Ustanawiam Nagrodę…

Niemal każda Gmina dla uczczenia swoich wybitnych i zasłużonych mieszkańców przyznaje nagrody.

Od 1999 r. Rada Miejska w Mosinie przyznaje Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej. Regulamin jest określony w załączniku do uchwały z 17 grudnia 2015 r.

Od 10 lat swoją nagrodę “Siewca Roku” ma Miasto Luboń (regulamin w zarządzeniu Burmistrza Miasta Luboń),
W 2008 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ustanowił Nagrodę “Tarnowskie Lwy”.

W naszej gminie oprócz trzech nagród wymienionych na stronie internetowej gminy przyznaje się jeszcze na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nagrodę za najlepszą pracę dyplomową o gminie Mosina.

W tym roku po raz pierwszy na koncercie noworocznym została wręczona
nowa nagroda Burmistrza Gminy Mosina
“Złote Dęby”.


Nikt nie kwestionuje prawa Burmistrza do ustanowienia tej, czy innej nagrody, nikt nie kwestionuje wyboru nagrodzonych. To osoby, którym za ich bezinteresowną działalność na rzecz społeczności lokalnej należy się szacunek i uznanie, ale wiele osób czuje, że coś jest nie tak.

Kiedy Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer zaczęła przyznawać nagrody Burmistrza w formie medalu ja i moi koledzy krytykowaliśmy ją za brak umocowania prawnego tej nagrody.
Teraz obecny burmistrz robi to samo. W trosce o prestiż nagrodzonych zwracam się do Burmistrza Gminy Mosina o opracowanie regulaminu Nagrody “Złote Dęby” i podanie go do publicznej wiadomości m.in. w formie zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina.

Przykłady z innych gmin:

Ustanowienie Nagrody Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
pod nazwą ” Tarnowskie Lwy”

Zarządzenie Nr 132/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2008 roku  

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm): § 1

  1. Ustanawiam  Nagrodę Wójta Gminy Tarnowo Podgórne pod nazwą ” Tarnowskie Lwy”, która przyznawana będzie corocznie osobom fizycznym i prawnym,  a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, szczególnie  wyróżniającym się w życiu Gminy Tarnowo Podgórne  w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
  2. Nagrodę stanowi statuetkę, której wzór został określony w załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia, będącym jego integralną częścią.  Wraz ze statuetką laureatom wręczany zostaje dyplom.
  3. O przyznaniu nagrody  stanowi jednoosobowo Wójt.

 § 2 Ustanowiona w § 1  nagroda na charakter wyłącznie honorowy i nie jest związana z żadną gratyfikacją finansową  ani rzeczową. 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia  2009 roku.

Zarządzenie Nr 201 /2017 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie: ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski FILAR”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustanawiam nagrodę Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski FILAR”.

§ 2 
Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zambrów – Nagroda Burmistrza “Żubr” – Uchwała Rady Miasta Zambrów

Sandomierz – Bonum Publicum – Regulamin Nagrody Burmistrza

Iława – “Bratnia Dłoń – regulamin wraz z wzorem statuetki””

Tychów – Tychowski Heros –

Biłgoraj – zarządzenie i regulamin

Wiązowna – Nagroda “Złoty Wiąz” – zarządzenie i regulamin

Wieleń – “Drzewo” – Nagroda Burmistrza Wielenia

Pyzdry – Nagroda Burmistrza dla najlepszych absolwentów

Drawieńskie Żurawie

9 Comments
MP 19/02/2020
| |

Nagroda jest rzeczą cenną i motywującą do działania. Warto jednak zadbać o to, by poza zapałem było jeszcze właściwe, formalne jej przygotowanie. Szkoda, że niemal za każdym razem energii wystarcza włodarzowi tylko na start…

karp 29/01/2020
| |

Myślę, że nie osoby wzbudzają kontrowersję, ale brak ram. Te zwykle podnoszą prestiż. Warto wiedzieć czy to nagrody przyznawane raz w roku, raz w miesiącu, czy codziennie.
Jeden taki artysta z Puszczykowa przyznawał nagrody rzekomo przyznane przez dzieci i jechał z nimi równo.
Przyznał między innymi Strażyńskiemu, Grabkowskiemu, jego żonie itd. Poza powiatem poznańskim robił to tak że wybierał sobie miejsce na mapie i na którego starostę wypadło, na tego bęc. Odznaczony organizował galę, prasa na jego terenie pisała o wielkim zaszczycie, a przyznający robił występ artystyczny, za który wystawiał rachunek i gdzieś kiedyś to sprawdziłem i było to 18 tysięcy.

Jacek 29/01/2020
| |

Ale kogoś ta nagroda boli. Może trochę szacunku choćby do nagrodzonych… tlumaczenie że nie chodzi o to kto dostał wydaje się dziecinne.

Skruszony 29/01/2020
| |

Literówka w grafice dot. newsa: “zote” zamiast “złote”.

Chomik 29/01/2020
| |

@ karp strona nieznaleziona w linku podany adres URL nie istnieje.Ale fakt, Twój kandydat by się nadawał do nagrody jednego z najlepszych wałkarzy w powiecie. Ktoś kto kupuje autobus za paredziesiąt koła a na odchodne oddaje na złom za grosze to jest fachowiec od zarządzania.

karp 29/01/2020
| |

Kto z nagrodzonych trzyma dobrze, a kto odwrotnie?
Dopiewskie mają Filary.
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2018-11-22/filary-2019-zglos-
Miałbym tam jednego kandydata jako filara wałkarstwa, ale nie mogę głosować.