Zdrowie w powiecie poznańskim

Na ostatniej sesji Rada Powiatu przyjęła Program Działań w zakresie Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2020 – 2024 .

Z analizy danych dotyczących chorobowości i zachorowalności wynika, że najpoważniejszym problem zdrowotnym mieszkańców powiatu poznańskiego są choroby układu krążenia. W 2017 r. odnotowano 1462 nowych zachorowań, przy czym najczęściej występującą jednostką z tej grupy chorób jest nadciśnienie tętnicze (1194). Drugim pod względem liczby zachorowań problemem zdrowotnym są choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (604 nowe zachorowania), a na trzecim miejscu jest cukrzyca (529 nowych zachorowań), Nowotwory pod względem chorobowości zajmują piąte miejsce, przy czym należy pamiętać, iż stanowią one drugą przyczynę zgonów wśród mieszkańców powiatu.

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mieszkańców powiatu poznańskiego wzrasta zarówno wśród kobiet i mężczyzn. W 2017 r. zanotowano 894 zachorowania wśród mężczyzn, tj. o 319 więcej niż w 2011 r. W analogicznym okresie wśród kobiet zanotowano 839 zachorowań tj. o 220 więcej niż w 2011 r. Jedynie w 2014 r. zauważalny był niewielki spadek liczby zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 13 zachorowań.

Podstawową opieką zdrowotną na terenie gminy Mosina objętych jest 33 053 mieszkańców (więcej niż osób zameldowanych). Pod względem ilości mieszkańców jesteśmy drugą gminą w powiecie.
Na gminnym rynku usług medycznych działa aż 9 poradni (śr. w powiecie 4,6). Być może to rozdrobnienie powoduje, że małym poradniom nie udaje się zdobyć kontraktów na specjalistów w ramach NFZ.

Na 33 tys. mieszkańców naszej gminy przypada tylko 5 specjalistów. Dla porównania Luboń ma 26, Swarzędz 28.
Spośród 17 gmin tylko Mosina i Kleszczewo nie maja poradni ginekologicznej. Stan ten w naszej gminie trwa od wielu lat.

Jak wynika z danych zawartych w ww. dokumencie tylko Poradnia w Babkach skorzystała w 2018 r. z programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ . s.67

0 Comments

No Comment.