Wielkopolska saga powstańcza

Zbliża się 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla nas Wielkopolan związana jest także z Powstaniem Wielkopolskim.
W naszej gminie trwa znakowanie grobów powstańczych. Niedawno w czasie spotkania w Mosińskim Ośrodku Kultury Jacek Szeszuła wygłosił interesujący wykład o meandrach naszej historii. W spotkaniu tym wzięły udział rodziny powstańców wielkopolskich związanych z Mosiną.

Dla osób zainteresowanych historią polecam publikację Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” opracowaną przez Przemysława Mielocha, Joannę Nowaczyk, Jacka Szeszułę i Zygmunta Pohla.

15 stycznia w Radiu Merkury mosinianka red. Barbara Miczko-Malcher w audycji z cyklu Spotkania z Kulturą rozmawiała z Mikołajem Pietraszakiem Dmowskim o powstańczych losach jego dziadka Aleksandra i jego dwóch braci, którzy walczyli w rejonie Chodzieży.
Mikołaj Pietraszak Dmowski – historyk sztuki, członek Zarządu Fundacji Raczyńskich, prezes Majątku Rogalin.

Audycja radiowa: http://www.radiomerkury.pl/audycja/spotkania-z-kultura/spotkania-z-kultura-15-stycznia-2016.html

program telewizyjny:

 

 

1 Comments
baba jaga 07/02/2017
| |

Moją ideą byłoby wprowadzenie na lekcji wychowawczej w szkole, chociażby raz w miesiącu rozmawianie z uczniami o historii tej przeszłej i tej teraźniejszej regionu zamieszkania, w tym wskazywania materiałów, które o tym piszą.