Zmarł radny trzech kadencji Józef Gonera

Rada Miejska – II kadencja 1994-1998

W sobotę, 20 stycznia odprowadziliśmy ze sztandarem na miejsce wiecznego spoczynku na mosińskim cmentarzu parafialnym śp. Józefa Gonerę znanego i cenionego samorządowca i działacza społecznego lat 90.

Śp. Józef Gonera (1942-2018) najlepsze swoje lata poświęcił działalności społecznej. Kiedy w 1990 roku tworzył się odrodzony mosiński samorząd, działał w Obywatelskim Komitecie Samorządowym. W I demokratycznych wyborach mieszkańcy Krosna obdarzyli go ogromnym zaufaniem i powierzyli mu mandat radnego.
Śp. Józef Gonera był radnym Rady Miejskiej w Mosinie trzech kadencji 1990-94, 1994-98, 1998 -2002.
Wypełniał swój mandat nie szczędząc sił i czasu. Radni docenili jego zaangażowanie i w I kadencji wybrali go ze swego grona, by reprezentował gminę Mosina w sejmiku samorządowym województwa poznańskiego.
W drugiej kadencji Rada Miejska powierzyła mu funkcję członka zarządu Gminy Mosina. W trzeciej kadencji kierował pracami najważniejszej komisji rady – Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
Śp. Józef Gonera pełnił także w latach 1991-1998 funkcję sołtysa wsi Krosno. Podejmował wiele działań, by Krosno rozwijało się. Stał na czele społecznego komitetu ds. telefonizacji wsi, skutecznie zabiegał o takie sprawy jak elektryfikacja i gazyfikacja wsi, położenie asfaltu na ul. Głównej, rozbudowa i modernizacja budynku szkoły.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Rada Miejska III kadencji 1998-2002. W 1998 r. swoją przygodę z samorządem rozpoczęli: Małgorzata Twardowska, Jerzy Falbierski, Maria Krause, Tomasz Żak, Ryszard Rybicki, którzy pełnili mandat radnego przez 4 kadencje i radna III, IV i V kadencji Danuta Białas. Oprócz nich na zdjęciu: Hubert Prałat, Zbigniew Teodorczyk, Halina Labrzycka-Jankiewicz, Maria Witkowska, Stanisław Barć, Witold Wilhelm, Przemysław Pniewski, Eugeniusz Styła, Barbara Koralewska, Zofia Andrys, Wojciech Szlagowski, Piotr Adamczyk. Nie żyją już: Bożena Jakś, Bożena Dehmel, Marian Strenk, burmistrz Jan Kałuziński, Czesław Jencz i Lechosław Szeszuła i zmarły 17 stycznia 2018 r. Józef Gonera.

 

1 Comments
Jan Marciniak 22/01/2018
| |

Z wielkim smutkiem przyjęłem wiadomość o śmierci Józia.
Zamieszczone fotografie dotyczą kadencji 1994-1998 i 1998-2002. Niestety nie wykonano zdjęcia radnych kadencji 1990-1994. Rada Miejska liczyła wówczas trzydziestu jeden radnych, jedenastu z nich nie ma już wśród nas.
Poniżej przybliżę radnych I kadencji i jaki obszar reprezentowali:
Stanisław Barć, Stanisław Łyczyński – Daszewice, Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna
ś.p. Bernard Szyk – Czapury
ś.p. Kazimierz Piątek – Wiórek
Barbara Koralewska – Sasinowo
Adam Michałkowski – Rogalinek
Roman Jabłecki – Rogalin
Marek Ignaszewski – Świątniki, Radzewice, Mieczewo
Marian Przybylski – Krajkowo, Sowinki, Sowiniec, Baranowo, Baranówko, Żabinko
ś.p. Bolesława Prusak – Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare
ś.p. Józef Gonera, Stanisław Kaczmarek – Krosno, Borkowice, Bolesławiec
Przemysław Pniewski – Krosinko, Ludwikowo
ś.p. Czesław Jencz, Zbigniew Wojciechowski – Pecna, Konstantynowo
Stanisław Baraniok – Drużyna, Nowinki
ś.p. Maria Dahlke – Mosina Centrum
ś.p. Piotr Szymański – Mosina – Osiedla Nowe Krosno
Marian Walicki – Mosina – Osiedle Czarnokurz
ś.p. Zbigniew Szuman – Mosina – rejon ulic: Nowa, Farbiarska, Dworcowa, Kolejowa
ś.p. Piotr Buczkowski, Edward Baraniak, Marek Dudek, Jan Marciniak – rejon ulic: Sowiniecka, Targowa, Topolowa
ś.p. Jan Jankowski – Mosina – Pożegowo
ś.p. Ryszard Małecki – Mosina – Pożegowo, Osiedle Morena
Ewa Kapczyńska – Mosina – rejon ulic: Krotowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Reymonta
Danuta Pruchnik, Dionizy Piątkowski, Jan Wechta, Witold Kugiejko – Mosina- rejon ulic: Leszczyńska, Strzelecka, Torowa