Zagroda bamberska w Czapurach

Do Gminnej Ewidencji Zabytków  nie wpisano ani jednego obiektu znajdującego się w Czapurach. Czy słusznie?

W Wikipedii znalazłam taką informację:

Dom Heigelmannów – okazały dom wiejski, zlokalizowany w Czapurach przy ul. Poznańskiej, bezpośrednio przy drodze z Poznania do Rogalinka.

Dom Heigelmannów, stojący bokiem do drogi, jest przykładem wybujałej architektury realizowanej przez bardzo zamożnych rolników, zamieszkujących wsie podpoznańskie, z których duża część miała korzenie bamberskie. Architektura obiektu nawiązuje do dworów wielkopolskiego ziemiaństwa. Cztery kolumny wspierają okazały portyk od północy, kryjący wejście paradne (drugie, gospodarcze znajduje się od strony podwórza i także ma zadaszenie, oparte na dwóch kolumnach). Domowi towarzyszą okazałe zabudowania gospodarcze – stajnia, stodoła, narzędziownia i inne.
Przy ul. Poznańskiej 71 stoi inny dom bamberski, znacznie skromniejszy, także należący do członka rodziny i stanowiący ongiś całość z dużym gospodarstwem.Nieopodal stoi także wystawiona przez Heigelmannów kapliczka maryjna z 1871. Została zniszczona przez nazistów w 1941 i odbudowana w 1947 w nowej formie. Heigelmannowie byli rodziną wyjątkowo zamożną, posiadającą rozległe dobra ziemskie (głównie pola uprawne i pastwiska nadwarciańskie).

 

lokalizacja

Z rodu Heigelmannów z Czapur wywodzi się były burmistrz Lubonia, obecnie radny Rady Powiatu Dariusz Szmyt.

Mało kto wie, że na terenie gminy Mosina oprócz osadnictwa olęderskiego (Pecna 1729, Sowinki 1742, Radzewice 1742, Krosinko 1744, Borkowice – 1750, Dymaczewo Nowe 1751, Krosno – 1780, Żabinko 1788,  Nowinki, Baranówko) istniało zjawisko osadnictwa bamberskiego.

Prof. Maria Paradowska w Kronice Miasta Poznania 1993 R.61 Nr3/4 pisze:

Warto tu także wspomnieć o wsiach, które nie należały do Poznania, a zasiedlone zostały gospodarzami z okolic Bambergu. Były to Czapury należące do klasztoru karmelitów w Poznaniu, a zawarty kontrakt z osadnikami pochodzi z sierpnia 1747 r., oraz wieś Wiórek, własność kościoła poznańskiego, której dokument zasiedlenia datowany jest na marzec 1754 r.

Bambrzy – niemieccy osadnicy z okolic Bambergu byli katolikami. Szybko odbudowali zrujnowane i wyludnione wsie wokół Poznania. Ponieważ byli tego samego wyznania szybko spolonizowali się. Bambrzy i ich potomkowie wnieśli w kulturę wsi podpoznańskich nowe elementy z zakresu uprawy roli, pożywienia, budownictwa. Jako ludzie solidni, gospodarni, pracowici i uczciwi wywarli swą postawą i cechami pozytywny wpływ na sąsiadów.

Więcej o bambrach tutaj

1 Comments
Gosia 23/02/2017
| |

Jestem mieszkanką Mosiny od 1997 r., ale moje korzenie to Poznań – Jeżyce. Moja prababcia Antonina Rypińska z domu Weinrauder była córką Bambra. Do śmierci (90 lat)kultywowała tradycje i strój bamberski. Była “obraźniczką” (nosiła obraz Matki Boskiej w procesjach Bożego Ciała)w Parafii św. Floriana na Jeżycach. Taką ją pamiętam i jestem dumna z mojego pochodzenia.