Morze potrzeb czyli wnioski do budżetu 2018


O tym, jak wielkie są potrzeby naszej gminy, świadczą wnioski składane do budżetu przez radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli a także przez samych mieszkańców.
Poniżej wybrane zadania zgłoszone do ujęcia w budżecie na rok 2018. To tylko część wniosków, część, która została przekazana do wiadomości Radzie Miejskiej.
Oprócz nich są takie, które trafiły bezpośrednio do Burmistrza. To dotyczy takich miejscowości jak osiedle nr 2 w Mosinie,  Radzewice, Dymaczewo Stare, Wiórek, Sowinki, Baranowo, Krajkowo, Baranówko, Sowiniec, Babki.
Warto wiedzieć, że osoby zgłaszające wnioski, znając możliwości naszego budżetu,  nie ujęły w nich wszystkich potrzeb, lecz zgłosiły tylko te,  ich zdaniem, najważniejsze.

Oczywiście nie wszystkie zgłoszone zadania mają szansę na realizację. Burmistrz ma półtora miesiąca na dokonanie wyboru i opracowanie projektu  budżetu na 2018 rok.
15 listopada ten projekt  otrzymają radni. Będą go analizować, składać wnioski o dokonanie zmian.
Rada Miejska w Mosinie uchwali budżet na sesji w dniu 29 grudnia 2017 r.

MOSINA

 • remont i zagospodarowanie budynku po szkole katolickiej – Kokotek,
 • projekt i budowa ścieżek rowerowych w centrum miasta,
 • ułożenie kostki brukowej na targowisku na nieutwardzonej części przy kanale i wyremontowanie schodów,
 • budowa oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1,
 • rozbudowa monitoringu wizyjnego na targowisku i w śródmieściu,
 • zagospodarowanie Ptasiego Parku,
 • rewitalizacja Placu 20. Października,
 • wyniesienie przejść dla pieszych w rejonie Pl. 20.Października,
 • remont chodnika – ul. Wawrzyniaka,
 • remont/uporządkowanie łącznika – ul. Garbarskiej z promenadą,
 • budowa Czerwonki,
 • budowa ul. Łaziennej i Kanałowej,
 • projekt i budowa odwodnienia i utwardzenie ulic na Osiedlu Królewskim w taki sposób, by utworzyć połączenie między ul. Krasickiego a Polną w Krośnie,
 • ścieżka rekreacyjna wzdłuż Kanału Mosińskiego,
 • chodnik na ul. Królowej Jadwigi,
 • remont pomieszczeń na Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • odwodnienie i utwardzenie ul. Kasprowicza, Akacjowej i Cisowej,
 • koncepcja odwodnienia ul. Jarzynowej, Olchowej i Bukowej,
 • projekt i remont całej ul. Leszczyńskiej,
 • przedłużenie ul. Królowej Jadwigi,
 • monitoring przy budynku szkolnym przy ul. Krasickiego,
 • budowa ul. Długiej (są wszystkie media i odwodnienie)
 • nasadzenie drzew wzdłuż ekranów akustycznych (ul. Torowa),
 • budowa chodnika ul. Agrestowa, Śliwkowa, Obrzańska, Brzozowa, Wiśniowa, Jabłkowa, Porzeczkowa,
 • budowa pomostu i oświetlenia na terenie przystani w Dymaczewie Nowym,
 • projekt wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I,
 • projekt i budowa ul. Piaskowej oraz Gruszkowej na odcinku od Piaskowej do Brzoskwiniowej,
 • remont ul. Sowinieckiej,
 • projekt – ul. Żeromskiego, Dembowskiego, Lema i Leśmiana,
 • przejście dla pieszych w formie wywyższenia pełniącego funkcję progu zwalniającego,
 • projekt budowy ul. Jabłkowej,
 • wybudowanie 3 zbiorników na wodę deszczową w pasie ul. Wybickiego,
 • podwyższenie wyjazdu z ul. Klonowej na ul. Śremską,i
 • utwardzenie tłuczniem ul. Podgórnej,
 • budowa zatok parkingowych przy ul. Budzyńskiej,
 • zakup defibrylatora na stan Urzędu Miejskiego w Mosinie,
 • budowa ul. Sienkiewicza i Reymonta,
 • zakup mobilnej tablicy wyników na stadion miejski oraz 3 stołów do tenisa stołowego – hala OsiR ul. Szkolna,
 • konserwacja fundamentów Przedszkola nr 2 i przebudowa placów zabaw,
 • wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do wieży widokowej,
 • rozwój ścieżek rowerowych od ul. Poniatowskiego do Pożegowskiej po stronie torów, od Pożegowskiej do Orzeszkowej wzdłuż torów, i dalej do Konopnickiej
 • budowa kładki pieszo-rowerowej – ul. Łazienna- Harcerska,
 • budowa oświetlenia w rejonie cmentarza żydowskiego i ul. Fredry

Borkowice 

 • budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej także Bolesławiec, Dymaczewo Stare i Nowe
 • wykonanie oświetlenia ulic Łubinowa, Makowa, Chabrowa, Słonecznikowa, Mosińska
 • wykonanie wodociągu dla mieszkańców ulic Łubinowa, Makowa, Chabrowa, Słonecznikowa, Mosińska,
 • dokończenie realizacji chodników we wsi Borkowice,
 • wygruzowanie ulicy Łubinowej od ulicy Mosińskiej do państwa Jujeczka (przy ich domu nie była droga utwardzana),
 • utworzenie miejsca do zatrzymywania się autobusu szkolnego przy adresie Borkowice 17b,
 • utworzenie ścieżki rowerowej z miejscowości Borkowice do Drużyny,
 • oznakowanie znakiem drogi osiedlowej ulicy Łubinowa,

Dymaczewo Nowe

 • projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i Radosna,
 • projekt i budowa z odwodnieniem ul. Pogodnej i Wczasowej,
 • projekt i budowa wodociągu – ul. Wspólna,

Drużyna/Nowinki

 • budowa ul. Dębowej w Nowinkach,
 • budowa chodnika – ul. Wspólna,
 • projekt i budowa oświetlenia – ul. Wierzbowa w Drużynie – od posesji 11 do tunelu kolejowego,
 • budowa placu zabaw na tzw. Małej Drużynie.

Dymaczewo Stare 

 • przygotowanie koncepcji zagospodarowania budynku szkolnego,
 • nasadzenia drzew na wszystkich możliwych ulicach

Krosinko

 • projekt i budowa ul. Wodziczki i Ogrodowej,
 • nasadzenia drzew na wszystkich możliwych ulicach,
 • utwardzenie zjazdów z ul. Wiejskiej na ulice: Wierzbowa, Warzywna, Cicha,
 • oświetlenie ulic: Piaskowa, Nad Potokiem, Malinowa,
 • rozbudowa kanalizacji,
 • podłączenie świetlicy wiejskiej do kanalizacji,

Krosno 

 • budowa drogi do cmentarza,
 • chodniki –  ul. Leśna od Krosińskiej do końca zabudowań, ul. Nadleśna,
 • remont chodnika i jezdni na ulicy Głównej i Leszczyńskiej,
 • oświetlenie: plac zabaw na ul. Leśnej 1-2 lampy, Krótka – 2 lampy, Olszynkowa, ul. Polna od Strzeleckiej do Cybisa,
 • budowa pieszojezdni – ul. Tylna,

Pecna

 • projekt budowy i utwardzenie ul. Różanej, Łąkowej,
 • budowa zbiornika retencyjnego za torami
 • projekt oświetlenia boiska piłkarskiego,
 • budowa oświetlenia na ulicach Polnej i Topolowej,
 • uzupełnienie oświetlenia na ul. Różana, Makowa, Sosnowa,
 • zakup automatycznego defibrylatora dla OSP Pecna,
 • projekt budowy z odwodnieniem ul. Szkolnej między Brzozową a Różaną,
 • utwardzenie wjazdów na ulice boczne od utwardzonych,
 • projekt i budowa chodnika na ul. Bieczyńskiej,

Żabinko

 • budowa chodnika,
 • projekt i budowa oświetlenia – przy posesji 43 ABCD,
 • remont podjazdów na skrzyżowaniu,
 • odtworzenie drogi w Żabinku – usunięcie krzaków wrośnietych w drogę,

Daszewice

 • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Leśnej w ramach współpracy z Aquanetem i Powiatem Poznań i wydzielenie chodnika,
 • budowa chodnika i ścieżki rowerowej w pasie ul. Poznańskiej,
 • termomodernizacja świetlicy wiejskiej,
 • utwardzenie ulic Lipowej i Kasztanowej – droga dojazdowa do przedszkola,
 • odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych szkoły i sali gimnastycznej,
 • budowa ogrodzenia działki na plac zabaw,
 • projekt oświetlenia ul. Wiosennej i Jesiennej oraz końcówki ul. Żwirowej,
 • systematyczne równanie dróg nieutwardzonych w rejonie ul. Rogalińskiej a także drogi łączącej Daszewice z Rogalinem

Czapury

 • dokończenie rozbudowy szkoły,
 • umocnienie skarpy przy ul. Gruszkowej,
 • usunięcie słupa energetycznego stojącego na środku ul. Spokojnej,
 • budowa ul. Spokojnej i Dębowej,
 • budowa 60 m. chodnika  – ul. Gromadzka, i budowa chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej od ul. Krętej do granicy z Poznaniem,
 • projekt budowy i odwodnienie ul. Promowej,
 • dokończenie budowy ul. Żurawinowej,
 • projekt budowy ul. Krętej i Dolnej,

Sasinowo

 • wybudowanie oświetlenia – ul. Leśna,
 • projekt chodnika – ul. Wiosenna,

Rogalinek

 • projekt budowy ul. Kostrzewskiego,
 • odwodnienie ul. Sikorskiego,
 • wyburzenie starej części szkoły i wybudowanie w tym miejscu nowego dwukondygnacyjnego budynku nawiązującego do budynku z 1968 r.
 • projekt oświetlenia ul. Lipowej, Sosnowej, Malwowej,
 • projekt – uzupełnienie oświetlenia ul. Kręta, Ogrodowa, Podgórna, Piaskowa,
 • budowa wjazdu na ul. Powozową,
 • kanalizacja ul. Lipowa i Kasztanowa,
 • utwardzenie tłuczniem ul. Parkowej i Ogrodowej,
 • budowa ścieżki rowerowej Mosina-Rogalinek-Kórnik,
 • przedłużenie do Rogalinka komunikacji MPK do Dębca,

Rogalin

 • koncepcja i projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole w Rogalinie,
 • budowa świetlicy,
 • remont dachu szkoły,
 • monitoring placu zabaw i boiska wiejskiego – 3 kamery,
 • postawienie 1 lampy przy ul. Prezydialnej 14,
 • oświetlenie ulicy Arciszewskiego,
 • skanalizowanie wsi Rogalin,
 • poszerzenie placu zabaw,

Świątniki

 • budowa oświetlenia i chodnika wzdłuż ul. Śremskiej,
 • projekt kanalizacji deszczowej

Radzewice

 • projekt i budowa chodnika – kontynuacja w kierunku Śremu,
 • oświetlenie ul. Wiśniowej, Ogrodowej, 2 lampy na ul. Piaskowej,
 • utwardzenie tłuczniem ul. Piaskowej,
 • rozbudowa remizy,
 • zakup nowego samochodu dla OSP,
 • 2 komplety aparatów powietrznych, miernik wielogazowy, kamera termowizyjna, wentylator odymiający, ubrania ochronne, doposażenie samochodu Ford , sprzęt uzupełniający w ratownictwie technicznym,

Mieczewo

 • budowa zbiorników magazynujących wodę na końcu wodociągu w Mieczewie,
 • utwardzenie ul. Kamioneckiej,
 • remont chodnika wzdłuż ul. Szerokiej,
 • udrożnienie sytemu odwodnienia Mieczewa,
 • budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Mieczewie.
12 Comments
kama 03/10/2018
| |

po przeanalizowaniu planów inwestycji poszczególnych miejscowości to jestem pod wrażeniem jakie ogromne środki finansowe i realizacje inwestycji bedą przeznaczone dla miejscowości Dymaczewo Stare..
-przygotowanie koncepcji zagospodarowania budynku szkolnego
-nasadzenia drzew na wszystkich możliwych ulicach z których połowa wyschnie jak miało to miejsce w ostatnim czasie gdzie posadzono znaczna ilosc drzew czereśni a pózniej nikt sie nie zainteresował żeby je podlać po wsadzeniu..Budzet przeznaczony na inne miejscowości zapewnia wymiane chodnikow ..oswietlenia kanalizacje ..inwestycje znaczace na korzyść mieszkanców i podatników a mieszkańcy Dymaczewa zostawieni sami sobie z potrzebami …

Jan 03/10/2018
| |

Czy wreszcie ktoś z urzędników zainteresuje się i zaczną myśleć logicznie i na korzyść mieszkańców i podatników…zrealizowano i stworzono oświetlenie drogi ulicy Świerkowej w miejscowości dymaczewskie stare ..Po inwestycji część lamp ulicznych oświetla tereny niezamieszkałe przy lesie …natomiast główny ciąg komunikacyjny ulicy Czereśniowej pozostaje nie oświetlony …gratuluję urzędnikom inteligencji w planowaniu inwestycji ..lepiej marnować pieniądze podatników na oświetlenie lasu niż doświetlać drogę główna i główny ciąg komunikacji pomiędzy wioskami …

Michał Kołodziejczak 13/10/2017
| |

Ciekawe ile lat jeszcze na głównej ulicy Mosiny przed jednostką Straży Pożarnej będą mieszkańcy potykać się o dziury w nawierzchni czegoś, co nie można nazwać chodnikiem. Dodam tylko, że dopiero 7 lat mija od niedopilnowanego przez Urzędników remontu skrzyżowania i podniesienia nawierzchni bez rozwiązania problemów wyjazdu z Straży Pożarnej i odwodnienia tego terenu. Jakie zadziwienie było, że jest tu Straż i ma wyjazd. Prowizorycznie wysypano i ubito frez i tak zostało. Stoi woda ludzie się przewracają ale nikomu to nie przeszkadza. Wszyscy znają temat, mało tego wiedzą kto zawinił ale rozwiązania nie ma.

M. Kaptur 07/10/2017
| |

Kolor czerwony – budowa drogi, niebieski – oświetlenia, wytłuszczenie – priorytet.

pescacze 07/10/2017
| |

Co oznaczają kolory i wytłuszczenia?