Z psem do Skałowa

W skład Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” wchodzi 11 gmin. Każda z nich dostarcza wyłapane bezdomne zwierzęta do wybudowanego wspólnie schroniska w Skałowie w gminie Kostrzyn. mapka
W myśl obowiązujących przepisów gminy uchwalają program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, z którego wynika, jakie podejmują działania i ile środków przeznaczają na ich realizację.
Każda gmina wpłaca na rzecz Związku składkę członkowską w wysokości 4 zł od jednego mieszkańca. W ramach tej składki posiada limit zwierząt, które mogą przebywać w schronisku. Dla naszej gminy jest to 30 zwierząt. Za “nadprogramowe” zwierzęta płaci dodatkowo 10 zł brutto za każdy dzień pobytu.

Ponieważ Gmina Mosina w 2016 r przeznacza na schronisko i obsługę tymczasowego miejsca pobytu zwierząt – przytuliska – aż 399 tys. zł postanowiłam sprawdzić jak to wygląda w pozostałych gminach członkowskich.

tabela Okazuje się, że tylko 4 gminy z 11 utrzymują dodatkowo przytulisko: Mosina, Swarzędz i Komorniki wspólnie z Puszczykowem.
Gmina Mosina przeznacza na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o 200 tys zł więcej niż Swarzędz, który jest większą od nas gminą.

budzet
Kwota w Swarzędzu uległa w trakcie roku zmniejszeniu i aktualnie wynosi 77 000 zł -> budżet gminy Swarzędz.
Kwota w Mosinie uległa zwiększeniu o 5 tys. zł i aktualnie wynosi 402 000 – 120 000 składka członkowska = 282 000 złW projekcie budżetu Swarzędza na rok 2017 zaplanowano składkę członkowską w wysokości 190 000 zł. Różnica między zaplanowanymi wydatkami wynosi 162 850 zł.
budzet-2

W zdecydowanej większości gmin wyłapywaniem i transportem zwierząt do schroniska w Skałowie zajmuje się straż gminna lub miejska (koszty ich pracy ujęte w innym dziale zwiększają koszty opieki nad zwierzętami bezdomnymi).
Zastanawia wysoki koszt prowadzenia punktu czasowego pobytu dla zwierząt  przez mosiński Zakład Usług Komunalnych, a także nieistniejąca w innych gminach pozycja kosztów w tym rozdziale – całodobowe pogotowie ds. zwierząt dzikich i domowych.

Zainteresowałam się tym tematem z powodu umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały wprowadzającej zmianę w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina, w którym mowa, że odłowione zwierzęta przebywają w przytulisku prowadzonym przez ZUK przez minimum 5 dni.

Straż Miejska w Mosinie 35 razy transportowała w tym roku zwierzęta do Skałowa. Zawiozła tam 86 zwierząt – 53 psy i 33 koty.
Zakładając, że każde zwierzę było w przytulisku 5 dni – wychodzi 430 “osobo”dni. Przyjmując, że w Skałowie za nadprogramowe zwierzę liczy się 10 zł. dziennie po stronie ZUK byłyby koszty w wysokości zaledwie 4 300 zł.

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą przyczynkiem do analizy wydatków, a w konsekwencji do obniżenia kosztów.

0 Comments

No Comment.