Zarządzanie gminami w dobie kryzysu

KOMUNIKATY

Każdy wójt/burmistrz w stanie pandemii stara się informować swoich mieszkańców. W podejściu do tego zadania widać jednak duże różnice. Są minimaliści, wśród których wiedzie prym burmistrz Puszczykowa. Nasz burmistrz stosuje model informacji rozproszonej (trudno odszukać wszystkie komunikaty). Dominujący w Mosinie przekaz to gawęda. Formą videobloga zaczęli posługiwać się w ostatnim czasie także inni. Tu Przemysław Mieloch wydaje się być w powiecie prekursorem.
Najwyżej oceniam sposób informowania burmistrza Swarzędza i wójta Czerwonaka. Zaskoczył mnie pozytywnie także burmistrz Stęszewa, doceniam wysiłki burmistrz Lubonia, która informuje także o stanie gminy w związku z epidemią w wolne od pracy dni.

ZARZĄDZENIA

W czasie, kiedy mieszkańcy mają ograniczony wstęp do urzędu, a posiedzenia rady nie odbywają się regularnie, zarządzenia wydawane przez włodarzy były i są nadal szczególnie cennym źródłem informacji.

Niestety w Mosinie w rejestrze z okresu między 12 marca a 30 kwietnia 2020 r. brak aż 7 zarządzeń (nr 34,35,37,38,39,47,48)

Co w nich było?
Dlaczego nie ujrzały światła dziennego? Kto jest za to odpowiedzialny?
Po co je wydawano, skoro adresaci nie poznali ich treści?

Przejrzałam zarządzenia z gmin powiatu poznańskiego i zastanawiam się, którą ze spraw podjętych przez innych włodarzy nasz burmistrz w tych niezamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej uregulował…

Może tak jak włodarze m.in gmin Komorniki, Swarzędz, Pobiedziska, Puszczykowo, Kórnik określił zasady wykonywania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie pracy zdalnej?

Może tak jak wójt Jan Broda z Komornik:

A może tak jak burmistrz Puszczykowa ustalił inne godziny pracy dla urzędników?
zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu pracy

A może tak jak m.in wójt Czerwonaka powołał lub zaktualizował skład Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem wystąpienia wirusa COVID-19?

A może uregulował inne ważne dla gminy sprawy, tak jak np. wójt Dopiewa, który ustalił regulamin organizacji transportu i opieki dla uczniów szkół (korzystanie z komunikacji publicznej – u nas też była o tym mowa)

A może tak jak wójt gminy Czerwonak powołał Zespoł ds. osób z niepełnosprawnością ? regulamin ww zespołu

A może tak jak wójt gminy Suchy Las zawarł w zarządzeniu analizę
zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium?

Od lat nasz urząd ma problem z systematyczną pracą w tej dziedzinie. Zawsze spora część zarządzeń leży w szufladach urzędniczych biurek zamiast trafić do adresata poprzez udostępnienie w BiP.
Na mój wniosek o uzupełnienie brakujących w 2019 r. 63 zarządzeń nie doczekałam się do dziś odpowiedzi, mimo obietnicy burmistrza.

Nie dostrzegam takiego problemu w innych gminach.

Czy moje oczekiwania, że zarządzenia burmistrza powinny być jawne, jest wygórowane Państwa zdaniem?

Burmistrz zapewne sądzi, że tak. Mam nadzieję, że nowa sekretarz zajmie się tą sprawą.

Przy okazji: sposób prezentowania zarządzeń na mosińskim BiP-ie jest przestarzały i powoduje, że szukanie informacji jest utrudnione.

Dla porównania – MOSINA

Wzorcowo robi to:
Murowana Goślina
Tarnowo Podgórne,
Czerwonak
Kórnik
Kostrzyn
i wszystkie pozostałe gminy powiatu poznańskiego.

To powinno skłaniać do refleksji.

3 Comments
Urzędnik 09/05/2020
| |

Zatrudnia się również takich, których wyrzucono z innej administracji publicznej za nieetyczną postawę (prywatę). W Mosinie to nie przeszkadza. To znaczy nie wyrzucono, bo z urzędów się nie wyrzuca Urzędnik został zmuszony do zwolnienia się.

marek 05/05/2020
| |

TAK wygląda gmina gdy zatrudniani są specjaliści wysokiej klasy tzw znajomi znajomych liczących tylko na ciepłą posadkę, przykład ostatnia p. sekretarz kolejne beztalencie i 1/3 pracowników, pseudokierowników, oraz jeden vice ważniak.