Działki na sprzedaż, vacaty w policji, cudzoziemcy…

Na mapce zaznaczono działki przy ul. Wyczółkowskiego.

Radni Rady Miejskiej najczęściej składają wnioski o wykonanie czegoś np. zamontowanie lampy lub kosza na śmieci, wycinki drzewa, przycięcia gałęzi, załatanie dziury w drodze. Takich wniosków złożyli już w tej kadencji setki. Zdecydowanie rzadziej radni pytają.
W ostatnich tygodniach na zapytania radnych padły następujące odpowiedzi:
Gmina Mosina w przetargu w dniu 11 października zamierza sprzedać 5 działek:

Cena wywoławcza:
1) 266 000 zł
2) 128 000 zł
3) 207 000 zł
4) 176 000 zł
5) 195 000 zł

Działki w rejonie ul. Bukowej w Mosinie

Będzie to prawdopodobnie ostatni przetarg w tym roku. Przygotowywane do sprzedaży są grunty przy ul. Leśmiana, ale terminu przetargu jeszcze nie ustalono.

Działki w rejonie ul. Leśmiana w Mosinie

O sprzedaż działek pytał radny Dominik Michalak.
Radny Łukasz Kasprowicz pytał natomiast o policję w Mosinie i monitoring – odpowiedź z dnia 18 września 2017 r.:

Radna Jolanta Szymczak w związku z dużą ilością mieszkańców z Ukrainy, którzy pracują, żyją i odpoczywają w naszej gminie złożyła wniosek o utworzenie zakładki w języku ukraińskim.Radny Łukasz Kasprowicz złożył wniosek o tłumaczenie informacji na inne języki, ponieważ według jego wiedzy na terenie naszej gminy mieszkają na stałe lub okresowo w celach zarobkowych także Chińczycy, Rosjanie, Wietnamczycy, Azerowie, Bułgarzy, Rumuni i Białorusini.
14 września otrzymał następującą odpowiedź:

0 Comments

No Comment.