Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków

Już szósty rok trwa opracowywanie gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. Uchwalony w 2011 r. program sięgał roku 2014. Mimo moich licznych wniosków – część odpowiedzi na nie poniżej – do pozytywnego zakończenia ciągle daleko. Zajmuje się już tym tematem druga firma. Gmina poniosła koszty, a efektu końcowego brak.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW z 2009 r. – na zdjęciu powyżej jedna z kart ewidencji przedstawiająca nieistniejacy już wiatrak w Daszewicach.

19 października 2019 r. weszły w życie nowe zasady funkcjonowania ewidencji zabytków, w tym również gminnej. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10. września 2019 r. wprowadziło zmiany, które poprawiają sytuację właścicieli nieruchomości. Nakładają na wójta/burmistrza obowiązek zawiadomienia właściciela o zamiarze włączenia lub wyłączenia nieruchomości z gminnej ewidencji zabytków, a także o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku.
Te informacje będą musiały być również podane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Do tej pory często było tak, że właściciel nie miał wiedzy o tym, że jego budynek figuruje z ewidencji zabytków i że z tego tytułu wynikają dla niego określone konsekwencje.

Powyższa zmiana spowoduje zapewne kolejne lata zwłoki w przyjęciu programu opieki nad zabytkami w naszej gminie.

7 Comments
Cenzor 19/01/2020
| |

Pani Przewodnicząca, po co pracować nad Gminna Ewidencją Zabytków ? Czy nie lepiej poczekać aż ich nie będzie ? Wiatraka w Daszewicach nie ma podobno już od 10 lat !

karp 13/01/2020
| |

Pewnie proces twórczy przysparzał mu cierpienia, bo net podpowiada że zajmował się raczej rękodziełem i renowacją obrazów. Mnie by się włączyła czerwona lampka, jak facet ma Maria na drugie.
Kiedyś jeden Jan Maria darł się na pokładzie Lufthansy,że Niemcy go biją. Też niezły artysta.
https://www.youtube.com/watch?v=bGRvjna5QH8

karp 13/01/2020
| |

Pod tym adresem jest chyba Biedronka. No ale tam chyba nikt dzieła nie zamówił?

karp 13/01/2020
| |

Dobrze, że przynajmniej na tej stronie jeszcze nie zamazuje się nazw firm, co jest zwyczajem UM Mosina.
Czytam, że właściciel Ananto zajmuje się artystyczną i literacką działalnością twórczą.
https://aleo.com/pl/firma/antoni-niedzwiecki-ananto-poznan
Żeby powstało wybitne dzieło literackie, to proces twórczy musi trwać.Tu długość procesu twórczego wskazuje, że może powstać nowa Trylogia.