Wyniki ankiety o budżecie obywatelskim

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, dziękuję za wypełnienie ankiety o budżecie obywatelskim Gminy Mosina.
Ankietę w ciągu 8 dni wypełniło 182 respondentów. 53% z nich to mieszkańcy Mosiny. Prawie połowa osób, które wypełniły ankietę ma od 26 – 40 lat.

Co wynika z analizy ankiet?

1. 88% ankietowanych uważa, że wynik głosowania na poziomie 4,5 % to słaby wynik.
2. 52 % osób twierdzi, że zna zasady BOGM, tylko 8% osób jest zdania, że nie ma wiedzy na ten temat.
3. 2/3 respondentów promocję budżetu obywatelskiego ocenia jako niezbyt widoczną.
4. 38% respondentów nie angażowało się w żaden sposób w BOGM w dwóch pierwszych edycjach BOGM.
5. 29% nie ma wiedzy, co powstało w gminie Mosina ze środków budżetu obywatelskiego.
6. 37% respondentów popiera przydzielanie kwot na każde osiedle i sołectwo, 7 % nie ma w tej kwestii zdania, 56% ankietowanych jest otwartych na inne rozwiązanie.
7. Tylko 29 % respondentów chciałoby, by wydzielać kwoty odrębnie dla każdego osiedla, 10 % nie ma zdania. Aż 61% byłoby za wydzieleniem jednej wspólnej ogólnomiejskiej puli, bo dałoby to możliwość zgłaszania większych projektów służących wszystkim mieszkańcom.
8. 68% respondentów uważa połączenie środków kilku sołectw za dobry pomysł.
9. Aż 78% mieszkańców, którzy wypełnili ankietę jest zdania, że należy BOGM bardziej promować.

Klikając w link możesz zapoznać się ze szczegółowymi wynikami ankiety:

https://www.interankiety.pl/interwyniki/J7E80Wd9

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie biorąca udział w konkursie wiedzy o samorządzie gminnym przygotowała ciekawą prezentację o budżecie obywatelskim.
Zgłosiła kilka pomysłów na zainteresowanie  większej ilości osób budżetem obywatelski w naszej gminie.

 

3 Comments
02/07/2018
| |

Niestety ankieta była skonstruowana w nieprofesjonalny sposób. Aby ankieta była rzetelna pytania w niej zawarte nie powinny ani sugerować odpowiedzi ani faworyzować którejkolwiek z nich.
Przykład:
“tak, bo każde sołectwo/osiedle ma pewność, że coś dostanie
nie, bo nie można zrealizować większych projektów
nie, bo to nie zachęca do głosowania i w praktyce mało kto się tym interesuje
nie, bo za małe kwoty trudno wymyślić zadanie inwestycyjne
nie mam zdania”

Każdy ma prawo do swojego “bo” te odpowiedzi miały wyraźnie narzucić ankietowanemu tok myślenia ankietera.

“tak, bo oprócz małych będzie można zgłaszać duże projekty
nie, każde osiedle powinno mieć swoje pieniądze
lepiej zrobić coś większego, ciekawszego, co będzie służyło wszystkim mieszkańcom.
nie mam zdania”
Dwie odpowiedzi sugerują narzucenie opinii ankietera tylko jedna jest jej przeciwstawna i przedstawiona zdawkowo. Znowu zasugerowane jest bo.

Tutaj już całkowicie ankieter popłynął:
“tak, bo oprócz małych projektów można by zgłaszać większe służące całej społeczności
nie, lepiej mieć coś drobnego za 13 tys. zł, ale u siebie
nie mam zdania”
“nie, lepiej mieć coś drobnego za 13 tys. zł, ale u siebie” – to dobitny przykład pokazujący jaką opinię własną na ten temat ma ankieter.

Co więcej, interpretacja wyników na zasadzie:
“5. 29% nie ma wiedzy, co powstało w gminie Mosina ze środków budżetu obywatelskiego.”
Jest również nadużyciem, Jak dla mnie należy się cieszyć, że aż 71% wie co powstało z BOGM. Jestem ciekawy ile % osób wie co w Mosinie powstało ze środków UE.