Urzędniczej karuzeli cd.

W naborach przeprowadzonych w tym roku wyłoniono 9 kandydatów do zatrudnienia (7 osób spoza urzędu i 2 już zatrudnione).
Aktualnie poszukiwanych jest 7 kolejnych urzędników.
Z urzędu odchodzą urzędnicy, powstają wakaty, ale tworzone są także nowe stanowiska, np. ds. systemu informacji przestrzennej i planowania przestrzennej.

NABORY ZAKOŃCZONE
Stanowisko
termin
składania
ofert
ogłoszenie/wynik
1Skarbnik Gminy Mosina21 styczniaOgłoszenie Wynik 
2ds. BHP25 lutegoOgłoszenie – Wynik 
3ds. planowania przestrzennego i budownictwa24 marcaOgłoszenie – Wynik 
4ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi11 majaOgłoszenie – Wynik
5Zastępca Kierownika Referatu Podatków i Opłat18 majaOgłoszenie – Wynik 
6Audytor wewnętrzny19 czerwcaOgłoszenie Wynik
7ds. księgowości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi22 czerwcaOgłoszenieWynik
8ds. podatków i opłat17 lipcaOgłoszenieWynik
9ds. wymiaru opłat za gosp. odpadami komunalnymi17 lipcaOgłoszenieWynik
AKTUALNE NABORYtermin składanie
Stanowisko urzędniczeogłoszenia ofert
1 ds. inwestycji gminnych 27.07 10.08Ogłoszenie
2ds. organizacyjnych 27.0710.08Ogłoszenie
3 ds. systemu informacji przestrzennej i planowania przestrz. 27.07 10.08Ogłoszenie
4 ds. wymiaru podatków i opłat 29.07 10.08Ogłoszenie
5 ds. księgowości budżetowej 29.0710.08Ogłoszenie
6ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi 29.0710.08 Ogłoszenie

7 Comments
ja nie mogę 22/11/2020
| |

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2020/wynik_naboru_bzp.pdf
To dopiero ciekawostka. Import urzędnika wprost z Kancelarii Prezydenta. Kiedyś również główny specjalista zamówień publicznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Światowo nam się robi w Mosinie. Zwyciężczyni dostanie służbowe mieszkanie, czy bilet miesięcy na banę do Warszawy? Czy będzie pracować zdalnie ze stolycy?
A może to kolejny polityczny deal naszego wodza?

Słynny słup ogłoszeniowy 13/08/2020
| |

Ciekawa sesja dziś! Bardzo miły gest Pani Przewodniczącej i Państwa Radnych wobec odchodzących urzędniczek. Niech się wstydzi burmistrz i jego opresyjno-mobbingowy aparat. To wstyd, że solidni pracownicy, którzy nabyli tyle doświadczenia będąc w gminie od samego początku swej pracy zawodowej są lekką ręką wypuszczani do sąsiednich gmin. Kup sobie Przemysławie kota i nim rządź, a nie gminą! I co teraz na dwie zwolnione zatrudnisz pan 4 osoby bez doswiadczenia i kwalifikacji?