Zmarł były proboszcz Konrad Kaczmarek

Dnia 4 maja 2015 roku zmarł śp. ksiądz prałat Konrad Kaczmarek,  Miał 87 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w farze w Gostyniu 9 maja o godzinie 11. Przewodniczyć im będzie arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie


Ksiądz prałat Konrad Kaczmarek urodził się 15 lutego 1928 roku w Krobi jako syn Franciszka z zawodu krawca i Stanisławy Olejniczak. Do Szkoły Podstawowej w Krobi uczęszczał w latach 1935- 1939. Naukę kontynuował w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu w latach 1945-1949, zakończoną maturą w dniu 10 maja 1949 roku.

Następnie Konrad Kaczmarek studiował filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie (1949-1951), a w latach 1951-1955 teologię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.
Święcenia otrzymał 4 czerwca 1955 r. z rąk  Arcybiskupa Metropolity Walentego Dymka. W 1965 roku podjął studia zaoczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale teologicznym, zakończone pracą magisterską na temat „Dzieje parafii Radomicko od XV- XX wieku”.

Droga kapłańska ks. Konrada Kaczmarka przedstawia się następująco: wikariat w Opalenicy, Kościanie, proboszcz w Radomicku, Lubiniu koło Kościana oraz w Mosinie. W latach 1981-1997 był proboszczem i dziekanem Lesznie.
Godności kościelne ks. Konrada Kaczmarka to Kanonik Gremialny Kapituły Farnej Poznańskiej (03.04.1995), Prałatura – Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości( 20.04.2000).

Ks. prałat Konrad Kaczmarek był duszpasterzem wielu środowisk, Duszpasterz: Mężczyzn Archidiecezji Poznańskiej, Aresztu Śledczego w Lesznie, Miłośników Lwowa w Lesznie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Leszczyńskiej Chorągwi Harcerskiej, Strażaków województwa leszczyńskiego i Strażaków Archidiecezji Poznańskiej.
ks. Kaczmarek K.

Pełnił wiele innych funkcji kościelnych i społecznych, za co otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Odznaka „Przyjaciel Dzieci’’, Złoty medal „Zasługi dla pożarnictwa‘’, ”Złoty Krzyż Sybirak’’, Brązowy Krzyż‘’ Armia Krajowa 1939-1945”, Sędzia Diecezjalny w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.

 Ks. prałat otrzymał także Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej w 2007 r.
Ks. prałat Konrad Kaczmarek jest autorem również wielu publikacji: „Kronika parafii lubińskiej”, „ Kronika parafii mosińskiej”, „ Dzieje parafii Radomicko od XV- XX wieku”, „Kronika parafii św. Mikołaja w Lesznie’’, „ Z dziejów kultu św. Mikołaja w Polsce”, „Witraże w Kościele św. Mikołaja w Mosinie”, „ Duchowość Liceum Gostyńskiego”- artykuł napisany na 80- lecie Gimnazjum i Liceum Ziemi Gostyńskiej, „Święty Florian i jego rycerze w Archidiecezji Poznańskiej’’ i wiele innych artykułów, mów pogrzebowych i opracowań biograficznych w związku ze śmiercią księży.

1 Comments
taboret 04/05/2015
| |

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie