WSA oddalił skargi Przemysława Mielocha

20 sierpnia 2021 r. wpłynęły do Urzędu Miejskiego dwie skargi Przemysława Mielocha, który miał nadzieję, że WSA uzna, że przez nieudzielenie mu wotum zaufania przez Radę Miejską został naruszony jego interes prawny.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wczoraj, tzn. 2 grudnia 2021 oddalił obie skargi dotyczące uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina
1. za 2020 r.
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B2FC80F5EB
2. za 2021 r.
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F46234BFD0
Zapewne ciekawe będzie uzasadnienie, ale na nie trzeba będzie poczekać.

Burmistrz poskarżył się na Radę i przewodniczącą

Warto zaznaczyć, że w poznańskim powiecie wszyscy wójtowie i burmistrzowie wotum zaufania otrzymali, tak w poprzednim jak i w tym roku. Otrzymał je nawet burmistrz Murowanej Gośliny, którego notowania były bardzo niskie.

Tegoroczną debatę poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mosina przez Ryszarda Grobelnego – przedstawiciela firmy Curulis. Mógł to zrobić osobiście burmistrz i pokazać sukcesy, mógł podzielić się swoimi refleksjami, dokonać podsumowania, pokazać, że zna ten Raport jak mało kto, ale burmistrz odpuścił, poszedł jak zawsze na łatwiznę i słuchał opowieści wynajętej firmy w osobie byłego prezydenta M. Poznania.
Przez 2 godziny i 40 minut jedenaścioro radnych dzieliło się swoimi przemyśleniami i oceniało zarządzanie gminą w 2020 r.
7 minut zajęły wypowiedzi dwojga mieszkańców.
Godzinę i 6 minut odnosił się do słów krytyki Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch.


Krzywania Bielski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, która zarzuty burmistrza spisała językiem prawniczym twierdzi, że Przemysław Mieloch nie uzyskał wotum zaufania, bo trwająca ok. 4 godzin debata, debatą nie była, a burmistrz po godzinie został zobligowany do zakończenia wypowiedzi. Kancelaria ta w swojej skardze chcąc pokazać dysproporcję między wypowiedziami burmistrza, a radnych, podała nieprawdziwą informację, że radni zabierali głos przez 3,5 godziny, zamiast 2 godziny 40 minut. Każdy to może sprawdzić, więc nie świadczy to dobrze o rzetelności autora skargi.

Ustawa o samorządzie gminnym nie reguluje czasu wypowiedzi burmistrza w debacie. Ustawodawca nie przewidział dla wójta/burmistrza specjalnych przywilejów. Mówi tylko o radnych i mieszkańcach. Kwestie nieuregulowane w ustawie precyzuje Statut Gminy Mosina.
§ 35. 6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.
§ 36. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

Łączenie spraw gminnych i prywatnych


Zgodnie z orzecznictwem skargę na nieudzielenie wotum zaufania może złożyć nie burmistrz ale osoba, która tę funkcje pełni, czyli Przemysław Mieloch.
Zdziwienie zatem budzi fakt, że skargi te opracowała kancelaria świadcząca swoje usługi na rzecz Gminy. Skoro został naruszony interes Pana Przemysława Mielocha, to moim zdaniem powinien opłacać usługę prawniczą ze swojego prywatnego konta.
Mam nadzieję, że tak jest i będzie mógł to w swoim czasie udowodnić.

Przemysław Mieloch skarży się także, że na:

  • Brak uzasadnienia do uchwały.
  • Przerywanie wypowiedzi burmistrza przez przewodniczącą.
  • Udzielanie głosu mieszkańcom, którzy nie przedłożyli wniosku w tej sprawie z p[odpisami 50 mieszkańców, w tym osobie niepełnoletniej.
  • Niewłaściwy sposób prowadzenia debaty, który spowodował, że de facto nie było debaty.
Art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Wyrok nie jest prawomocny, gdyż skarżącemu przysługuje jeszcze prawo złożenia skargi kasacyjnej. Mam jednak nadzieję, że NSA podzieli werdykt WSA.

14 Comments
WSA 07/01/2022
| |

WSA nie podzielił także argumentów radnego Cebulskiego i także oddalił jego skargę.
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/393CA06B00

karp 04/12/2021
| |

W dniu 23 września 2021 roku burmistrz poinformował, że nie będzie świadczył niektórych usług np. rejestru umów . Dotrzymał słowa, nie świadczy nadal i jakem karp domyślam się, że nieświadczenie w zamian za zwiększone wynagrodzenie może trwać do roku 2023.
https://www.mosina.pl/komunikaty/uzupelnienie-komunikatu-awaria-systemu-teleinformatycznego
Niektórym hakerzy szkodzą, a innym pomagają.

karp 04/12/2021
| |

Obywatel Mieloch miał prawo do wniesienia skarg na uchwały.Burmistrz Mieloch stwierdził, że to za środki własne. Gdyby burmistrz Mieloch mówił zawsze prawdę, to nikt nie miałby wątpliwości,że zostały użyte tylko środki własne obywatela Mielocha. Na pewno plusem dodatnim jest to,że kancelaria reprezentująca obywatela Mielocha nie jest tak chorowita, jak pani mecenas reprezentująca 3 mosińskich radnych,którzy bardzo nie chcą stracić mandatu. Minusem ujemnym jest to, że kancelaria reprezentująca obywatela Mielocha, jest tą samą z którą umowy podpisuje burmistrz.
Prawo tego nie zabrania, ale…

04/12/2021
| |

A co to za kancelaria?

j. 04/12/2021
| |

Teraz trzeba dopilnować, żeby podał ile wynosiła faktura kancelarii prawnej i Mieloch ma zwrócić te pieniądze na konto gminy. Jeśli nie ma można z przyczyn proceduralnych wpłacić ot tak pieniędzy na konto gminy to niech Mieloch wpłaci je na konto jakiejś dowolnej organizacji dobroczynnej i dowód wpłaty pokażę na vlogu. Jeśli ma honor…

Antoni 03/12/2021
| |

No niestety. Sztab mecenasów opłacanych sowicie z budżetu gminy nie zagwarantował póki co Burmistrzowi sukcesu w jego prywatnej krucjacie administracyjnej. Czekam na wyrok NSA i zwrot pieniędzy do kasy gminy przez Burmistrza za usługi kancelarii prawnej, która była zapewne opłacona z budżetu miasta.

03/12/2021
| |

Jak powiada staropolskie przysłowie ,,Do trzech razy sztuka”. Jeszcze jedno absolutorium może położyć, a i czwarte też, i nic z tego nie wynika i nie wyniknie przy tym składzie rady. Zatem jak powiada klasyk: ,,Żeby wszystko było po staremu”.

03/12/2021
| |

Za Mielocha ta gmina do jeden wałek

Kuna 03/12/2021
| |

Rado do dzieła! Najwyższy czas skończyć z tym cyrkiem.

Eustachy 03/12/2021
| |

No i co dalej, co zrobi rada?

Poncjusz 03/12/2021
| |

Teraz należy wysłać kaznodzieja na pielgrzymkę do Lichenia.