Węzeł przesiadkowy w Mosinie

Na wyboistym terenie przy dworcu PKP w Mosinie  parkuje codziennie ok. 50-80 samochodów osobowych i bardzo wiele rowerów. Z braku stojaków część z nich stoi na peronie.

Jest szansa na uporządkowanie terenu przy dworcu wzdłuż ulicy Kolejowej. Prowizoryczny parking i bałagan znikną być może już za pół roku i mieszkańcom podróżującym koleją będzie wygodniej.
Poniżej mapka pokazująca jak będzie wyglądał mosiński węzeł przesiadkowy.

Charakterystyczne parametry inwestycji:
 110 miejsc dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca przeznaczone do postoju dla samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone do parkowania samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie stacji w celu podwożenia osób przesiadających się następnie na środki transportu zbiorowego),
 2 miejsca postojowe dla postoju autobusów,
 64 miejsca postojowe przeznaczone dla parkowania rowerów

3 Comments
Małgorzata Kaptur 02/08/2018
| |

1 sierpnia został unieważniony przetarg z 27.04.2018 r. na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie. Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.386.864,00 zł, natomiast jedyna oferta jaka została złożona była na kwotę 2.706.000,00 zł.
7 maja unieważniono przetarg z 12.04.2018 r. na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Drużynie. Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 569.837,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 2.300.000,00 zł.
11 maja unieważniono przetarg z 23.04 na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pecnej. Gmina chciała przeznaczyć 627.179,00 zł, natomiast jedyna oferta jaka została złożona opiewała na kwotę 1.217.700,00 zł.
Gmina na zbudowanie tych trzech obiektów pozyskała kwotę ok. 3,7 mln zł (85%) wnioskowanej kwoty.

Partnerem w realizacji przebudowy otoczenia węzłów przesiadkowych jest Powiat Poznań, który będzie odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska oraz budowy ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu (od strony Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec. Wkład własny Gminy Mosina to 553 858 zł, a Powiatu 672 147 zł.
Czy Powiatowi uda się wyłonić wykonawców w ramach posiadanych środków wkrótce się przekonamy, gdyż do 16 sierpnia można składać oferty na budowę ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P w miejscowości Pecna.
http://bip.zdp.poznan.pl/przetarg/133/przetarg-na-budowe-sciezki-rowerowej-i-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-3911p-granica-powiatu-pecna-w-miejscowosci-pecna
Powiat unieważnił w lipcu przetargi na budowę w Pecnej, gdyż na zadanie o wartości 2,7 mln złożono oferty 4,5 mln zł, 6 mln zł i 8,3 mln zł.
Jaka będzie decyzja w sprawie przebudowy dróg w rejonie przystanku kolejowego w Druzynie jeszcze nie wiadomo. Powiat zarezerwował 1,5 mln zł, a najniższa oferta to 1,8 mln zł (dwie pozostałe 3,5 i 4,2 mln zł.)

paw 25/05/2018
| |

Trzeba przyznać że budowa parkingów z kasy publicznej jeżeli chodzi o koszty przekracza zdrowy rozsądek. Druga kwestia 110 miejsc…z góry można powiedzieć że to za mało….

Małgorzata Kaptur 28/04/2018
| |

Budowa węzłów przesiadkowych może napotkać przeszkody trudne do pokonania. Po otwarciu w piątek ofert na budowę parkingu w Drużynie okazało się, że różnica między tym, co Gmina przeznacza na ten cel (569 837 zł brutto) a cena najtańszej oferty (2 300 000 zł) jest ogromna. Oferenci przesadzili. Przetarg zapewne zostanie unieważniony, bo gdyby Gmina miała zwiększyć tak drastycznie środki na najmniejszy parking w Drużynie, to nie wykona dwóch pozostałych.
Na wszystkie trzy węzły jest przeznaczona kwota 8 173 372 zł, z czego zakładane dofinansowanie z UE to 6 947 366 zł. Wkład Gminy Mosina wyniesie 553 858 zł, a Powiatu Poznańskiego 672 147 zł.
Powiat Poznański będzie odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska oraz budowy ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu (od strony Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec.