Wydatki gminne 2013 – 2018

Budżet to trudny temat. Może wykresy ułatwią jego zrozumienie. Radni analizują wykonanie budżetu z 2018 roku. Warto spojrzeć nieco dalej. Dla porównania wybrałam okres minionych sześciu lat.

Wydatki w tym okresie wzrosły dwukrotnie. Warto pamiętać, że na wzrost dochodów i wydatków istotny wpływ m.in. mają kwoty na 500+.
W latach: 2013, 2014 i 2016 wydatki były niższe niż dochody, w latach 2015, 2017 i 2018 Gmina wydawała więcej niż wynosiły wpływy do budżetu. W 2017 r. deficyt budżetowy wyniósł 6,6 mln zł, a w 2018 r. 2,2 mln. zł.

W latach 2017 i 2018 wydatki inwestycyjne znacznie wzrosły. Inwestycje z 2018 były trzykrotnie wyższe niż z 2013 r.
W ostatnich 6 latach na inwestycje drogowe gmina wydała ok. 40 mln zł. Najwięcej na budowę dróg przeznaczono w 2014 r. Na inwestycje w oświacie w analizowanym okresie czasu przeznaczono 21 mln zł, najwięcej w 2017, 2015 i 2018 – łącznie 18,9 mln zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie z roku na rok rosną. W 2018 r. wydano ok. 50 mln zł.
Wydatki na oświatę stanowią 1/3 budżetu
Wzrost wydatków w 2017 r. jest związany z wystąpieniem Gminy Mosina z Selektu.
Wydatki na kulturę rosną, ale dotacja dla MOK utrzymuje się na stałym poziomie. Trzeba tu zaznaczyć, że od połowy roku nastąpił podział instytucji kultury na 2, poprzez wyodrębnienie z MOK Galerii Sztuki ( w 2018 r. 220 tys. zł)
W ostatnich trzech latach znacząco wzrosły wydatki na kulturę fizyczną. Budowa hali widowiskowej z wyposażeniem to wydatek blisko 13 mln zł.
37 Comments
MP 11/05/2019
| |

Pilnie potrzebny kolejny zastępca burmistrza w Mosinie. Najlepiej byłoby, ażeby zajmował się tylko rozkładami jazdy gminnej komunikacji autobusowej, by się nie przepracował… A już na poważnie: skandal!

MP 09/05/2019
| |

Zadam pytanie całkowicie z “innej beczki”. Czy ktoś wie, dlaczego nie ogłoszono jeszcze wyniku konkursu na prezesa spółki TBS? Cicho w tej sprawie “jak w kościole”, jakby powiedział filmowy Kazimierz Pawlak. czyżby zmanipulowano konkurs, a teraz nie ma odważnego, do ogłoszenia tej ważnej nowiny? A może zabrakło szafarzy, którym można przydzielić tę funkcję. Piszę przydzielić, bo po tej ciszy w eterze nie jestem w stanie dać wiary, że konkurs przeprowadzono rzetelnie. Pewnie już trzeba się przyzwyczaić do tego, że przy wejściu do biura tego przybytku przywita nas zapach kadzidła i świeżo krochmalonych falbanek… A może będzie to błysk flesza…?

Jacek S. 08/05/2019
| |

O zaletach obecnego burmistrza świadczy wykres mówiący o wydatkach zawiązanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Koszty forsowanego przez niego projektu wielokrotnie przewyższyły te, które ponosiła gmina przed rozpoczęciem wspaniałego eksperymentu przez ówczesnego zastępcę burmistrza. Za nonszalancję tego człowieka płacą wszyscy mieszkańcy i dziwnym jest to, że ci sami mieszkańcy postawili na kogoś, kto zafundował im ten “bajzel”. Te pieniądze mogły zasilić wydatki związane z budową dróg. Analiza tego prostego przełożenia nie wymaga znajomości ekonomii nawet na poziomie szkoły średniej. Każda gospodyni domowa poradziłaby sobie z tym problemem, który jednak całkowicie zaskoczył historyka. Kontynuowanie tej postawy naraża gminę na kolejne, nieuzasadnione wydatki, co mocno podkreśliło RIO w swoim wystąpieniu pokontrolnym. Burmistrz jednak ma to gdzieś. W końcu sobie i zastępcy ulice wyrychtował i nadal myśli to robić, zapominając o tych, którzy chodzą po dziurawych drogach i taplają się w błocie. Tak patrząc po piecu latach gmina straci na fanaberii burmistrza lekko licząc 20 do 30 milionów złotych. Ile to jest kilometrów ulic? Niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie. Warto zastanowić się poważnie nad tym, by jak najszybciej przerwać ten taniec chocholi…

Cenzor z Mysiej 07/05/2019
| |

Że, budżet to trudny temat, pokazała to ostatnia kontrola RIO. Nic mi nie wiadomo, aby Rada Miejska w Mosinie zajęła się wystąpieniem pokontrolnym RIO i działaniami naprawczymi jakie Burmistrz w tej sprawie podjął.Jeżeli mimo tak ważnego sygnału o występujących nieprawidłowościach przechodzi się do porządku dziennego no to wniosek nasuwa się sam : Rada nie spełnia swojej roli jako organu kontrolującego Burmistrza.Proszę mnie wyprowadzić z błędu albo się rozwiązać .