Wolne głosy na sesji 28 lutego 2018 r.

Od 2015 roku w porządku obrad każdej sesji Rady Miejskiej w Mosinie znajduje się punkt WOLNE GŁOSY. Daje to możliwość mieszkańcom przedstawienie burmistrzowi i radnym problemu, złożenie wniosku. Na ostatniej sesji w tym punkcie zabrało głos kilka osób.

Najpierw uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie przedstawili apel w sprawie smogu.
Radny Rady Powiatu Jacek Szeszuła poinformował o wyróżnieniu mosińskiego Komisariatu Policji i OSP Pecna.


PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W CZAPURACH

Potem o zmianę lokalizacji przepompowni ścieków w Czapurach zaapelował Paweł Nowak przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czapurach. Prosił, aby nie zabierać miejsca na boisku szkolnym i nie pogarszać warunków dla rosnącej społeczności szkolnej. Proponował, aby zbudować przepompownię na działce gminnej nr 51, która jest wykorzystywana jako przykościelny parking. Poinformował, że ponad 160 osób podpisało się pod tym wnioskiem.
O zmianę lokalizacji przepompowni od wielu miesięcy zabiegała radna Małgorzata Rajkowska i Rada Rodziców.
Burmistrz mimo argumentów radnej i próśb rodziców obstawał przy swoim zdaniu. Tłumaczył, że umieszczenie przepompowni na działce nr 51 spowoduje obniżenie jej wartości, że działka ta jest rezerwą terenu w centrum wsi i że kiedyś może tam powstać np. przedszkole.
Radna przypomniała, że nad działką są linie wysokiego napięcia i teren ten w planie miejscowym jest przeznaczony na parking w zieleni urządzonej i nic się tam zbudować nie da.
Burmistrz twierdził, że linie można okablować, a plan zmienić. Twierdził też, że zarządcą terenu jest sołtys Waldemar Waligórski. Obstawał przy lokalizacji przepompowni na terenie szkoły.

PS
Podobno jednak już następnego dnia zmienił decyzję. Sołtys widząc, że sprawa przybiera inny obrót, w poniedziałek,  5 marca, złożył wniosek o przeniesienie przepompowni na teren działki nr 51.
Tego samego dnia zapadła decyzja Aquanet w sprawie zmiany lokalizacji przepompowni.
Ostatecznie powstanie ona na działce nr 51.


SUKCES MA WIELU OJCÓW 

Radny Waldemar Wiązek poprosił o sprostowanie informacji, która ukazała się w Informatorze Mosińskim w lutym jakoby projektowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach rozpoczęło się z jego inicjatywy.

Radny stwierdził, że to nie jest jego zasługa, lecz Waldemara Waligórskiego.

Burmistrz przekonywał radnego i wszystkich obecnych, że w artykule jego autorstwa nie ma pomyłki, że to właśnie on, Waldemar Wiązek na początku kadencji powiedział burmistrzowi, że są koncepcje rozbudowy szkół.
– Nikt inny z podobnym oświadczeniem do nas nie wystąpił. Spowodowało to, że zaczęliśmy dopytywać o te koncepcje. Zostały one wyciągnięte przez nas i przeanalizowane. Ja byłem zaskoczony, że coś takiego jest.
Dodał, że dopiero niedawno dowiedział się, że wniosek o rozbudowę szkoły w Czapurach składał radny Waldemar Waligórski. Zapewnił, że przeprosi sołtysa i napisze o jego zasługach w kolejnym numerze. Powiedział, że pominięcie zasług pana Waligórskiego nie było świadome, wynikało z  braku wiedzy.

Radna Wiesława Mania wyraziła ubolewanie, że  burmistrz wyróżnia z nazwiska wybranych radnych, a innych pomija. Stwierdziła, że na tę decyzję miało wpływ wielu radnych tej i poprzedniej kadencji. Podkreśliła, że to Rada jako całość podejmuje decyzje.
Burmistrz Jerzy Ryś powiedział, że na tej sali nie ma innych radnych, którzy przyszliby do niego i powiedzieli, że w szufladach są koncepcje rozbudowy tych szkół.
Proszę podnieść, rękę, czy jest ktoś taki, kto do mnie w tej sprawie przyszedł?

Radny Łukasz Kasprowicz powiedział, że to Wiesława Mania złożyła wniosek o rozbudowę szkoły w Czapurach, a Klub Koalicja Samorządowa (Jan Marciniak, Jacek Szeszuła, Marian Jabłoński, Łukasz Kasprowicz, Piotr Wilanowski, Małgorzata Kaptur) złożył wniosek o zabezpieczenie 50 tys. na koncepcje rozbudowy obu szkół.


Radna Małgorzata Rajkowska oświadczyła, że jest zdumiona tym, że burmistrz nie wiedział o tym, że są opracowane koncepcje i są plany budowy szkoły w Czapurach. Przypomniała, że był to jeden z punktów programu wyborczego, że na tej ulotce widnieje jej zdjęcie i obecnego burmistrza.

Radny Łukasz Kasprowicz pisał o tym w wyborczym programowym numerze Czasu Mosiny:

Kiedy Jerzy Ryś został Burmistrzem otrzymał opracowany przez swoją poprzedniczkę projekt budżetu na 2015 r. a w nim w załączniku inwestycyjnym w pozycji 21 zadanie:


Nowo wybrana Rada uchwaliła ten projekt z niewielkimi zmianami.
W pozycji 22 znalazł  się projekt techniczny  rozbudowy SP Krosinko za 80 000 zł,
w pozycji 23 Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach – wykonanie projektu technicznego również za 80 000 zł.

Reasumując, Panie Burmistrzu, koncepcje nie leżały w szufladach, lecz na stole. Wystarczyło uważnie czytać budżet i go realizować.
Wszystkie te opowieści, jak to radny Wiązek odkrył Amerykę, lepiej dla Pana dobra byłoby między bajki włożyć.
Budżet to podstawa.

PS
Kiedyś burmistrz Jerzy Ryś powiedział, że wszyscy radni są dla niego równi i nie chce nikogo wyróżniać.
Okazało się, że to było tylko takie sobie gadanie…

6 Comments
karp 07/03/2018
| |

Ciekawy sojusz oświatowo-kanalizacyjno-żwirowy. W każdym razie zarówno pan Burmistrz i kierownik kopalni mają zapewniony 1 głos w nadchodzących wyborach, bo zapewne będą na siebie głosowac.

Małgorzata Kaptur 07/03/2018
| |

Sprawą od pół roku zajmuje się radna Małgorzata Rajkowska, jej wniosek popierała jednogłośnie Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Do przeniesienia przepompowni namawiał burmistrza na sesji także radny Marian Jabłoński. O zmianę lokalizacji aktywnie zabiegała Rada Rodziców. Dobrze się stało, że sprawa ma pozytywne zakończenie.

Marszałek Rodion Malinowski 07/03/2018
| |

A kto był inicjatorem przeniesienie przepompowni w Czapurach ?
Sołtys Waligórski, radna Rajkowska, przewodnicząca Rady Rodziców, wiceburmistrz Mieloch …….. ????
Proszę to ustalić, bo inaczej będzie tak jak ze szkołą w Krosinku ?
Sesyjna żenada j.. tw.. m .ć !!!