Zmiany organizacyjne w Urzędzie

30 grudnia Burmistrz Gminy Mosina podpisał zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie Burmistrz wprowadza następujące zmiany:
dotychczasowy schemat organizacyjny
nowy schemat organizacyjny

 • Obecny Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu – 8 osób – ulega podziałowi na dwa mniejsze:
  1. Referat Oświaty i Sportu – 3 osoby
  2. Referat Promocji i Kultury (Agata Lubowicka – Z-ca Kierownika, Katarzyna Leszczyńska – Inspektor, Jakub Modrzyński – Inspektor, Paulina Ludwiczak – Inspektor. Kierownikowi tego referatu będzie podlegać Gminne Centrum Informacji – 2 osoby ( Karolina Adamczyk-Pięta – Inspektor – Koordynator, Beata Tomczak – Pomoc administracyjna)
 • Referat Finansowo-Budżetowy – 15 osób ulega podziałowi na dwa mniejsze, które mają podlegać Skarbnikowi:
  1. Referat Księgowości
  2. Referat Podatków i Opłat,
 • Biuro Zamówień Publicznych podległe do tej pory II Zastępcy, podlegać będzie odtąd Sekretarzowi.
 • Z 2 do 1,5 etatu zmniejsza się obsługę prawną.
 • Ulega likwidacji nieistniejące w rzeczywistości stanowisko Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej,
 • Ustalono liczbę etatów w każdej komórce organizacyjnej
  Burmistrzowi bezpośrednio podlega 27,6 etatów,
  I Zastępcy – 14
  II Zastępcy – 19
  Sekretarzowi – 24
  Skarbnikowi – 15
  W Referacie Organizacyjnym zaplanowano 9 etatów, w Referacie Ochrony Środowiska- 8 etatów, w trzech referatach: Mienia Komunalnego, Inwestycji i Planowania Przestrzennego zaplanowano po 7 etatów.
  Ogółem 104,625 etatu
 • W nowym Regulaminie nie ma mowy o tworzeniu rejestru umów, czy zobowiązań. To krok wstecz w porównaniu z tym, co było w poprzednim regulaminie.

81 Comments
ciekawy 30/01/2020
| |

No to mamy nowego skarbnika. Niewiele mozna wyczytac na jego temat na ogłoszeniu – nie widomo czy ta pani skończyła jakąś szkołę. Dlaczego takie informacje się ukrywa? Nie mam pojęcia http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2020/wynik_naboru_skarbnik.pdf
Kiedy wybrano zastępcę kierownika referatu planowania przestrzennego to wpisano jakie studia, jaką podyplomówke skończył, nawet jak Pana Kubę zatrudniali, to podali, co skończył. Pominęli tylko to duże doświadczenie w rozliczaniu wielkich projektów http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2019/wynik_naboru_bzpe2.pdf, a pani od bhp to wypisali nawet certyfikaty, a przy nowej skarbniczce jakies drętwe ogólniki
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2020/wynik_naboru_skarbnik.pdf

karp 28/01/2020
| |

Zła passa legislacyjna. RIO stwierdziło częściową nieważność w części uchwały 148/19 w sprawie dotacji dla przedszkoli. Przedtem była unieważniona w całości uchwała w sprawie cen paliwa i ździwiłem się, że pan burmistrz nie przedłożył nowej na ostatniej sesji.

karp 16/01/2020
| |

Wojewoda unieważnił uchwałę 144/19 w sprawie ustalenie średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020.
Komentarz od czapy jest taki, że jak spojrzę na deficyt w gospodarce odpadami, to u was cena paliwa już chyba dawno przekroczyła 10 zł za litr.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_144.pdf
Tak serio, unieważnienie ma związek ma związek z brakiem zapisu o publikacji w dzienniku urzędowym i błędnym terminie wejścia w życie. Uznano, że jest to akt prawa miejscowego. Oni tam wyłapują tylko takie rzeczy, a braku metali czy niespójności między uchwałami śmieciowymi, nie zauważą nigdy. Podobnie jak ściemy nazwanej opłatą targowiskową.

ryba psuje się od głowy 11/01/2020
| |

Kiedyś Kasprowicz napisał, że urząd to burdel na kółkach, czy coś takiego i miał potem za swoje. Jak w urzędzie ma być porządek, kiedy nowa sekretarz daje zły przykład. Mimo że pracuje od paru miesięcy nie zdążyła złożyć oświadczenia majątkowego. Pan Kasprowicz wtedy widział bałagan, a teraz milczy. Wzrok się Panie radny pogorszył? Krytykowana przez Pana Zofia Springer nie miała takiego bałaganu, jak się wtedy wydawało. Co Pan na to?
ZS http://bip.mosina.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe/sekretarz-gminy/za-2007-rok.html
PM http://bip.mosina.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe/sekretarz-gminy.html

karp 07/01/2020
| |

Czy ktoś ma informacje czy nasza odpadowa grupa zakupowa znalazła instalację?
Dziś Selekt otwierał koperty, ale nie wiem jaki rezultat.

karp 06/01/2020
| |

Gdyby coś z tą organizacją było nie tak, to burmistrz może zmienić specjalizację urzędników.
Specjalistów od sadzenia drzew w siatkach, może przesunąć do odpadów, lub odwrotnie , a nawet do sekcji gimnastycznej. Wystarczy spojrzeć na błyskawiczne przebranżowienie byłego prezesa ZUK.
W Mosinie dopiero raczkował w branży przed-kan. To można datować od tego momentu, kiedy kupił WUKO.
Jeszcze dobrze nie nauczył się rur przepychać i po drodze do Wronek stał się specjalistą od wod-kan.
Moim zdaniem w Mosinie nieźle mu szło raczej w branży rad-kan, czyli z wpuszczaniem radnych w kanał.
Wybitnie dobre osiągnięcia miał w branży bur-kan, bo z sukcesami wpuszczał w kanał 3 burmistrzów, w tym obecnie urzędującego.Jego najlepszy okres to równoległe robienie w konia samorządowców z Mosiny i Rokietnicy, kiedy szefował ZUK Mosina i ROŚ Mosina jednocześnie. Rąbał na kasie 2 gminy, a kiedy szukali go i ci z Mosiny i ci z Rokietnicy, to on był gdzieś pomiędzy.
W bur-kan jest jak wino, im starszy tym lepszy. Doświadczenia z Mosiny błyskawicznie spożytkował we Wronkach i od razu odniósł sukces. Burmistrz Wieczór już pływa w kanale z odpadami. Z figo-fago przeistoczył się w proszalnego dziada.

Sławek 05/01/2020
| |

Zastępcy burmistrza maja teraz klawe życie. Za czasów Z. Springer II zastępca czyli Sławomir Ratajczak miał więcej podległych referatów niż obecni wice razem wzięci. Oprócz geodezji, ochrony środowiska, mienia komunalnego, inwestycji, planowania przestrzennego miał pod sobą jeszcze zamówienia publiczne i zarządzanie funduszami unijnymi.
https://www.gazeta-mosina.pl/wp-content/uploads/2015/04/stara_struktura_organizacyjna.jpg

MP 05/01/2020
| |

Coś straciłem? Tylko tyle pozostało z wypowiedzi szanownego karpia, a szkoda bo lubię Mickiewicza: “karp { Karp chciałby wyrazić swój podziw dla Mickiewicza za prorocze słowa: Czy to Mieloch nie… } – 5.01”

karp 05/01/2020
| |

Od 1 stycznia 2020:” Pracownicy Urzędu realizując powierzone im zadania, kierują się uniwersalnymi zasadami etyki, praworządności i służebności wobec interesantów, dobro publiczne przedkładają nad interesy własne. Są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, szanują prawo obywateli do informacji, zapewniającw granicach prawem przewidzianych, jawność prowadzonych postępowań.”
Słowo ciałem się stanie, jeśli sam pan burmistrz będzie traktował każdego mieszkańca jak her Johanessa Rohra.
Jak to czytałem to miałem czasami pewien niedosyt, bo jak się pisze że urząd jest jednostką budżetową działającą
na podstawie ustawy, to wolałbym się dowiedzieć jaka ustawa, bo w Polsce nazwy ustaw nie są jeszcze tajne, podobnie jak nazwy firm występujących z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.Cały czas ten pęd do tajności.
Można mieć zastrzeżenia do struktury organizacyjnej, ale widać postęp jeśli chodzi o całość dzieła.
W odróżnieniu od zarządzenia w sprawie komisji mieszkaniowej, da się zauważyć, że nie pisał 7-latek, a opiniujący prawnik jest raczej po prawie, niż po ogrodnictwie. Część górnolotna jest tak wzruszająca,że ludzie o słabych nerwach powinni ją opuścić.

karp 04/01/2020
| |

Zmian w jakości na razie brak. Pan burmistrz zachęca do wypełnienia deklaracji śmieciowych.
“Apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym nie uiszczają stosownej opłaty, aby jak najszybciej złożyli stosowną deklarację”
https://www.gazeta-mosina.pl/2020/porozumienie-w-sprawie-odpadow/
Jaką deklarację, jakie ogórki,pyta karp, bo RIO zakwestionowało częściowo wzór deklaracji.
W tym artykule niedal nie ma nic o tym, by mosiński PSZOK miał przymować matale lub przynajmniej metale.
Burmistrz, 15 radnych głosujących za, dopatrzyło się załącznika do tej uchwały.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/66990/projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-dotyczaca-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-od_610248.pdf
Leszcz z nadzoru Wojewody też chyba zobaczył załącznik. Karp im bardziej patrzy, tym bardziej załącznika nie widzi.
Ktoś ma chyba jakieś znajomości w nadzorze, bo przechodzą takie knoty.
Swoją drogą, ja w przypadku zmieszanych raczej obstawiam Mnichy i dopiero radny Rybicki się ździwi.
Tak jak trzecim powołaniem na członka Komisji Mieszkaniowej.

Ustawka 04/01/2020
| |

Co to za dziwaczna ustawa?
Obowiązuje to prawo w Polsce, czy nie?
Najważniejsze pytanie: Czy toto obowiązuje też w Mosinie?
Kto to wie…?

Ustawa o jawności życia publicznego – rejestr umów

https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/prawo_administracyjne/766074,Ustawa-o-jawnosci-zycia-publicznego-rejestr-umow.html

Kto zakłada rejestr?

Z racji postanowień art. 9 ustawy Finanse publiczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), określających podmiotowy zakres sektora finansów publicznych, obowiązek utworzenia ww. rejestru umów spoczywać będzie m.in. na: organach władzy publicznej, w tym organach administracji rządowej, organach kontroli państwowej i ochrony prawa, sądach, trybunałach, na jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach, związkach metropolitarnych, na jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, a także na państwowych i samorządowych instytucjach kultury.

W myśl postanowień projektu, tworzony rejestr umów obejmować ma m.in. informacje dotyczące daty zawarcia umowy; dane identyfikujące kontrahenta tj. jego nazwę wraz z numerem NIP, lub imię i nazwisko kontrahenta umowy; przedmiot umowy; datę początkową i końcową okresu realizacji umowy; całkowitą wartość przedmiotu umowy; tryb jej zawarcia; wskazanie, czy przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyliczone w przepisie informacje, jak również wszelkie dokonane zmiany, podmiot zobowiązany wprowadzać będzie do rejestru nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy lub od daty dokonania zmian w umowie.

Rejestr jawny w BIP

W kontekście projektowanych regulacji wskazać trzeba, że prowadzony i na bieżąco aktualizowany rejestr umów, ma być udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu prowadzącego rejestr, a gdyby nie prowadził on BIP, to na stronie internetowej tego podmiotu. Zgodnie z założeniem, rejestr ma być utworzony w taki sposób i w takiej formie, aby zainteresowany miał możliwość przeszukiwania oraz sortowania zawartych w nim informacji.

Zarówno przy wyłączeniu jawności ze względu na ochronę informacji niejawnych, jak i w przypadku ww. spółki zobowiązanej, projektodawcy przewidują obowiązek przekazywania informacji o umowach Szefowi CBA, co następować będzie na koniec miesiąca, w którym podpisano umowę, bądź nastąpiły zmiany, które należy ujawnić w rejestrze. Zgodnie z założeniem, przekazane Szefowi CBA w powyższym zakresie informacje, w ogóle nie będą udostępniane w trybie przewidzianym w projektowanej ustawie.

karp 03/01/2020
| |

Mosina chroni dane bardziej niż Pentagon. Nawet w przypadkach dyskusyjnych jak dane osób z którymi gmina robi interesy, a w KIP-ach wymazuje nazwy wnioskodawców np. Antona Rohra i Stora Enso. Moje pytanie brzmi kto w Mosinie pełni funkcję związaną z ochroną danych osobowych?Czy to znowu jakiś świstak, czy konkretna osoba?

marek 02/01/2020
| |

Po 1 stycznia nie przedłużono umowy 2 pracownikom taki kaprys najwyższych za to podzielono referaty aby ktoś mógł zostać kierownikiem i zatrudniono wysokiej klasy specjalistę od funduszy … po prostu kolegę który odpowiadał za kampanie wyborczą guru urzędu.

karp 02/01/2020
| |

W Luboniu to część referatu planowania i chyba 2 panie. Jednoosobowo ciężko jest samemu wpaść na pomysł sadzenia drzewek w siatkach i dlatego potrzeba więcej osób. Tak czy siak nagrody się należą, bo jest inwencja. Nie wiem jak bym długo myślał, ale sam też bym nie wymyślił.

MP 01/01/2020
| |

Wszystko to już było. Zmiana regulaminu i idące za tym zmiany organizacyjne to przykrywka do pozbycia się niewygodnych pracowników, a także sposób na wprowadzenie kolejnych miernych, ale wiernych na z góry upatrzone pozycje w urzędzie. Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy te decyzje są autorstwa burmistrza, czy być może pierwszego jego zastępcy? Na tak zwanym mieście mówi się, że burmistrz od początku oddał wolant władzy obecnemu pierwszemu zastępcy i dlatego miejsce to nie należało się dobrze wykształconemu i z bardziej doświadczonemu obecnemu drugiemu zastępcy. Trochę to karkołomne, ale do dzisiaj nikt nie wie, czy pierwszy jest naprawdę pierwszym, czy drugim, a drugi, czy mimo wszystko nie jest formalnie pierwszym. W każdym razie burmistrz sprytnie wymiksował się od odpowiedzialności za cokolwiek i snuje marzenia o wielkiej polityce mając Gminę raczej we wstydliwym miejscu.

specjalista 01/01/2020
| |

Burmistrz zapewniał radnych na sesji, że pan Modrzyński to wybitny specjalista od środków europejskich, że pozyskiwał i rozliczał wielomilionowe projekty i że wygrał konkurs do referatu środków europejskich nie po znajomosci i na piękne oczy tylko dlatego, że był najlepszy. Czy ktoś wie, dlaczego skoro taki dobry w tym fachu, został przeniesiony do referatu promocji? O co tutaj chodzi? Radny Marciniak mówił coś na ten temat, a burmistrz był oburzony. Jeszcze raz się pytam o co chodzi z tym panem Jakubem? W czym on jest naprawdę dobry? Chyba jednak w kręceniu filmów.

żwiro grande 01/01/2020
| |

Doszły mnie słuchy, że nienaganny moralnie burmistrz w podzięce za obronę basenu przez Żwirka zorganizował imprezę wigilijną dla pracowników administracji w Żwiro Grande. Kogo jest ten lokal wiadomo. W centrum są dwie knajpy dobre z zapleczem, można niezły katering zamówić do sali konferencyjnej w ośrodku kultury. Żwirek przedsiębiorczy jest, a burmistrz wdzięczny.

Pat75 01/01/2020
| |

Te 8 etatów w ochronie środowiska bardzo zabawne jest 🙂 jak się zbierze takie konsylium to strach się bać jak będą teraz drzewka sadzić. Co może być gorszego od szczelnej siatki? Chyba zielonym do dołu 🙂