Zmarł Zdzisław Mikołajczak

Zdj. z 2012 r. śp. Zdzisław Mikołajczak i śp. Jan Kałuziński w czasie sesji Rady Powiatu.

 

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dziś rano po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 75 lat, zmarł nasz Kolega, Zdzisław Mikołajczak.
Od początku istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej pełnił w nim różne funkcje, m.in. był pierwszym wiceprezesem Stowarzyszenia.

Zdzisław Mikołajczak urodził się 28 marca 1943 roku. Był Mosiniakiem z urodzenia i z wyboru.  Był absolwentem, a następnie długoletnim pracownikiem Politechniki Poznańskiej (dyrektorem zespołu zajmującego się wdrażaniem prac naukowo-badawczych do praktyki gospodarczej).
W 1989 r. zgłosił akces do Obywatelskiego Komitetu Samorządowego.
W latach 1992-2003 był Koordynatorem ds. Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie.
W  latach 1998-2002 był członkiem Zarządu Miejskiego w Mosinie.
Przez trzy kadencje był radnym Rady Powiatu Poznańskiego.
W latach 1998-2002 jako przewodniczący Komisji Oświaty był inicjatorem utworzenia liceum ogólnokształcącego w Mosinie. W kadencji 2010-2014 był przewodniczącym Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury.
Zdzisław Mikołajczak był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Mosińskiej Fundacji Ekologicznej. Zainicjował w gminie Mosina akcję “Sprzątania Świata”.
Poczynając od 2001 r. przez wiele lat przewodniczył Radzie Fundacji Stypendialnej im. prof. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków, wspierającej zdolnych studentów z niezamożnych rodzin w gminie Mosina.
Będzie nam Go bardzo brakowało.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Żonie Bożenie, Dzieciom i Wnukom  składamy wyrazy szczerego współczucia.

       NEKROLOGI
“Głos Wielkopolski”

„Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś+p
Zdzisława Mikołajczaka

Radnego Rady Powiatu Poznańskiego, Wieloletniego Członka Zarządu Miejskiego w Mosinie,
oddanego samorządowca i człowieka szlachetnego.

W imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Mosina
składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

Z wyrazami serdecznego żalu

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie            Burmistrz Gminy Mosina
Małgorzata Kaptur                                                       Jerzy Ryś

17.08.2018 r.


W smutku i z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Zdzisława Mikołajczaka

wieloletniego radnego Rady Powiatu w Poznaniu,
który zawsze łączył środowiska i pomagał potrzebującym.

Dziękujemy!

Radni Rady Powiatu
w Poznaniu

18.08.2018 r.


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 sierpnia 2018 r. w wieku 75 lat odszedł
nasz ukochany Mąż, Tata, Dziadek, Teść

ś+ p

Zdzisław Mikołajczak

Msza święta zostanie odprawiona w środę, 22 sierpnia br. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie,
po niej nastąpi ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Mosinie.

Pogrążona w żałobie Rodzina

Pozostaniesz w naszych sercach

18.08.2018 r.


4 Comments
Małgorzata Kaptur 17/08/2018
| |

Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w środę 22 sierpnia o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Mikołaja w Mosinie.

Marek 15/08/2018
| |

Sprawy oświatowe Gminy miał opisane na paru kartkach papieru , a resztę w głowie i wszystko grało . RIP

Zdzisław miał dystans do ludzi, ale nie do spraw społecznych. Ceniłem go za skuteczność w powecie i umiejętność działania ponad podziałami Fajny z niego facet był.