Czas na wybory w jednostkach pomocniczych

W okresie od 5 marca do 30 czerwca kończy się czteroletnia kadencja w 19 jednostkach pomocniczych.
Już 14 marca 2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy GS odbędą się pierwsze wybory. Osiedle nr 5 “Nowe Krosno” w Mosinie wybierze swojego przewodniczącego. Potem kolejno odbędą się wybory w Pecnej, Wiórku, Światnikach, Daszewicach, Baranówku, Rogalinie, Dymaczewie Nowym, Drużynie, Dymaczewie Starym, Rogalinku, Babkach, Krosinku, na Osiedlu nr 2 “Czarnokurz”. Jeszcze przed wakacjami odbędą się wybory w Sasinowie, Radzewicach, Krośnie, Borkowicach i Żabinku.
Odbędą się prawdopodobnie wcześniejsze wybory na osiedlu nr 4 “Za Barwą”. Jeżeli radny i przewodniczący Osiedla nr 4 Tomasz Łukowiak zostanie zastępcą burmistrza nie będzie mógł stać na czele zarządu osiedla.

Jesienią zostaną przeprowadzone wybory w dwóch osiedlach – nr 3 i nr 1. Wybory w pozostałych jednostkach pomocniczych odbędą się już w kolejnych latach: w kwietniu 2020 r. w Sowinkach, w październiku na Osiedlu nr 6 “Za Barwą”, w grudniu 2020 w Czapurach,
w 2021 r. będą wybory na osiedlu nr 7 “Nad Jeziorem”. Obecna kadencja sołtysów Mieczewa i Krajkowa potrwa jeszcze tak długo, że trudno myśleć w przypadku tych sołectw o dacie kolejnych wyborów.

Zgodnie z nowymi statutami sołtysi i przewodniczący osiedli, a także rady sołeckie i zarządy osiedli będą wybierani na pięcioletnią kadencję.
Zapowiadają się duże zmiany, ponieważ 8 obecnych sołtysów/przewodniczących nie zamierza ubiegać się o reelekcję.
Funkcja sołtysa i przewodniczącego do sporo obowiązków, w tym opieka nad świetlicą wiejską, jeżeli taka jest w sołectwie.
Aktualnie przewodniczący jednostek pomocniczych otrzymują dietę w wysokości 600 zł i 200 zł dodatku za sprawowanie opieki nad świetlicą.

Sołtysi/przewodniczący razem z mieszkańcami swoich sołectw/osiedli mają do dyspozycji:

L.p.funduszkwota w skali gminy
1sołecki (tylko w sołectwach) 577 742,22
2tzw. “mały” na działalność statutową 139 725,00
3inwestycyjny (dawny budżet obywatelski) 497 300,00
razem1 114767,22

PONIŻEJ W TABELI AKTUALNY STAN OSOBOWY W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH

Wpływy z świetlic w latach 2016 – 2018:

44 Comments
karp 01/03/2019
| |

Zdaje się, że pojawiła się u was wątpliwość co do kadencji jednostek pomocniczych. Szczerze mówiąc prosty karp nie wie o co kaman, bo przecież
Rada ustaliła ją na lat 5 w statutach sołectw.

PRZYSZŁOŚĆ 26/02/2019
| |

A zkad taki winik w Krośnie z wynajmu świetlicy? czyżby jakiś niewygodny temat się pociagnoł C.D.N

Cenzor z Mysiej 26/02/2019
| |

Skąd taka skala zrezygnowanych. Przecież sołtys na zagrodzie równy wojewodzie !