Zebranie sołtysów

Od lewej: Marian Osuch – Wiórek, Dorota Domagała – Rogalinek, Bernadetta Borkowska – Krosinko, Ryszard Rybicki – Krosno, Kazimierz Wróbel- Pecna, Beata Tomczak – Świątniki,  Elżbieta Jarecka – Daszewice, Aleksandra Kołutkiewicz – Radzewice, Stefan Antkowiak – Krajkowo.

Dziś w świetlicy wiejskiej Rogalinku miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów.
Na kolejną kadencję wybrano zarząd w składzie: Kazimierz Wróbel – prezes, Erazm Walkowiak, Beata Tomczak, Ryszard Rybicki.
Spotkanie było okazją do zadania pytań burmistrzowi i do dyskusji na temat budżetu obywatelskiego, wzrostu opłat za odpady zmieszane,  systemu poboru podatków.
Sołtysi są zainteresowani budżetem obywatelskim dzielonym  na wszystkie miejscowości w gminie.
W dobie bankowości elektronicznej zmniejsza się ilość osób płacących podatek sołtysowi, ale ciągle pewna grupa osób wybiera dotychczasowy sposób, dlatego burmistrz postanowił nie wprowadzać rewolucyjnych rozwiązań, tylko rozwiązać problem w drodze ewolucji.

W spotkaniu wziął także udział prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Zbigniew Tomaszewski.
erazm Walkowiak
W gminie Mosina jest 21 sołectw.
W grupie 21 sołtysów jest 8 pań:
Maria Błaszyk – Baranówko,
Bernadetta Borkowska – Krosinko,
Dorota Domagała – Rogalinek,
Agnieszka Gorzyńska – Żabinko,
Elżbieta Jarecka – Daszewice,
Aleksandra Kołutkiewicz – Radzewice,
Beata Tomczak – Świątniki,
Maria Witkowska – Rogalin.

Najdłużej, bo już 45 lat funkcję sołtysa w naszej gminie pełni p. Erazm Walkowiak.

————————————————————–

Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego istniejącą od XIII w.

W 1990 r. z inicjatywy senatora Ireneusza Niewiarowskiego utworzono Konwent Sołtysów, a w 1994 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (KSS). W 1997 r. utworzono Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego (SSWW). Misją stowarzyszeń sołtysów jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli, budowa społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji, szerzenia wiedzy i umiejętności dotyczących spraw publicznych, pomoc mieszkańcom wsi w procesach integracji z Unią Europejską.

6 Comments
www 16/01/2016
| |

na zdjęciu jest jeszcze p. Aleksandra Kołutkiewicz z Radzewic, a p. Gorzyńska jest sołtysem Żabinka (w spisie kobiet-sołtysów nie ma tej informacji)

J23 16/01/2016
| |

Mówiąc krótko: w Rogalinku zebrała się Egzekutywa i na I sołtysa wybrała towarzysza Wróbla.

Aron 16/01/2016
| |

Gdzie jest WALIGÓRSKI…..? “Najlepszy” sołtys w gminie….? 😉 Bał się, uciekł czy co…? Czapury czekają na odpowiedź.