Mosina – zielona gmina?

Zieleni w mieście i w całej gminie jest dużo. To mocna strona naszej gminy, jej naturalne bogactwo: lasy Nadleśnictwa Konstantynowo i Nadleśnictwa Babki, Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, dwa parki miejskie – Ptasi i Strzelnica, skwery, nasze ogrody, balkony.
Chciałabym się jednak dzisiaj skupić na zieleni publicznej, za której utrzymanie odpowiada Gmina Mosina.
W 2016 r. na obsadzenie i pielęgnację terenów zielonych, koszenie trawy i wycinkę drzew wydano 556 068 zł. To zdaniem Państwa dużo, czy mało?
Za nami trzy majowe weekendy. Spacerujemy, jeździmy rowerami po naszej gminie, odwiedzamy inne miejsca w Polsce. Obserwujemy, porównujemy, oceniamy, wyciągamy wnioski.

Jak Państwo oceniają działania Gminy w zakresie utrzymania zieleni?

Będę wdzięczna za podzielenie się uwagami na ten temat. Mile widziane dobre rady.

Wszystkie fotografie pochodzą z Google Street View – z maja 2013 r.

4 Comments
paw 20/05/2017
| |

Zielona w wyniku otoczenia swojego otoczenia.
Ze strony gminy zbyt mało prozaicznych działań jak chociażby reguralne ścinanie chaszczy przy drogach. Dużo funduszy na inwestycja słomianego zapału – np teren przy gliniankach z jednej strony nasadzenia, z drugiej strony śmieci, z trzeciej ktoś (bez rozumu) zezwolił na posypanie okolicznych gruntówek gruzem.

rebus 17/05/2017
| |

Mnie brakuje kwiatów – marzec, kwiecień, maj nic w Mosinie nie kwitnie. W Wiórku sołtys nasadził bratków, a w Mosinie w tym temacie niewiele się dzieje.

daszka 16/05/2017
| |

Mosina-Zielona Gmina, hmmmm ?
Powiem tak, jeśli Zielona Gmina Mosina to raczej za sprawa zieleni tzw. naturalnej, jej naturalnych zasobów. Tereny nadwarciańskie, Rogalin, pobliskie lasy a inna zieleń? No cóż, chyba tylko jak zawsze zresztą ta…w Mosinie.
Raczej chętniej widziałabym sondę na temat ,, Gmina Mosina, dziurawa gmina,, bo wystarczy przejechać się głównymi ulicami miejscowości gminnych i porównać z innymi nawet maleńkimi wioskami innych gmin i mamy odpowiedz.

Monika 15/05/2017
| |

Dobre rady? Spółdzielnia socjalna – korzyści: taniej, z większym zaangażowaniem (przy dobrym wsparciu i prowadzeniu), cały rok (nie tylko od kwietnia do listopada), usamodzielnienie kilku, kilkunastu osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, mniejsze wydatki na pomoc społeczną i wiele innych plusów. No, ale ponoć się nie da.
Przykłady, gdzie się jednak dało:
http://tajemniczyogrod.spoldzielnie.org/
http://wspolnysukces.spoldzielnie.org/
http://www.koss.spoldzielnie.org/o-nas/
http://poryw.spoldzielnie.org/