Urzędnicza karuzela

Aktualnie Burmistrz poszukuje dwóch nowych pracowników.

Do obsadzenie jest:

  1. Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych termin zgłaszania aplikacji do 8 czerwca (ponowienie, ponieważ wyłoniony kandydat krótko po wyborze zrezygnował z podjęcia pracy)
  2. Stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat – aplikacje do 10 czerwca
    (jedna z urzędniczek złożyła wypowiedzenie).

Od początku kadencji to już 32 i 33 postępowanie konkursowe. Przygotowanie i przeprowadzenie naboru to ogromna praca, która odciąga Sekretarza od załatwiania innych ważnych spraw, które czekają na swoją kolej.
Dopóki kadra urzędnicza się nie ustabilizuje, będziemy tkwić w miejscu i możemy zapomnieć o dorównaniu gminom lepiej zorganizowanym od nas.
Kiedy Gmina dobrze funkcjonuje, sprawy mieszkańców i odpowiedzi na interpelacje radnych załatwiane są w ustawowym terminie.
Rozmawiałam kiedyś na temat interpelacji ze Starostą Janem Grabkowskim. Powiedział, że stara się rozmawiać z radnymi i przyjmować ich wnioski osobiście. Skutek takiej współpracy z radnymi jest taki, że interpelacje na piśmie składa głównie radny Filip Żelazny.

U nas to tak nie działa, burmistrz jest trudno dostępny i taka możliwość praktycznie nie istnieje. Interpelacje są więc głównym sposobem komunikowania się radnych z urzędem i Burmistrzem.
Dotyczy to nawet radnych z komitetu wyborczego Burmistrza. Również i oni często sięgają po to narzędzie komunikacji.

Niestety ten kanał pozostawia także wiele do życzenia, ponieważ Urząd nie potrafi w terminie 14 dni odpowiedzieć na znaczną część interpelacji.
Poniżej interpelacje i zapytania, na które radni nie otrzymali odpowiedzi mimo że termin już upłynął – stan na 28 maja 2020 r.

Złożyłam w tej kadencji 47 interpelacji.
Średni czas odpowiedzi na moje interpelacje wynosi 36 dni!

art.24 ust. 6. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że:
Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady,
który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

czas odpowiedzi na interpelacjeilość interpelacji
w ustawowym terminie22 (w tym 7 w czasie do 7 dni)
od 15 – 16 dni5 interpelacji
od 22-31 dni11 interpelacji
od 38 do 78 dni6 interpelacji
od 107 do 396 dni4 interpelacje

Może brak odpowiedzi na interpelacje wynika stąd, że w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie zostały zapisane rozwiązania niepraktyczne i niezgodne z prawem?
13 stycznia 2020 r. zwróciłam się do Burmistrza z oficjalnym pismem w związku z opublikowaniem Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zgłosiłam szereg uwag i prosiłam o ich uwzględnienie.

Niestety, Burmistrz do dziś nie odniósł się do tego pisma.

Każdy pracownik musi dokładnie wiedzieć, za co odpowiada. Inaczej istnieje ogromna szansa, że odpuści przy zadaniach spornych (nieprzydzielonych mu oficjalnie).
więcej TUTAJ

36 Comments
wirus mosiński 01/06/2020
| |

Wpis skupia się na negatywnych konsekwencjach rotacji pracowników w kontekście braku odpowiedzi na zapytania radnych. To dość powierzchowne podejście i lekceważące wobec nas mieszkańców. Radnych jest tylko 21, a mieszkańców ponad 30 tys. Negatywne skutki odczują interesanci, bo nowy pracownik wdraża się co najmniej kilka miesięcy, a szkoli i doskonali latami. Tak jest w każdej firmie, nie ważne czy urząd czy komercja. Dziwi mnie to co się słyszy na mieście, zwłaszcza w kontekście ostatnich odejść. Podobno kilka to skutki mobbingu. Podejrzane jest, że Czempiń jak odkurzacz zasysa urzędników z Mosiny. Słyszy się, że z trzech burmistrzów pracuje tylko jeden. A w radzie to też nie lepiej, skoro szczepionki na interesownego Żwirka nikt nie ma odwagi zaaplikować. Zepsucie na każdym froncie.

Jan Marciniak 01/06/2020
| |

Cenzor@-dziękuję, sprawdzę. CDN

01/06/2020
| |

Gdzie można znaleźć Linka do obejrzenia spotkania mieszkańców Czapur w sprawie wywołania najnowszego planu dla Czapur. Podobno gdzieś jest do obejrzenia filmik z tego spotkania .

wodnik 31/05/2020
| |

Jeśli mój komentarz jest nie w temacie proszę o przesunięcie, chociaż chyba jest bo jest tu mowa o zapytaniach radnych. Wydaje mi się, że w niektórych przypadkach urzędnicy mogą mieć problem z rozszyfrowaniem hieroglifów egipskich. Np. to: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/zapytanie_346-2020.pdf
Nabazgrane okropnie. A w temacie to przypominam jest susza hydrologiczna od 2,5 roku, a radny chce spuszczać wodę z kanału. Śluza w Bolesławcu powinna być całkowicie zamknięta. Zrzucamy całą wodę do Warty, a dalej do słonego Bałtyku. Przez takich ludzi jak ten radny za chwilę będziemy Saharą! Zupełnym przypadkiem dowiedziałem się, ze radny ma działki w Dymaczewie Starym przy ulicy Łąkowej i trzeba obniżyć jeszcze bardziej poziom wód gruntowych, bo nikt ich nie kupi. Tam kiedyś wody gruntowe wiosną były tak płytko, że działki były zalane. Pewnie dlatego ten jaz wodny go tak boli.

55 31/05/2020
| |

Burmistrz nie ma czasu, jest trudno dostępny, lekceważy mieszkańców i radnych. Szlag mnie trafia, jak to czytam. Przecież ma 2 zastępców i armię kierowników. Co ci wszyscy ludzie robią? Za co biorą kasę?

Małgorzata Kaptur 31/05/2020
| |

Interpelacja jest czymś więcej niż wniosek o udzielenie informacji publicznej. Zapytanie można wnioskiem ouip zastąpić, z czego również korzystam. Ale czy to zwalnia Burmistrza z przestrzegania ustawy o samorządzie gminnym?

karp 31/05/2020
| |

Rada skromnego karpia dla pani Przewodniczącej. Jeśli pan burmistrz ma w głębokim poważaniu interpelacje radnych, to chyba lepszą drogą byłoby skorzystanie z praw obywatelskich i korzystanie z wniosków o udzielenie informacji publicznej. Termin 14 dni i nie ma zlituj. Ja w 15 dniu złożyłbym skargę do sądu.
W tych naborach można znaleźć akcent optymistyczny. Pan burmistrz nie szuka już trenera-koordynatora, po tym jak efektem naboru było zatrudnienie osoby nieskoordynowanej nawet z nim.