Węzeł przesiadkowy w Mosinie

Na wyboistym terenie przy dworcu PKP w Mosinie  parkuje codziennie ok. 50-80 samochodów osobowych i bardzo wiele rowerów. Z braku stojaków część z nich stoi na peronie.

Jest szansa na uporządkowanie terenu przy dworcu wzdłuż ulicy Kolejowej. Prowizoryczny parking i bałagan znikną być może już za pół roku i mieszkańcom podróżującym koleją będzie wygodniej.
Poniżej mapka pokazująca jak będzie wyglądał mosiński węzeł przesiadkowy.

Charakterystyczne parametry inwestycji:
 110 miejsc dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca przeznaczone do postoju dla samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone do parkowania samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie stacji w celu podwożenia osób przesiadających się następnie na środki transportu zbiorowego),
 2 miejsca postojowe dla postoju autobusów,
 64 miejsca postojowe przeznaczone dla parkowania rowerów

1 Komentarz

  1. Budowa węzłów przesiadkowych może napotkać przeszkody trudne do pokonania. Po otwarciu w piątek ofert na budowę parkingu w Drużynie okazało się, że różnica między tym, co Gmina przeznacza na ten cel (569 837 zł brutto) a cena najtańszej oferty (2 300 000 zł) jest ogromna. Oferenci przesadzili. Przetarg zapewne zostanie unieważniony, bo gdyby Gmina miała zwiększyć tak drastycznie środki na najmniejszy parking w Drużynie, to nie wykona dwóch pozostałych.
    Na wszystkie trzy węzły jest przeznaczona kwota 8 173 372 zł, z czego zakładane dofinansowanie z UE to 6 947 366 zł. Wkład Gminy Mosina wyniesie 553 858 zł, a Powiatu Poznańskiego 672 147 zł.
    Powiat Poznański będzie odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska oraz budowy ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu (od strony Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.