Wyniki ankiety o budżecie obywatelskim

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, dziękuję za wypełnienie ankiety o budżecie obywatelskim Gminy Mosina.
Ankietę w ciągu 8 dni wypełniło 182 respondentów. 53% z nich to mieszkańcy Mosiny. Prawie połowa osób, które wypełniły ankietę ma od 26 – 40 lat.

Co wynika z analizy ankiet?

1. 88% ankietowanych uważa, że wynik głosowania na poziomie 4,5 % to słaby wynik.
2. 52 % osób twierdzi, że zna zasady BOGM, tylko 8% osób jest zdania, że nie ma wiedzy na ten temat.
3. 2/3 respondentów promocję budżetu obywatelskiego ocenia jako niezbyt widoczną.
4. 38% respondentów nie angażowało się w żaden sposób w BOGM w dwóch pierwszych edycjach BOGM.
5. 29% nie ma wiedzy, co powstało w gminie Mosina ze środków budżetu obywatelskiego.
6. 37% respondentów popiera przydzielanie kwot na każde osiedle i sołectwo, 7 % nie ma w tej kwestii zdania, 56% ankietowanych jest otwartych na inne rozwiązanie.
7. Tylko 29 % respondentów chciałoby, by wydzielać kwoty odrębnie dla każdego osiedla, 10 % nie ma zdania. Aż 61% byłoby za wydzieleniem jednej wspólnej ogólnomiejskiej puli, bo dałoby to możliwość zgłaszania większych projektów służących wszystkim mieszkańcom.
8. 68% respondentów uważa połączenie środków kilku sołectw za dobry pomysł.
9. Aż 78% mieszkańców, którzy wypełnili ankietę jest zdania, że należy BOGM bardziej promować.

Klikając w link możesz zapoznać się ze szczegółowymi wynikami ankiety:

https://www.interankiety.pl/interwyniki/J7E80Wd9

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie biorąca udział w konkursie wiedzy o samorządzie gminnym przygotowała ciekawą prezentację o budżecie obywatelskim.
Zgłosiła kilka pomysłów na zainteresowanie  większej ilości osób budżetem obywatelski w naszej gminie.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.