsce dla przemysłu jest w stronę Bedlewi i Stęszewa w pobliżu drogi szybkiego ruch, a nie w środku zakorkowanej Mosiny. Bardzo, bardzo żałujemy, że glosowaliśmy na przypadkowego niesprawdzonego pana Mielocha.

karp 12/12/2019
| |

Burmistrz Mieloch został wybrany także dzięki głosom mieszkańców ulicy Gałczyńskiego i przyległych.
Z jego polityki można by wyciągnąć wniosek, że jest przekonany że to dzięki Rohrowi.

karp 12/12/2019
| |

Przedsiębiorcy chcą zmian, ale jednocześnie od czasu powstania zabudowy przemysłowej nie dokonały żadnego wysiłku na rzecz ochrony środowiska. Stan na dziś jest taki że Stora funkcjonuje obecnie bez pozwolenia wodno-prawnego z wrysowanym terenem WS w mpzp, a kontrola w Rohrze wykazała przekroczenie norm hałasu.
Tym zjawiskom sprzyjała szkodliwa postawa kolejnych władz Mosiny, które nie wymagają od przedsiębiorców przestrzegania warunków zapisanych w decyzjach środowiskowych. Rohr zajmuje pozycje wyraźnie zwierzchnią w stosunku do władz i nawet nie wykonuje takiego gestu, by na swojej stronie zmienić adres z Gałczyńskiego 7 na właściwy. Mieszkańcy sąsiadujących nieruchomości są co rusz nagabywani przez kierowców tirów, gdzie jest Rohr, bo adres podawany uparcie na stronie firmy
i na dokumentach, systemy informacji przestrzennej wskazują na prywatnej działce.
Decyzje środowiskowe za p.Springer były wydawane bez wymaganych prawem postanowień i gdyby zostały poddane kontroli sądowej, byłyby uznane za nieważne. Budowa rozpoczęła się w roku 2004,a
opinia środowiskowa i pozwolenie na budowę są z roku 2005. Tu zdaje się organy goniły za budową, jak w przypadku budowy zamku w Stobnicy . Wątpliwości budzą też decyzje z czasów nowożytnych.
Plan z ubiegłego roku-uchwała 757/18-nie przewiduje nawet zakazu inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na terenie zabudowy przemysłowej,a jego zapisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej są co najmniej wątpliwe. Burmistrz i większość radnych zaakceptowali zakaz takich inwestycji na terenach mieszkaniowych. To już bardzo widoczna zbyt daleko idąca uległość w stosunku do spółki. Krótko po uchwaleniu planu została wydana decyzja środowiskowa na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów,która wbrew prawu została oparta na 2 planach
miejscowych, w tym na tym który jeszcze nie zdążył wejść w życie. Obecnie burmistrz wszedł już w buty p.Springer( w których zdecydowanie mu nie do twarzy) i procedowana jest nowa decyzja środowiskowa dla kompleksu Mosina III. Znowu jak za czasów Dudka&Kostka, bez informacji o wszczęciu postępowaniu na stronie internetowej UM Mosina. To już jest jawne działanie przeciwko
mieszkańcom i zbyt serwilistyczna postawa wobec spółek. Przy tym obecnie jest to przedni pomysł na
jeszcze większe zakorkowanie Mosiny, a pomysłu na odkorkowanie nie ma. Moim zdaniem zamiast galopować z kolejnymi zmianami planów i decyzjami środowiskowymi władze i Komisja Ochrony Środowiska RM Mosina powinny się skupić raczej na wyegzekwowaniu warunków decyzji środowiskowych sprzed wielu lat. Dojazd tir-ów od ulicy Śremskiej notorycznie nie jest przestrzegany,
a informacja którą KOŚ powzięła w 2015 roku, że wały ziemne opadły o pół metra została kompletnie zlekceważona. Mieszkańcy tamtych terenów powinni się wreszcie obudzić, bo im tiry niedługo wjadą do ogródków. Będzie narastał konflikt społeczny nie tylko z zabudową mieszkaniową nie tylko od Gałczyńskiego, ale od Śremskiej w kolejnych planach zabudowa usługowa zamieniła się w przemysłową.