Zaawansowanie zadań a kadra urzędnicza

W tegorocznym budżecie na wydatki inwestycyjne przeznaczono 32,2 mln zł. To aż 204 szczegółowych zadań –  101 projektów, 91 robót budowlanych, 6 zadań typu zaprojektuj i wybuduj oraz 6 zadań polegających na zakupie i dostawie urządzeń.

28 zadań zakończono, 131 jest w trakcie realizacji. Pozostaje jeszcze sporo zadań oczekujących na swoją kolej. Zainteresowanych zachęcam do przejrzenia tabeli.

W Referacie Inwestycji pracuje obecnie 7 osób, do sierpnia było tylko 5. Czy urzędnicy zdążą “przerobić” zarezerwowane na ten rok w budżecie środki?

Obecnie w Urzędzie Miejskim w Mosinie pracują 92 osoby – 9 w budynku dawnej przychodni, 9 (Straż Miejska) przy ul. Harcerskiej, za Lidlem. Pozostali, tzn 74 w budynku na rynku.

Osoby zatrudnione w UM w Mosinie – stan na 10.08.2017 r.
spis_telefonow_um_1 marca 2012


Od 1 marca 2012 r. liczba urzędników wzrosła o 16 osób.
W okresie od grudnia 2014 r. w urzędzie zatrudnione zostały 24 nowe osoby.
Największe zmiany zaszły w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa, w którym nie tylko zwiększyła się ilość zatrudnionych, ale dokonała się wymiana kadr. Tylko kierownik jest osobą pracującą od wielu lat.

Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch ma świadomość zapóźnień w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. jest przekonany, że za parę miesięcy, po wdrożeniu nowych pracowników, sprawy będą prowadzone na bieżąco.
/Informator Mosiński – wrzesień 2017 r./

Czy jednak musiało dojść do takiej sytuacji, że ważny referat, którego działanie decyduje o planach życiowych mieszkańców ulega paraliżowi?
Znam wielu zdesperowanych mieszkańców, którzy czekając miesiącami, często rok-półtora na WZ stracili do urzędu zaufanie. To są straty nie do naprawienia.
Wiele razy zapowiadana była ofensywa w zakresie planów miejscowych. Tymczasem sprawy wloką się latami. Od kilku lat nie mamy Programu opieki nad zabytkami. Przez lata odkładane było stworzenie systemu GIS.
Mam nadzieję, że nowo zatrudnione osoby zamieszkałe poza Mosiną (3 w Poznaniu, 1 osoba w Czapurach) szybko zorientują się w naszej gminnej przestrzeni i wywrą pozytywny wpływ na jej kształtowanie.

Wydatki na Urząd nie są małe, ciągle rosną, ale rosną także gminne dochody i wydatki ogółem. Procentowy udział wydatków na urząd w wydatkach ogółem utrzymuje się na stałym poziomie w granicach 7 – 9,5 %.
Aby pozyskać  i zatrzymać na stałe profesjonalistów trzeba by więcej płacić. Kwestia oferowanego wynagrodzenia powodowała w ostatnich latach niepodejmowanie pracy przez niektóre wyłonione w konkursach osoby.
Coraz częściej czytamy, że płace w samorządzie zostały daleko w tyle za sektorem prywatnym. Pisze się także, że nowo zatrudnionym oferowane są lepsze warunki niż “starym” urzędnikom.

W latach 2016 i 2017 wydatki ogółem zostały na potrzeby tego artykułu pomniejszone o środki przekazywane z tytułu świadczenia 500+

1 Comments