Wyniki ankiety o budżecie obywatelskim

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, dziękuję za wypełnienie ankiety o budżecie obywatelskim Gminy Mosina.
Ankietę w ciągu 8 dni wypełniło 182 respondentów. 53% z nich to mieszkańcy Mosiny. Prawie połowa osób, które wypełniły ankietę ma od 26 – 40 lat.

Co wynika z analizy ankiet?

1. 88% ankietowanych uważa, że wynik głosowania na poziomie 4,5 % to słaby wynik.
2. 52 % osób twierdzi, że zna zasady BOGM, tylko 8% osób jest zdania, że nie ma wiedzy na ten temat.
3. 2/3 respondentów promocję budżetu obywatelskiego ocenia jako niezbyt widoczną.
4. 38% respondentów nie angażowało się w żaden sposób w BOGM w dwóch pierwszych edycjach BOGM.
5. 29% nie ma wiedzy, co powstało w gminie Mosina ze środków budżetu obywatelskiego.
6. 37% respondentów popiera przydzielanie kwot na każde osiedle i sołectwo, 7 % nie ma w tej kwestii zdania, 56% ankietowanych jest otwartych na inne rozwiązanie.
7. Tylko 29 % respondentów chciałoby, by wydzielać kwoty odrębnie dla każdego osiedla, 10 % nie ma zdania. Aż 61% byłoby za wydzieleniem jednej wspólnej ogólnomiejskiej puli, bo dałoby to możliwość zgłaszania większych projektów służących wszystkim mieszkańcom.
8. 68% respondentów uważa połączenie środków kilku sołectw za dobry pomysł.
9. Aż 78% mieszkańców, którzy wypełnili ankietę jest zdania, że należy BOGM bardziej promować.

Klikając w link możesz zapoznać się ze szczegółowymi wynikami ankiety:

https://www.interankiety.pl/interwyniki/J7E80Wd9

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie biorąca udział w konkursie wiedzy o samorządzie gminnym przygotowała ciekawą prezentację o budżecie obywatelskim.
Zgłosiła kilka pomysłów na zainteresowanie  większej ilości osób budżetem obywatelski w naszej gminie.

 

3 Komentarze

 1. Niestety ankieta była skonstruowana w nieprofesjonalny sposób. Aby ankieta była rzetelna pytania w niej zawarte nie powinny ani sugerować odpowiedzi ani faworyzować którejkolwiek z nich.
  Przykład:
  “tak, bo każde sołectwo/osiedle ma pewność, że coś dostanie
  nie, bo nie można zrealizować większych projektów
  nie, bo to nie zachęca do głosowania i w praktyce mało kto się tym interesuje
  nie, bo za małe kwoty trudno wymyślić zadanie inwestycyjne
  nie mam zdania”

  Każdy ma prawo do swojego “bo” te odpowiedzi miały wyraźnie narzucić ankietowanemu tok myślenia ankietera.

  “tak, bo oprócz małych będzie można zgłaszać duże projekty
  nie, każde osiedle powinno mieć swoje pieniądze
  lepiej zrobić coś większego, ciekawszego, co będzie służyło wszystkim mieszkańcom.
  nie mam zdania”
  Dwie odpowiedzi sugerują narzucenie opinii ankietera tylko jedna jest jej przeciwstawna i przedstawiona zdawkowo. Znowu zasugerowane jest bo.

  Tutaj już całkowicie ankieter popłynął:
  “tak, bo oprócz małych projektów można by zgłaszać większe służące całej społeczności
  nie, lepiej mieć coś drobnego za 13 tys. zł, ale u siebie
  nie mam zdania”
  “nie, lepiej mieć coś drobnego za 13 tys. zł, ale u siebie” – to dobitny przykład pokazujący jaką opinię własną na ten temat ma ankieter.

  Co więcej, interpretacja wyników na zasadzie:
  “5. 29% nie ma wiedzy, co powstało w gminie Mosina ze środków budżetu obywatelskiego.”
  Jest również nadużyciem, Jak dla mnie należy się cieszyć, że aż 71% wie co powstało z BOGM. Jestem ciekawy ile % osób wie co w Mosinie powstało ze środków UE.

  • Pisze Pan, że ankieta opracowana przeze mnie była nieprofesjonalna. Być może ma Pan rację. Widocznie Pan chciał uzyskać inne informacje niż ja. Szukałam odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały. Chciałam się dowiedzieć, czy mieszkańcy dopuszczają inne możliwości podziału środków, jak np. wydzielenie jednej wspólnej puli dla miasta. Gdyby burmistrz konstruował ankietę, pewno chciałby poznać odpowiedzi na inne pytania. Niestety na temat budżetu obywatelskiego ani po pierwszej edycji, ani po drugiej burmistrz nie przeprowadził żadnego badania opinii mieszkańców. Ewaluacja to poszukiwanie z udziałem mieszkańców optymalnego modelu budżetu obywatelskiego, tak by każda następna edycja była lepsza od poprzedniej, bardziej dostosowana do społecznych oczekiwań.
   W drugiej edycji spadło zainteresowanie BOGM o połowę, a regułą jest wzrost zaangażowania mieszkańców w kolejnych edycjach, ale problem w gminie Mosina nie został zdiagnozowany.
   Moja ankieta była jedyna. Jeżeli się mylę, proszę wskazać profesjonalną ankietę opracowaną przez mosińskich urzędników.

   • Zgadzam się, innej ankiety nie było. Co nie zmienia faktu, że jeśli chciała się Pani dowiedzieć jaką opinię mają mieszkańcy to ankieta powinna być znacznie bardziej obiektywna. W tej formie ankieta polegała raczej na pokazaniu ile osób zgadza się z Pani poglądami co niestety nie wnosi kompletnie nic konstruktywnego. jeśli 3 na 4 możliwe odpowiedzi są na “nie”, to już statystycznie wiadomo że odpowiedzi ankietowanych będzie więcej na “nie” niż na “tak”.
    Jesli chodzi o zainteresowanie BOGM to zdecydowanie zabrakło promocji. Jeśli chodzi o przekazanie większej puli pieniędzy jednostkom pomocniczym samorządu to jest to najlepsza rzecz jaką którakolwiek władza może zrobić, bo to my, mieszkańcy wiemy najlepiej czego potrzebujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.