2 dni z życia Rady Miejskiej

Woda

Środa i czwartek w kończącym się tygodniu były wypełnione dyskusją na ważne dla gminy tematy.
2 października członkowie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa oraz zastępca Burmistrza Adam Eichorst udali się do Majątku Rogalin, by obejrzeć ujęcie wody.

W spichlerzu prezes MR Mikołaj Pietraszak Dmowski przedstawił radnym swój punkt widzenia. Stwierdził, że Majątek Rogalin jako 600 ha gospodarstwo hodujące 1000 owiec nie może zgodzić się na utratę ujęcia, które było wybudowane przede wszystkim do zaspokojenia jego potrzeb i mieszkańców Rogalina.
Zadeklarował, że jeżeli Gmina zagwarantuje dalszą współpracę na 10 lat, Majątek Rogalin zobowiąże się do wykonania inwestycji, które rozwiążą problemy w dostarczaniu wody do zawarciańskich wsi.
Mówił, że wielokrotnie już taką propozycję składał burmistrzowi, ale nie spotkało się to z pozytywnym odzewem.
Burmistrz próbuje przejąć ujęcie, ale samo przejęcie nie rozwiąże problemów, gdyż trzeba zainwestować w ujęcie, modernizować i rozbudowywać sieć.

Obecni na spotkaniu członkowie Rady Sołeckiej poparli propozycję p. Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego.
Radni również pozytywnie przyjęli argumenty Prezesa. Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie ze znanym ze słyszenia zarządcą Majątku Rogalin, na temat którego padało w czasie posiedzeń Rady wiele negatywnych opinii.
Zastępca Burmistrza Adam Eichorst sceptycznie odniósł się do propozycji. Twierdził, że jest ona ze względów prawnych nierealna.

Czyste powietrze

Po przyjeździe z Rogalina radni w Urzędzie Miasta spotkali się z mieszkańcami, którzy oczekują od władz gminy podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu powietrza, czyli ograniczenia smogu.
Adam Moskal przedstawił zasady prawidłowego współprądowego spalania, które w znaczącym stopniu ogranicza dymienie z komina i powoduje 30% oszczędności w zużyciu opału.


Młoda mieszkanka w emocjonalnym wystąpieniu przedstawiła radnym wpływ smogu na zdrowie swoich dwojga dzieci.
Radni przyznali, że niewiele się w gminie robi, by poprawić stan powietrza.
Na uwagę, że mimo uchwalenia przez Radę środków na ekodoradcę, Burmistrz nie zatrudnił osoby, która by problemem zanieczyszczonego powietrza się zajęła, Pan A. Ejchorst poinformował, że w Urzędzie jest osoba, która doradza w kwestii wypełniania wniosków do programu “Czyste Powietrze”.
Radni byli zaskoczeni tą informacją.
Mieszkańcy poinformowali, że zebrali już kilkaset podpisów pod projektem uchwały w sprawie prawidłowego spalania i prosili o włączenie do porządku obrad najbliższej sesji projektu w tej sprawie.

Artykuł z Informatora Mosińskiego – luty 2019 r.

Zagospodarowanie przestrzenne

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa trwało w środę 6,5 godziny.
Przed zaopiniowaniem dwóch projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu radni długo dyskutowali.

Po raz kolejny w ostatnich kilku latach będzie zmieniany plan dotyczący terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Gałczyńskiego, Śremskiej i Leśmiana.
projekt uchwały

Nowy kierownik Referatu Planowania Przestrzennego ma nowy pomysł na opracowanie planu dla dwóch działek gminnych, na których ma stanąć sala gimnastyczna dla Szkoły Podstawowej w Krosinku. Już w budżecie na 2018 rok były środki na tę inwestycję, ale sala nie powstała, gdyż trzeba zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rysunek tego planu z II wyłożenia – maj 2019 r.

Działki szkolne (strzałka) znalazły się na dużym obszarze, dla którego miał być na mocy uchwały z 29 października 2015 r. opracowany mpzp.
W czasie I wyłożenia (kwiecień/maj 2018 r.) z uwagi na kontrowersyjne pomysły i dużą ilość uwag stało się jasne, że zanim ten plan dotrze do finału, upłynie w Kanale Mosińskim jeszcze wiele wody.
Na wniosek Łukasza Kasprowicza 28 lutego 2019 r. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania małego planu tylko dla tych dwóch działek, jednak do tej pory nie zostały podjęte żadne kroki w związku z tą uchwałą.
Obecna propozycja burmistrza, to podzielenie tego dużego planu na 2 etapy. Jest to nowe rozwiązanie i nie wszyscy radni pozytywnie się do tej zmiany odnieśli.
Projekt uchwały

Zmiany w budżecie dotycząca inwestycji

Radni z dezaprobatą odnieśli się do tak znacznego niewykonania planu w zakresie realizacji inwestycji oraz mimo niewykonania wielu zaplanowanych, do propozycji wprowadzenia nowych głownie w zakresie przepraw mostowych.


Budowanie w tym samym czasie kładki na Kanale w Krosinku, przeprawy dla ruchu lokalnego zamiast kładki pieszo-rowerowej na ul. Łaziennej, odstąpienie do aktualizacji uzgodnień do posiadanego projektu budowy mostu w przedłużeniu ul. Krasickiego i przystąpienie do wykonania nowego projektu budziło sprzeciw sporej grupy radnych.
To oznacza, że 3 różne projekty powędrują do kosza, sprawy odsuną się znacznie w czasie. Radni też byli zaskoczeni, że na odcinku miedzy mostem w ciągu ulicy Mostowej, a mostem w Krosinku miałyby powstać dwie nowe przeprawy.
Roman Kolankiewicz złożył wniosek, by Burmistrz opracował koncepcję przepraw mostowych w obrębie miasta Mosiny.

Obligacje

Mimo 16,5 mln niewykonanych wydatków inwestycyjnych Burmistrz zamierza wyemitować obligacje za 6 mln zł.

45 Comments
karp 21/10/2019
| |

Nie wiedziałem gdzie to wstawić.
RM będzie wkrótce głosować nad projektem w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/62199/projekt-uchwaly-w-sprawie-wprowadzenia-oplaty-targowej-okreslenia-zasad-ustalania-poboru-terminow-platnosci-i-wysokosci-stawek-oplaty-targowej_575502.pdf
Jako że się często dziwię, tym razem też mi w mózgu coś zazgrzytało. Po co wprowadzać coś co jest wprowadzone? Ustawa nic nie mówi, że opłatę targową trzeba wprowadzać co rok, co miesiąc, co dzień. To trochę jak prucie palnikiem otwartego sejfu. Jeśli jest wola zmiany stawek,
to czy mądrzej nie byłoby podjąć uchwałę o zasadach ustalania i poboru, terminach płatności i wysokości stawek?
Czy gminni prawnicy muszą wstawiać do garażu auto, które już tam stoi?

karp 08/10/2019
| |

Że niby karpia? Gmina Dopiewo , obręb Trzcielin, ale nie jestem zbytnio przywiązany do lokalizacji.
Mogę się zamienić się z synem puka na działki budowlane lub z wójtem gminy, któremu działki rosną jak grzyby po deszczu.

karp 08/10/2019
| |

Prawie bym przeoczył. Nadejszła wiekopomna chwila. Dziś w Mosinie wybory.
Odbędzie się casting na członka Komisji Mieszkaniowej, To pokłosie tego, że władze Mosiny wybrały sobie wcześniej członków w sposób niezgodny z prawem i dla celów niezgodnych z prawem.
Może macie jakieś wskazania lub przeciwskazania?Czy ustępujący członkowie zostaną odwołani, czy też na rynku będą 2 komisje z członkami?
Czy tym razem powołujący wiedzą do czego powołują, a powołani będą wiedzieć do czego zostali powołani?

Byłoby dobrze gdyby burmistrz coś słyszał o zmianie ustawy i najmie socjalnym.
Pewnie znajdzie się (jak dobrze poszukać) nawet 3 radnych, którzy o tym słyszeli.
Za pierwszym razem jednak burmistrz nie trafił we właściwych. Pech.

Cenzor z Mysiej 07/10/2019
| |

Fan nauki@ – dla Ciebie to oczywiste, a ja mam tylko wątpliwości. Polecam stronę gminazenergia.pl

Ten sposób palenia w kotłach tradycyjnych, tzw. kopciuchach, jest przez pewną grupę osób promowany jako jeden ze sposobów na walkę z jesienno-zimowych smogiem. Naukowcy jednak uważają, że spalanie węgla i drewna metodą „od góry” jest nie tylko mało skuteczne, ale i niebezpieczne. Zwolennicy metody atakują wyniki badań, ale ich arsenał rzeczowych argumentów jest bardzo ubogi, za to wiele w nim inwektyw.

karp 06/10/2019
| |

Woda. Czy to się komuś podoba czy nie, ale rozwiązanie problemu nazywa się Aquanet.
Gmina może co najwyżej wygenerować problem np. poprzez wydawanie WZ-et na bloki z szambami jak w Czapurach. Nigdy nie poradzi sobie z tym nawet zdolny Mikołaj-Mistrz Mowy Polskiej, nawet gdyby był Świętym Mikołajem. Majątek Rogalin nie ma takich środków. Ja nie jestem bezkrytycznym fanem monopolisty, ale prawda jest taka, że gdyby nie pieniądze Aquanetu, to nadal miałbym szambo.
Luboń pewnie by miał na to środki w budżecie jakieś 100 lat po mojej śmierci. Dzięki Aquanetowi i środkom pomocowym udało się to na długo przed śmiercią i kosztowało mnie to 500 zł( rury +robocizna).

Cenzor z Mysiej 06/10/2019
| |

kim jest pan Adam Moskal aby na ten mocno kontrowersyjny temat mówić do rajców ? Zanim ktoś na mnie naskoczy zachęcam do odwiedzenia strony http://www.gminazenergia.pl.