Ocalić od zapomnienia. WYPĘDZENI…

Jeśli ktoś chciałby ocalić od zapomnienia  historię swojej rodziny i opowiedzieć o dramacie wypędzenia, może się zgłosić do Pani Beaty Buchwald koordynatora projektu WYPĘDZENI 1939…


 

Beata BuchwaldPani Beata Buchwald – nauczyciel historii  w Zespole Szkół w Mosinie i Rogalinku – to dwukrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu Entuzjaści Edukacji na najlepsze wzory nauczania historii w gimnazjum w konkursie Lekcja dobrej historii, autorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych.

Jej projekt badawczy Losy mosinian w czasie II wojny światowej został zrealizowany wspólnie z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie dla upamiętnienia 70. rocznicy Sache Moschin i zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny Póki nie jest za późno. Wystawa, która powstała w ramach projektu prezentowana była w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie oraz w Izbie Muzealnej w Mosinie. Jej uczniowie trzynastokrotnie stanęli na podium w konkursach ogólnopolskich.
Pracowała nad pierwszą i drugą edycją projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.
W pierwszej edycji uczniowie opracowali biogramy Zygmunta Pniewskiego oraz Mariana Janusza Strenka, w drugiej Kazimierza Myszkiera i Henryka Pruchniewskiego.
Z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych pełni funkcję nauczyciela wspierającego dla nauczycieli historii w ogólnopolskim przedsięwzięciu Narzędzia w działaniu, mającym na celu sprawdzeniu w praktyce lekcyjnej narzędzi wspierających realizację podstawy programowej.
Beata Buchwald jest autorką Dobrej praktyki opublikowanej przez IBE w Bazie Dobrych Praktyk, wyróżnionej w tym roku przez europejską sieć organizacji naukowych i badawczych – KeyCoNet.
W dniach 16-17.10.2014 r. jako laureatka II edycji ogólnopolskiego konkursu na Lekcję dobrej historii uczestniczyła w ogólnopolskich warsztatach przygotowanych przez Instytut badań Edukacyjnych.
18.10.2014 r. uczestniczyła w międzynarodowym seminarium z udziałem nauczycieli z Macedonii, Szkocji, Holandii, poświęconym wieloperspektywicznemu nauczaniu historii w Europie.
Jej działania stanowią inspirację dla innych nauczycieli. Zostały zaprezentowane między innymi uczestnikom ogólnopolskiej sesji edukacyjnej w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w ODN uczestnikom konferencji podsumowującej projekt O martyrologii w Wielkopolsce, gdzie Beata Buchwald Buchwald wygłosiła wykład pt. Współpraca Zespołu Szkół w Mosinie z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie- przykłady dobrych praktyk.
W listopadzie, na zaproszenie Zofii Kozłowskiej, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, Beata Buchwald  uczestniczyła w konferencji Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzięki jej działaniom Zespół Szkół w Mosinie otrzymał tytuł Szkoła z lekcją dobrej historii, przyznany przez Instytut Badań Edukacyjnych.
W 2014 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
źródło informacji

 

0 Comments

No Comment.