Wizyta gości z gminy Witnica

W minionej kadencji nasza gmina Mosina przyjaźniła się  z lubuską gminą Witnica. W tej gminie leży nieduża wieś Mosina. To był powód zawarcia tej znajomości.

Tak się złożyło, że w listopadzie ubiegłego roku doszło w Mosinie i Witnicy do zmiany na stanowisku burmistrza.
W Witnicy wybory przegrał burmistrz, który urzędował w magistracie od 24 lat. W Mosinie skończyła się epoka rządów Zofii Springer. Mimo to chęć współpracy pozostała.

W delegacji z Witnicy był burmistrz Dariusz Jaworski, jego zastępca Przemysław Jocz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Witnicy  Agnieszka Pundyk, sołtys wsi Mosina Magdalena Kacprzak i kilka innych osób związanych z oświatą, kulturą i sportem.

Gości podejmował zastępca burmistrza P. Mieloch, sekretarz gminy Julia Olejniczak-Kowalska, kierownik referatu oświaty, promocji, kultury i sportu Anna Balcerek-Kałek, jej zastępca Marlena Chmielewska, dyrektor MOK Marek Dudek,  zastepca kierownika OSiR Paweł Gulcz, przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej Dominik Michalak i ja.

Czy taka partnerska wizyta ma sens? Myślę, że warto się uczyć od siebie nawzajem. Od każdego można się czegoś nauczyć.

Witnica

  • potrafi dobrze i tanio budować drogi,
  • ma przytulisko dla psów, w którym nie ma zatrudnianych przez gminę opiekunów, prowadzą je  wolontariusze, by zachęcić mieszkańców  do adopcji psów Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy przewiduje, że każdy kto zaadoptuje bezdomnego psa wskazanego przez gminę, otrzyma karmę na półroczne jego utrzymanie oraz w przeciągu 6 miesięcy od podpisania umowy adopcyjnej może uzyskać dofinansowanie do zabiegów weterynaryjnych niezbędnych do utrzymania zwierzęcia w zdrowiu oraz wyeliminowania jego zdolności rozmnażania się (leczenie, odrobaczanie, sterylizacja, itp.),
  • miasto sprzątają osoby bezrobotne zrzeszone w Centrum Integracji Społecznej,
  • wdrożono budżet obywatelski, który pobudził aktywność społeczną,
  • opozycja w Radzie  Miejskiej w Witnicy ma większość i ma to określone skutki,
  • w witnickiej radzie działają tylko 4 komisje stałe (w mosińskiej aż 8), powoływane są dość często komisje doraźne, np. komisja ds. oświetlenia – radni jeździli wieczorami po gminie i weryfikowali stan oświetlenia.
  • na sesje rady w Witnicy przychodzą wszyscy sołtysi i kilkudziesięciu mieszkańców.

 

0 Comments

No Comment.