Kilka ciekawych informacji – budżet I półrocze 2017

Gmina Mosina sprzedała w I półroczu 2017 r. 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 25 681 m² za kwotę 2 434 244 zł (plan na 2017 r. to 5,2 mln zł).
To dobry wynik – w I półroczu 2016 r. 1 978 763 zł, w I półroczu 2015 r. 1 553 315 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rosną z roku na rok i w I półroczu wyniosły 363 262 zł czyli 79% planowanej kwoty. To oznacza, że mieszkańcy piją coraz więcej.  W gminie Mosina w 2016 r. samego piwa sprzedano za ponad 11 mln zł.

Do budżetu gminy wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT więcej o 650 tys zł niż w I półroczu ubiegłego roku. Jednak kwota 14 482 675 zł jest niższa od planowanej – 45,64%.  Dla porównania: w  I półroczu 2016 r. 13 824 081 zł, w  I półroczu 2015 wpłynęło z tego tytułu 12 mln zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1 787 891 zł nie pokryły wydatków na odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych.
Do 30 czerwca 2017 r. zarejestrowano 7 959 deklaracji na ok. 27 600 (10 lipca 8 021 deklaracji – 27 714 osób). Do osób, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji wysłano 269 wezwań. Wysłano 1 402 upomnienia do osób zalegających z opłatami. Sporządzono 196 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.
Nadal jest wielu mieszkańców, głównie tych niezameldowanych, którzy nie złożyli deklaracji i nie płacą za odbierane śmieci. Na podstawie informacji uzyskanych z Aquanetu o liczbie przyłączy wodociągowych aż 20% mieszkańców mieszka bez meldunku. Zameldowanych jest ok. 31 tys.

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego były wyższe od planowanych – wydano 4 663 138 zł – 57,39% planowanej kwoty. (W I półroczu 2016 – wydatki były o 685 tys niższe, w I półroczu 2015 wydatki bieżące UM wyniosły 3 694 923 zł czyli milion zł mniej!!!!). Rosną wydatki na wynagrodzenia osobowe: 2017 – 2 688 009 zł, 2016 – 2 375 464 zł; 2015 – 2 228 444 zł.

Rosną wydatki na przedszkoladotacja dla niepublicznych przedszkoli (Koniczynka w Mosinie, Kasztanowe Ludki w Daszewicach, Happy House w Czapurach, im. Janka Wędrowniczka w Mosinie, Picasso w Mosinie, Calineczka w Krośnie) wyniosła 1 920 647 zł tzn. aż 67,39% zaplanowanej na cały rok kwoty. (2016 – 1 341 600, 2015 – 1 314 657).
Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne ( Słoneczko w Rogalinku i Mosinie i Akademia Odkrywców w Krośnie – 68,87 % zaplanowanej kwoty – 1 790 650 zł, o 513 tys. więcej niż w I półroczu 2016 r. ( 2016 – 1 277 411 zł; 2015 r. – 1 001 646 zł).

0 Comments

No Comment.