Włączmy się w akcję ufundowania sztandaru dla Jednostki w Babkach

Nie wszyscy wiedzą, że na terenie naszej gminy w miejscowości Babki ma swoją siedzibę Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.
Jednostka ta pełni bardzo ważną rolę w systemie dowodzenia Polskich Sił Zbrojnych i NATO. Powstała w 2011 r. z przeformowania 31. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, który został utworzony w 2003 r. w kompleksie wojskowym w miejscowości Babki.

Dowódca MJDOP w Babkach płk dypl. pilot Mirosław Nawrocki

Mobilna Jednostka realizuje zadania w zakresie zbierania i dystrybucji informacji o sytuacji powietrznej w przydzielonym obszarze i strzeże bezpieczeństwa naszego nieba oraz granic powietrznych kraju. Wykorzystuje system rozpoznania radiolokacyjnego, dowodzi działaniami lotnictwa, wojsk obrony przeciwlotniczej oraz walki elektronicznej.

Projekt sztandaru jednostki

MJDOP buduje własną tożsamość. Chce przyjąć imię pułkownika pilota Szczepana Ścibiora i kontynuować bogate tradycje 305 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego walczącego w II wojnie światowej na Zachodzie.
Pragnie poprzez umieszczenie na swoim sztandarze herbu naszej gminy identyfikować się z Ziemią Mosińską, dlatego dowódca jednostki płk dypl. pilot Mirosław Nawrocki zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie i Burmistrza Gminy Mosina z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie naszego herbu.

Materiały z MJDOP

27 lutego 2017 r. dowódca płk dypl. pil. Mirosław Nawrocki wraz z delegacją MJDOP uczestniczył w spotkaniu okolicznościowym w Krosinku, przy obelisku upamiętniającym ostatniego komendanta NSZ Stanisława Kasznicę.

Przekazanie Jednostce sztandaru ma odbyć się 6 stycznia 2019 r. na  w czasie uroczystości 100 lecia zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich lotniska w Ławicy.
Dowództwo Jednostki nie oczekuje, by Mieszkańcy Gminy Mosina ufundowali sztandar, lecz by w tym dziele mieli swój udział i w ten sposób jednostka i jej zadania stały się im bliskie. Zbiórka środków jest okazją do przybliżenia mieszkańcom zadań realizowanych przez MJDOP i zbudowania więzi między nami.
Mam nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty.

Na ostatniej sesji w dniu 25 stycznia 2018 r. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie oraz wystosowała apel do Mieszkańców Gminy Mosina o wsparcie społecznej akcji mającej na celu ufundowanie sztandaru dla Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach.


SPOŁECZNY KOMITET UFUNDOWANIA SZTANDARU
DLA MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI W BABKACH

ADRES KOMITETU:
ul. Dojazd 30,  60-631 Poznań

NR KONTA:
35 1020 4144 0000 6102 0220 9989

TYTUŁ WPŁATY:
SZTANDAR


 

2 Comments
Małgorzata Kaptur 09/02/2018
| |

Społeczna zbiórka ma to do siebie, że możesz, ale nie musisz w niej uczestniczyć. Gmina nie może przeznaczyć środków na sztandar. Wojsko nie może kupić sztandaru tak jak kupuje karabiny lub granaty. Wszystkie sztandary są fundowane przez darczyńców. Akcja składania się na coś, w tym wypadku na sztandar ma głęboki wymiar społeczny i edukacyjny. Wchodzimy w sferę symbolu, który ma łączyć, budować morale wojska.
„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce jest gdzieś pomiędzy hymnem narodowym, a przysięgą wojskową…”
/kardynał Stefan Wyszyński/

Pusty_dzban_Salomona 09/02/2018
| |

Czy Państwo Polskie lub konkretnie MON jest już tak biedny, że trzeba publiczną zbiórkę robić na sztandar? Może jeszcze paliwo będziemy żołnierzykom kupować na mosińskim Orlenie? Dlaczego radni sugerują wydawanie pieniędzy na coś co nie jest zadaniem gminy? No ale czego można oczekiwać, skoro Owsiak i jego darczyńcy muszą utrzymywać służbę zdrowia.