Realizacja budżetu

W I półroczu 2019 r. wydatki majątkowe wykonano w niespełna 17%. Wiele inwestycji czeka na swoją kolej. Już dziś wiadomo, że niektóre z planowanych nie zostaną zrealizowane. Nie będzie w tym roku otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy, czerwonki, węzłów przesiadkowych, odwleka się rozpoczęcie remontu budynku przychodni…

Radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Niektóre pozycje w budżecie zwróciły moją uwagę.

 • wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 95% (758 149 zł),
 • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200% (128 056 zł),
 • zbywanie mienia gminy – 9% (709 261 zł z zaplanowanej kwoty 7 700 000 zł),
 • mandaty Straż Miejska – 63% (12 513 zł),
 • podatek od nieruchomości -osoby fizyczne OF 53% (3,5 mln zł).
 • podatek rolny OF – 68% (169 200 zł),
 • podatek od środków transportowych OF – 59% (260 115 zł),
 • wpływy z opłaty targowej OF – 61% (125 554 zł),
 • podatek od czynności cywilno-prawnych OF – 62% ( 1 177 710 zł),
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu – 74% (370 351 zł),
 • podatek dochodowy PIT – 47% (20 561 519 zł),
 • podatek dochodowy CIT – 57% (488 724 zł),
 • końcowe rozliczenie rozbudowy szkoły w Krosinku – 1 119 716 zł,
 • zwrot niewykorzystanej kwoty z dotacji na izbę wytrzeźwień 229 zł,
 • zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 r. na zakup sprzętu, medycznego dla szpitala w Puszczykowie,
 • wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 51% (2 536 551 zł),
 • dochody z najmu obiektów sportowych – 36% – (23 696 zł),

WYDATKI

 • drogi gminne -19% (2 mln zł),
 • opłata na poczet egzekucji komorniczej – przychodnia ul, Dworcowa (22 060 zł),
 • partycypacja w kosztach budowy mieszkania MTBS – 56 315 zł,
 • urząd gminy – 53% — 5,4 mln zł, w tym wynagrodzenia osobowe 54% (3,2 mln zł),
 • druk Informatora Mosińskiego oraz wydatki jednostek pomocniczych – 78% (134 821 zł),
 • gospodarowanie odpadami – 52% (3,7 mln zł)
 • schroniska dla zwierząt – 77% (250 727 zł),
 • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 3 693 903 zł – to znaczy, ze na dzień 30 czerwca 2019 r. deficyt wyniósł
  1 157 352 zł
0 Comments

No Comment.