XII Święto Pyry w Wiórku

Wczoraj odbyło się Święto Pyry w Wiórku. Organizatorem festynu jest od dwunastu lat Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów “Jedność” Czapury – Wiórek.
bamberkaImpreza rozpoczęła się od  wystąpienia prezesa Stowarzyszenia pani Danuty Paszkiewicz.  Zebranych przywitał także burmistrz Jerzy Ryś.  Wszystkim bardzo się spodobał program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Czapurach, którzy z wielką swobodą zaprezentowali monologi w gwarze wielkopolskiej oraz kilka utworów muzycznych. Ozdobą programu była urokliwa Bamberka – dla przypomnienia faktu, że we wsiach Czapury i Wiórek w połowie XVIII wieku osiedlili się przybysze z Bambergu, zwani bambrami.

swieto-pyryOdbyło się wiele pomysłowych konkursów, m.in.  układanie rymowanek, tarcie ziemniaków, zbieranie ziemniaków rozsypanych po terenie wokół świetlicy, konkurs plecenia wianków, konkurs na najładniejszą pannę Pyrkę.
Pogoda sprzyjała, więc uczestnicy festynu bawili się do nocy.

Festyn Święto Pyry cieszy się plakat-pyradużym powodzeniem wśród mieszkańców dwóch sąsiadujących ze sobą wsi Czapur i Wiórka. Sukces tej cyklicznie organizowanej imprezy zapewnia dobra organizacja p. prezes Paszkiewicz i ogromne zaangażowanie wielu członków Stowarzyszenia, a także wsparcie ze strony lokalnych firm.

Warto dodać, że Szkoła Podstawowa w Czapurach od wielu lat pielęgnuje miejscowe tradycje. Posiada w swoich zbiorach stare kroniki szkolne,  które są bogatym źródłem wiedzy o minionych czasach.
Wielu mieszkańców Czapur i Wiórka spisywało historię tych dwóch wsi. Najpełniejsza autorstwa pani Danuty Paszkiewicz  znajduje się na stronie Parafii p.w. św. Augustyna w Czapurach.
O historii Wiórka można  poczytać także na portalu www.wiorek.pl. Tam znajdziemy również stare fotografie.

Dowiadujemy się z tych źródeł, że:

 • W 1822 r. w Czapurach był młyn, karczma i stała przeprawa rzeczna.
 • W 1868 w Wiórku powstała szkoła. Obecny  budynek został wzniesiony w 1907 r.
 • 6 stycznia 1955 roku o godz. 17.35 po raz pierwszy zabłysło światło w Wiórku.
 • W 1963 powstał ośrodka zdrowia w Babkach.
 • 1 września 1965 r. otwarto nową szkołę w Czapurach.
 • 09.05.1969 –  miało miejsce otwarcie drogi Poznań – Rogalinek.
 • 30.04.1970 –  uruchomiono linię autobusową nr 87 Starołęka – Wiórek.
 • 1974 –  zbudowano sklep i Klub Rolnika w Wiórku.
 • 1979 – wybudowano  drogę do Babek.
 • 1979 – doprowadzono wodę do Wiórka i Czapur.
 • 1993 –  telefonizacja wsi.
 • 1994  – wybudowano sieć gazową w Wiórku i Czapurach.

Warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej zdobycze cywilizacyjne – prąd elektryczny,  budowa szkoły, drogi, budowa sklepu telefonizacja wsi zaistniały przy dużym zaangażowaniu mieszkańców. Zakładano społeczne komitety budowy, wnoszono opłaty…

0 Comments

No Comment.