Wyniki ostatnich naborów

Dorota Strzelecka – fot. https://www.facebook.com/pg/GaleriaMosina/photos/?ref=page_internal

Od 1 czerwca Galeria Miejska i Izba Muzealna funkcjonujące dotychczas w strukturze  Mosińskiego Ośrodka Kultury stały się odrębną jednostką organizacyjną Gminy Mosina  działającą pod nazwą Galeria Sztuki.
26 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Mosinie  nadała statut tej  nowej samorządowej instytucji kultury.
Galeria Miejska powstała 25 lat temu i od początku działa w zabytkowym budynku, w którym mieściła się synagoga. Od początku istnienia funkcję kierownika artystycznego Galerii pełniła Dorota Strzelecka wspomagana przez Radę Artystyczną w składzie: profesorowie Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Marek Przybył, Grzegorz Keczmerski, Bogdan Wojtasiak oraz dyrektor MOK Marek Dudek.
Wczoraj w wyniku postępowania konkursowego ustalono, że pierwszym Dyrektorem Galerii Sztuki w Mosinie będzie właśnie Pani Dorota Strzelecka. 


Krystyna Przynoga – fot. bibliotekamosina.pl
Karolina Talarczyk-Wieczorek – fot. bibliotekamosina.pl

W związku z przejściem na emeryturę Pani Krystyny Przynogi – Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w latach 2008-2018 – ogłoszono nabór na wolne stanowisko. W wyniku konkursu ustalono, że kolejnym dyrektorem tej placówki będzie Pani Karolina Talarczyk-Wieczorek dotychczas pracująca w filii Biblioteki w Krosinku.


Wyłoniono także osobę  na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej. Jest to 7. urzędnik zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Mosinie w tym roku.


Wczoraj w Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się informacja o wyłonieniu w postępowaniu konkursowym  dwóch kolejnych strażników Straży Miejskiej w Mosinie. Są to Mikołaj Zyk z Mosiny oraz Michał Salamon z Pecnej.
W tym roku w tej formacji zaszły duże zmiany personalne – od 1 kwietnia SM kieruje nowy komendant Jarosław Dobicki. W maju/czerwcu zatrudniono 3 nowych strażników. Są to Damian Pietruszewski z Pecnej, Rafał Filipowicz z Drużyny i Jakub Skibiński z Mosiny. Ze starego składu zostało tylko 3 strażników, więc jeśli dobrze liczę, obecnie mamy 9 strażników i 2 osoby do obsługi monitoringu.


Grażyna Bartkowiak

6.07.2018 r. Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie. Oferty można składać do 30 lipca 2018 r.

Pani Grażyna Bartkowiak, która pełniła tę funkcję od 2007 r., zdecydowała się przejść na emeryturę, mimo że okres powierzenia jej obowiązków upłynie dopiero za 4 lata.

 


Wszystkim ustępującym życzymy satysfakcji z dokonań na rzecz naszej społeczności lokalnej oraz odpoczynku, realizowania swoich pasji, rozwijania zainteresowań.
Nowo wybranym dyrektorom życzymy natomiast dobrych pomysłów, wytrwałości w ich realizacji oraz sukcesów, życzliwości współpracowników i osobistej satysfakcji.

0 Comments

No Comment.