Uwagi Aquanetu do projektu Studium


1 kwietnia 2021 r. Aquanet przesłał do wiadomości Burmistrza, Rady Miejskiej, Starostwa, WIOŚ, RDOŚ, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Poznaniu, PSSE, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu swoje uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mosina.

UWAGI


Większość z nich zaznaczyłam na mapkach z http://geoportal.mosina.pl/. – umieszczono tam projekt z lutego 2021, który został przekazany do organów uzgadniających i opiniujących.
Aquanet

  • Zabiega o zabezpieczenie nowych terenów pod ujęcie wody w Krajkowie i Baranowie.
  • Nie żąda zlikwidowania lub znaczącego ograniczenia obszarów pod zabudowę mieszkaniową w strefie ochrony pośredniej, tylko odsunięcie jej od granicy ze strefą bezpośredniej ochrony.
  • Proponuje, by tzw. polane w Krajowie przeznaczyć pod dolesienie.
  • Domaga się zlikwidowania fermy norek w Krajkowie.
14 Comments
karp 18/07/2021
| |

Zwierzęta mają głos raz do roku, w czasie Wigilii. Ludzie mają obecnie głos co 5 lat. Mogą sobie zagłosować i dzień po wyborach natychmiast głos tracą. Wtedy głos dostają lasy różnych Waldemarów, które mają znacznie większą siłę przebicia niż ludzie. Gdyby było inaczej, to 500 metrów wodociągu poszłoby do ludzi, a nie do lasu. Mam nadzieję, że mój przekaz jest bardziej logiczny, niż ten na samorządowym vlogu.

karp 18/07/2021
| |

Burmistrz Mosiny Przemysław Stanisław Mieloch uważa, że korupcji nie ma i nigdy nie było.
Nic to, że Ambrożewicz robił dla Pyzy. Nic to, że pewien sołtys też robił dla gangstera (podobno w stanie spoczynku). Nic to, że wodociąg zamiast pójść do terenów zamieszkanych przez ludzi, poszedł w las.
Karp uważa, że korupcja jest i ma się dobrze. Trudno o lepszy pomnik korupcji niż leśny wodociąg.
Jeśli chodzi o Regulamin dostarczania wody dla Mosiny przy którym dała ciała KOŚ, to gdybym miał na to wpływ, wprowadziłbym zapis: ” Odpłatność za wodę czerpaną z hydrantów leśnych ponoszą po połowie: Przemysław i Waldemar(lub szanowna małżowina).

Alpc 17/07/2021
| |

Ciekawe, czy Aquanet już wydał unijną kasę na kanalizację w obrębie Czapury, wiórek i okolice! Wykonanie tego zadania urealniłyby ceny ścieków!

Alpc 06/06/2021
| |

Aquanet buduje tylko swoim, innym szuka wykonawców latami. To tam powinno wejść CBA.

10/05/2021
| |

Panie @karp szybko do GMP biją naszych!

09/05/2021
| |

Trzeba pamiętać że Aquanet to spółka prawa handlowego, która kieruje się własnym interesem. Jej uwagi do studium nie powinny mieć żadnego znaczenia. Istotna jest opinia Wód Polskich o ile w ogóle istnieje.

Anonimus 08/05/2021
| |

Te plany są zatrważające. Gdzie tu zdrowy rozsądek? Zabudowa poprzyklejana do strefy ochrony bezpośredniej ujęcia, wciśnięta gdzie się da. Kto zezwolił na taką radykalną i intensywną zabudowę Baranowa? I to na WZ-kach! Sowinki to będzie Armagedon. Co ze stajnią w Krajkowie? Wygląda też na podwojoną obszarowo, a była mowa, że jest źródłem zanieczyszczeń. To czyste szaleństwo!

karp 08/05/2021
| |

Aquanet ostatnio wiele stracił w moich oczach, bo wydaje mi się, że prowadzi podwójną grę. Bardziej byłbym ciekaw uzgodnienia lub opinii Wód Polskich. Czy oni też grają na dwa fronty?