Yop Poll Archive

Czy Rada Miejska w Mosinie powinna poprzeć Apel Kórnika w sprawie budowy drogi do węzła autostrady A2 Poznań Wschód?

Jaki powinien być rynek (Plac 20. Października)?
120 votes

Jak często korzystasz z ePUAP?
zagłosujWyniki
0 Comments

No Comment.