Wyłożenie projektu mpzp dla części Krosna i części Drużyny

Od 18 lipca do 9 sierpnia 2018 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, usytuowanych na południe od północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz z tym Kanałem, a ulicą Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią PKP Wrocław – Poznań wraz z tą linią.

Obszar planu obejmuje 210,6 ha.

Decyzja o przystąpieniu do prac nad w/w planem związana była z potrzebą aktualizacji obowiązujących na terenie opracowania w/w planów miejscowych, wyznaczenia nowych terenów po zabudowę, w tym po zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie przystanku linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań jak również potrzebę ochrony obszarów cennych przyrodniczo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się 31 lipca 2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Nowinkach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.
 
 
 

 

13 Komentarze

 1. Rzucę sobie w przestrzeń publiczną takie oto pytania:1.Czy UM Mosina dysponuje uzgodnieniem Rady Powiatu dla tego projektu? Ja widzę tylko nieuzgodnienie z zeszłego roku.
  2. Czy na terenie strefy ujęcia wody Mosina-Krajkowo można lokalizowac żwirownie? Czy Don Vito może więcej, podobnie jak Don Waldemaro?
  Tak poza tym planem to chłopaki z PO doszli chyba już do kresu możliwości swoich umysłów i zaczynają się chyba ciąc między sobą. Znalazłem nieuzgodnienie Rady Powiatu dla planu którego nie ma w obrocie, bo go sam wyeliminowałem kilka miesięcy temu. Jednak wcześniej, bo już w 2016 roku ten sam plan uzgodnili bez zastrzeżeń. Przegrzały się głowy powiatowe, oj przegrzały.

  • Wyżej chodziło oczywiście o uzgodnienie Zarządu Powiatu. Jeśli jednak chodzi o wał, to nieważne jak zwał.Mosina ma inną taktykę niż Dopiewo, na podejmowanie uchwał korzystnych dla milusińskich władzy. U was wyraźnie zostawiono to na rok wyborczy, a w Puklandii trwało to przez 4 lata i dla szczególnie uprzywilejowanych zrobili już kilka kolejek.

 2. Ja bardzo chciałbym się dowiedziec o co kaman temu gościu (wpis z 23.07), bo nie mogę doczytac. Jeśli chodzi mu o to, że mosińscy emeryci są niedoinformowani, to ma świętą rację. Gdyby wiedzieli w porę, że gmina sprzedaje tanio łąki nad Wartą, a wuzetki tylko czekają na podpis, to wszyscy byliby deweloperami. Tylko tak wybitny intelektualista jak pan Pyza dobrze ogarnia mosiński BIP. Ci ciemni emeryci nie wiedzą nawet, że co 4 lata emerytom, rencistom i I grupie zblatowania z władzą przysługuje prawo do żwirowni, bez decyzji środowiskowych. Gdyby to widzieli, to by się nie włóczyli po Mosinie, tylko by skupowali grunty od rolników za friko.

 3. Czytałem, że kiedyś Don Vito zapłacił za plan i zapewnił sobie w nim korzystne zapisy dla rodziny Corleone. Chciałbym spytac czy kultywujecie tę tradycję?

  • Ktoś na tej stronie wspomniał coś o roku wyborczym. Zauważyłem, że u was w roku wyborczym zawsze się dzieje coś związanego ze żwirem. Przypadek?

 4. Jest coś czego w tym planie nie rozumiem i nikt tego prostemu karpiowi nie wytłumaczył np. w uzasadnieniu. Zakładam, że plan to przeznaczenie terenu.
  Czytam, że kopalnia Krosno jest wyeksploatowana,Krosno I -nie jest przewidziana eksploatacja, Mosina to samo. Tyle prognoza. Natomiast w tekście planu:
  Ҥ26.
  Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG
  1.Przeznaczenie terenu : tereny eksploatacji kruszywa naturalnego,’
  Czy to nie są przpadkiem sprzeczności? Tak czy owak w górnictwie jesteście potęgą.

   • Chciałbym tą drogą wnieśc do mpzp uwagę z prośbą o uzupełnienie §26 o następujący zapis: “Dopuszcza się możliwośc zagubienia kilku stanowisk archeologicznych i polowania na mamuty”. Liczę na przychylnośc odpowiedniej komisji.

 5. KARPIU jak myślisz gdyby doszło do awarii albo jakiegoś innego kataklizmu na ujęciu wody w rejonie firm , to całe 7 mln. ludzi którzy korzystają z ujęcia będą mieli BRĄZOWY ODCIEŃ SKORY.????? Bo gdyby tak było to po co jeździć za drogie pieniądze gdzieś daleko skoro na miejscu za darmo bedzie mozna sie przyrumienic

  • W aglomeracji poznańskiej mieszka blisko 1 mln osób. Ilość wody, jaka dociera do aglomeracji z SUW w Mosinie to około 60% łącznego zapotrzebowania. Można przyjąć, że tę sztuczną opaleniznę przyjęłoby od 600 tys do 1 mln osób (zakładając mieszanie zasobów wody z różnych ujęć. SUW w Mosinie “produkuje” pomiędzy 40, a 50 mln m3 wody rocznie. To za mało dla 7 mln ludzi…

 6. W Dopiewie wysypy wyłożeń następują w maju i grudniu (tuż przed świętami).
  Gdyby termin był normalny, to bym złożył max. 5 uwag. Jeśli już mnie zmuszono do działania przed świętami, to dołożyłem jeszcze 7. Zajęło mi to parę minut, nie wszystkie były mądre (nie ma takiego obowiązku), organowi dołożyłem pracy i na końcu uwaliłem plan. Odwdzięczyłem się pięknym za nadobne.
  “Chamstwu w życiu, należy się przeciwstawiać siłom, i godnościom osobistom”
  (Kobuszewski do Gołasa-Ucz się Jasiu)

 7. Nieszczęśliwy termin. Specjalnie czy przypadek.?????? Wielu ludzi jest na wakacjach i nie zna problemu. Podobnie robiono gdy u władzy była Z. Springer. Zapominano również o ogłoszeniach w gazetach typu Głos Wlkp. czy Wyborcza. Dobrze by było zmienić termin na okres powakacyjny i wrzucić małe zawiadomienia do skrzynek na listy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.