W oczekiwaniu na Raport o stanie gminy

Z uwagi na COVID – 19 doszło do przesunięcia terminu przekazania raportu o stanie gminy z 31 maja na 30 lipca. W naszej gminie w tym roku raport przygotowuje Stowarzyszenie WOKISS. Termin zakończenia prac został przesunięty na koniec czerwca. Sesja absolutoryjna odbędzie się dopiero 20 sierpnia 2020 r.

Warto wiedzieć, że w Kórniku odbyła się już debata nad Raportem, a w kilku gminach nastąpi to na początku czerwca.

27 maja Rada Gminy Kórnik po rozpatrzeniu raportu i debacie nad nim udzieliła Burmistrzowi głosami 19 “za” przy jednym głosie przeciwnym votum zaufania.
RAPORT
załącznik nr 1 – Rejestr obowiązujących mpzp
załącznik nr 2 – Wykaz planów miejscowych w trakcie opracowywania
załącznik nr 3 – rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2019 r.
załącznik nr 4 – rejestr decyzji celu publicznego wydanych w 2019 r.
załącznik nr 5 – Analiza stanu gospodarki odpadami – 2019
załącznik nr 6/7 – Sprawozdanie z wykonania gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
załącznik nr 8 – Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
załącznik nr 10 – Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej i zarządzania kryzysowego

KOSTRZYN – sesja absolutoryjna 4 czerwca
RAPORT

KOMORNIKI – sesja absolutoryjna 8 czerwca
RAPORT

SWARZĘDZ – sesja absolutoryjna 2 czerwca
RAPORT
TARNOWO PODGÓRNE – sesja absolutoryjna 2 czerwca
RAPORT

DOPIEWO – sesja absolutoryjna 15 czerwca

WOLSZTYN – 8 czerwca
RAPORT

JAROCIN – 28 maja
RAPORT

2 Comments
Antek 01/06/2020
| |

Ale czy doszło do jakiegoś naruszenia? Nie bardzo rozumiem co to za zarzut?