2004–2020 zmiany demograficzne

Niemal w połowie gmin w Polsce maleje liczba mieszkańców. Liczba mieszkańców powiatu poznańskiego natomiast systematycznie rośnie.
W 2004 roku w 17 gminach mieszkało blisko 281 tys. osób, a w 2020 już ponad 406 tys. mieszkańców.
W Poznaniu liczba mieszkańców maleje. Z 571 tys. w 2004 r. zostało w 2020 r. 532 tys. osób.
Jak widać z tych danych w powiecie poznańskim nie osiedlają się tylko poznaniacy. Ściągają tu ludzie z miejsc, gdzie trudniej znaleźć pracę, bo jak wiadomo w województwie wielkopolskim stopa bezrobocia jest najniższa.
Wg prognoz liczba mieszkańców Poznania będzie systematycznie maleć i spadnie w 2050 roku do 402 tys. Tymczasem w powiecie będzie nadal rosnąć i w 2050 r. wyniesie 555 tys. mieszkańców.
Co to oznacza dla gminy Mosina?

Dzięki najnowszemu rankingowi Zmiany demograficzne 2004-2020 opracowanemu przez pismo samorządowe “Wspólnota” można przeanalizować zjawisko suburbanizacji w powiecie poznańskim.
Aż o 136% wzrosła liczba mieszkańców gminy Komorniki. Dopiewo zwiększyło liczbę ludności o 132 %, a Rokietnica o 122%.
Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich rekordzistą jest sąsiednia gmina Kórnik. Odnotowano tu w latach 2004-2020 najwyższy wzrost liczby ludności – 611 miejsce na 611 gmin w tej kategorii.
Można by pomyśleć, że zjawisko suburbanizacji dotyka gminę Mosina w znacznie mniejszym stopniu. Warto jednak wiedzieć, że wzrost liczby mieszkańców w naszej gminie powoduje, że lokujemy się w czołówce gmin miejskich i miejsko-wiejskich, dlatego nie można tego zjawiska bagatelizować.

Nieco spokojniej jest w gminach: Stęszew, Murowana Goślina i Buk. W sąsiadującym z nami Puszczykowie liczba ludności wzrosła tylko o 4%.

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej demografii naszej gminy. Niestety nie mam danych z 2004 r. dlatego zamiast okresu 2004-2020 obserwujemy 16. letni okres między 2005 a 2021 rokiem.
Czapury – liczba mieszkańców wzrosła aż o 207%!
Krosno podwoiło liczbę mieszkańców.
Oprócz miejscowości z dużą dynamiką wzrostu są takie, w których liczba mieszkańców się nie zmieniła oraz 6 , w których mieszka obecnie mniej osób niż 16 lat temu.

Zwiększa się dysproporcja między liczbą mieszkańców miasta i terenów wiejskich – w 2005 r. w Mosinie mieszkało 48% wszystkich mieszkańców, a w 2021 r. już tylko 42%.

W samej Mosinie także można dostrzec różnice. W okresie od 2014 do 2021 r. (tylko takimi danymi dysponuję) odnotowano znaczący wzrost liczby mieszkańców Osiedla nr 3 “Przy Strzelnicy”. Dynamiczny rozwój budownictwa dotyczy głownie obszaru między Kanałem Mosińskim a ul. Strzelecką.
Można też zauważyć wzrost na osiedlu “Czarnokurz” i “Nad Jeziorem”, zmniejszyła się natomiast liczba mieszkańców osiedli “Śródmieście”, “Za Moreną” i “Nowe Krosno”.

0 Comments

No Comment.