Urząd to rozregulowany zegarek

Mimo że od 2014 r. roku zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mosinie wzrosło o 20 etatów trudno o optymizm. Jakość zarządzania i pracy Urzędu pozostawia wiele do życzenia.

Rejestr umów -> rejestr zobowiązań

4 miesiące zamiast 14 dni zajęło burmistrzowi udostępnienie mi informacji publicznej. Sposób podejścia do tej sprawy spowodował, że moje zaufanie do Burmistrza i Urzędu zostało poważnie nadwątlone.
Jako radna Rady Miejskiej potrzebuję rzetelnej informacji udzielanej w ustawowym terminie.

Wiele urzędów udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr umów. To wzbudza zaufanie i wpływa mobilizująco na decydentów, by każdy wydatek był przemyślany.

Luboń udostępnia rejestr umów od 2014 roku.

Po dwóch miesiącach otrzymałam pewien zbiór danych, który nie był rejestrem umów, o którym mówi obowiązujący do dzisiaj Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego – str. 44.
Kiedy poprosiłam o taki rejestr, Burmistrz 23 października 2019 r. odpowiedział mi, że Urząd już od 1 września 2018 r. go nie prowadzi.
Teraz w systemie SPEKTRUM tworzony jest rejestr zobowiązań.
Burmistrz dodał, że podjął już działania zmierzające do aktualizacji dokumentów regulujących funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Napisałam kolejny wniosek, tym razem o udostępnienie rejestru zobowiązań.
Skoro jest taki rejestr w systemie, to pomyślałam, że jedno kliknięcie i informacja będzie gotowa.
Niestety znów się okazało, że “z uwagi na złożoność zagadnień będących tematem wniosku” 14 dni nie wystarczy, potrzeba miesiąca…

To, co kilka dni temu otrzymałam, jest zdecydowanie lepsze od zakwestionowanego przeze mnie zbioru informacji. Są m.in. podane wartości poszczególnych umów/zobowiązań.

Zastanawiam się, na czym polegała złożoność tego zadania…

  • Być może urząd jest tak rozregulowany, że urzędnicy nie przekazują w sposób ciągły informacji do osoby prowadzącej rejestr i trzeba było ten rejestr dopiero tworzyć.
  • Być może rejestr jest prowadzony rzetelnie, ale na część wydatków nałożone jest embargo, może Burmistrz chce część wydatków ukryć i stąd tyle czasu na ocenę tego, co można udostępnić, a co należy z rejestru usunąć.

    Tylko tak mogę sobie wytłumaczyć brak ponad 400 umów, co stanowi 20% ogółu i tyle czasu na przygotowanie informacji do udostępnienia.

Zarządzenia wójta/burmistrza

Skoro Burmistrz wydał w drodze zarządzenia regulację w sprawie rejestru umów, a jest ono martwe, to należy sobie zadać pytanie, czy wydawanie zarządzeń ma sens.
Skoro nie trzeba stosować się do obowiązujących zarządzeń burmistrza, to może lepiej ich nie wydawać? Efekt będzie taki sam.

Odnoszę wrażenie, że zarządzenia są wydawane, ale już nie ma kto i kiedy ich podawać do publicznej wiadomości.

To kolejny obszar funkcjonowania naszego Urzędu, pozostawiający wiele do życzenia.
Problemy mamy zdecydowanie większe niż inne gminy. Tarnowo Podgórne – tyle samo zarządzeń a brakuje tylko jednego. U nas co czwarte nie trafia tam, gdzie powinno.

Nawet sposób wstawiania informacji na BIP jest anachroniczny i chaotyczny.

W czterech losowo wybranych gminach ten rejestr wygląda inaczej. Zachęcam do kliknięcia i porównania.

Luboń – na 91 ogółem brak 6
Puszczykowo – na 88 brak 8
Kórnik – na 177 brak 3
Tarnowo Podgórne – na 200 brak 1
Mosina – na 200 brak 56

96 Comments
jaga 04/01/2020
| |

8 osobowy referat ochrony urzędu przed nadmiarem oszczędności na koncie. 1,5 miliona na park na uboczu dla dzików, sadzenie dużych i drogich drzewek razem z doniczkami, park w kształcie ptaka. Ja bym to sama wymyśliła po butelce mocnego akloholu. Koszt butelki < 100 zł.

Mickiewiczius 04/01/2020
| |

Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły jego prawa
* Mickiewicz *

Prawo do informacji publicznej jest nadrzędnym prawem konstytucyjnym, więc korzystajmy z niego bez pardonu dla dobra Społeczeństwa, Kraju i Państwa!

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP „prawo do uzyskiwania informacji” to prawo do informacji o „działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”, co oznacza, że jest to prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz o działalności osób pełniących funkcje publiczne.11 cze 2017

Najistotniejszą kwestią w niniejszej sprawie jest wyjaśnienie na gruncie art. 276 k.k., co oznacza „ukrywanie” dokumentu i czym się ono różni od jego „usunięcia”.

W doktrynie i judykaturze ugruntowany jest pogląd, że ukrycie dokumentu polega na utajnieniu miejsca jego przechowywania, natomiast usunięcie dokumentu obejmuje wszelkie czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej.

276 Kodeksu karnego określanemu potocznie jako zniszczenie lub ukrywanie dokumentu. … 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

http://www.codozasady.pl/ukrycie-informacji-zapomniane-przestepstwo/

Art. 276. kk – Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności …

Art. 276. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać

https://www.lexlege.pl/kk/art-276/

Najistotniejszą kwestią w niniejszej sprawie jest wyjaśnienie na gruncie art. 276 k.k., co oznacza „ukrywanie” dokumentu i czym się ono różni od jego „usunięcia”.

W doktrynie i judykaturze ugruntowany jest pogląd, że ukrycie dokumentu polega na utajnieniu miejsca jego przechowywania, natomiast usunięcie dokumentu obejmuje wszelkie czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej.

https://www.arslege.pl/obowiazek-zawiadomienia-o-przestepstwie/k13/a2620/

Art. 304 kpk § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Dz.U.2018.0.1987 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a dane pokrzywdzonych i świadków zamieszczane w protokole z czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe…

https://biuletyn.piszcz.pl/jakie-sa-uprawnienia-radnych-w-ramach-kontroli-struktur-samorzadowych-oraz-co-powinien-zrobic-kontrolowany-podmiot/
Ten artykuł niepoprawnie klasyfikuje ochronę tajemnic

Kiedy ktoś zamierza korzystać z mienia publicznego traci prawo do tajemnicy, podobnie jak strażak korzystając z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych traci prawo do ochrony wizerunku i prywatności związane np. z filmowaniem, fotografowaniem lub pisaniem o tym w artykułach.

Radny ma prawo poznać pełną treść dokumentów związanych z przestrzenią publiczną, sprawami publicznymi i mieniem publicznym, ale dopiero udostępnienie do publikacji w środkach masowego informowania może (nie musi) wymagać anonimizacji np. prywatnych adresów i innych danych wrażliwych.

Ważny wyrok NSA – interpretacja pojęcia ,,działalność” w art. 61 Konstytucji:
http://www.jawnosc.pl/?p=2753

Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznych jest możliwe (w szczególnie ważnych i ściśle tajnych przypadkach) tylko ze względu na ”ważny” interes Państwa!

karp 30/12/2019
| |

W przetargu na zagospodarowanie śmieci zmieszanych Luboń występuje pod jedną pozycją -Kom-Lub-8200 Mg(ton).
Mosina to 2 pozycje-gmina Mosina-8700 Mg,ZUK Mosina-1800 Mg.
Jestem ciekaw skąd te różnice.
http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/ZP/ogloszenie-o-zamowieniu51-2019.pdf

karp 27/12/2019
| |

Święta, święta i po świętach. Kolejna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,a festung Gałczyńskiego 7 ciągle nieodbita. Czuję się z tego powodu trochę niedosmażony.
Może na Sylwestra suweren zagraniczny odpuści?

karp 15/12/2019
| |

Nic nie pisaliście, że jesteście tak bogaci, że macie jacht i łodź żeglugi śródlądowej.
http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-powyej-30-tys.-euro/2019/42.-ubezpieczenie-majtku-i-interesu-majtkowego-gminy-mosina-oraz-jednostek-organizacyjnych.html
Czy ta łódź żegluje po terenie 1 WS(wody śródlądowe) w Stora Enso?

karp 11/12/2019
| |

Uchwała w sprawie zasad nabywania lokali staje na sesji po raz drugi, a błąd w numeracji nadal nie poprawiony.
Tak się głośno zastanawiam dlaczego natenczas nie ma w Statucie nic o szczegółach sprawozdania burmistrza w okresach między sesjami z wyszczególnieniem zawartych w tym okresie umów, kwot na jakie opiewają, podmiotów i osób z którymi je zawarto, oraz czego dotyczą. Niby normalnie nie musi być takich zapisów, ale tu chodzi o szczególnie oporny przypadek. Które umowy zawarto z kolegami chyba nie trzeba wyszczególniać.

karp 11/12/2019
| |

Podobno dziś w Mosinie TV szukała ukrytych skarbów. Ciekawe czy znaleźli stanowisko archeo pod Impaktem, lub to drugie które wypadło z mpzp dla Krosinka i zanim zniknęło było na działce radnego.
Ciekawe skąd telewizja wie, że Mosina tak strzeże swoje skarby.

kwarc 10/12/2019
| |

Od dawna do tego zegarka ktoś sypie żwir. W tej kadencji wyjątkowo dużo żwiru. To się musi zatrzeć. Nie łudźmy się, że dodanie świętych olejów usprawni ten mechanizm. Żwir to symbol naszych czasów mosińskich. Ten żwir to WUZETKA dla Żwirka, ten żwir to wodociąg dla gagatka. Ktoś próbuje wmówić nam, że żwir to też kwarc i to się uda natenczas.

karp 09/12/2019
| |

Jest coś czego nie rozumiem w zarządzeniach dotyczących projektów zarządzeń i uchwał i zasad ich sporządzania. Zapisano w nich, że projekty po podpisaniu przez radcę prawnego trafiają do Bazy Aktów Własnych Gminy Mosina (BAW). Co to za tajna baza?
W Luboniu wygląda tak i psy jej nie pilnują:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/tabBrowser/mainPage
Mogłem nie wchodzić, bo dowiedziałem się właśnie, że burmistrz odwołała jednego wicka i powołała panią radną katechetkę na wickową. Nie będzie komu dzieci uczyć religii w Luboniu.

Iwona 09/12/2019
| |

To bulwersujące, że burmistrz kluczy, mataczy i przeciąga załatwienie prostej sprawy. Widocznie ma coś do ukrycia. Pani Małgorzata nie występowała jako radna ale jako mieszkaniec. Zgadzam się z Cenzorem, że to policzek dla nas wszystkich. Tu już nie chodzi o to, jak burmistrz traktuje radnych, ale jaki ma stosunek do mieszkańców. Te umowy dotyczą wydatkowania pieniędzy publicznych, to powinno być jawne.

karp 09/12/2019
| |

Dla mnie istotą tej sprawy jest to, że UM Mosina nie powoływał się w pierwszej odpowiedzi (jeśli dobrze pamiętam)że wnioskowana informacja jest przetworzona. W takim wypadku powinien udzielić informacji, lub wydać decyzję odmowną powołując się np. na to, że nie jest to informacja publiczna.
Następnie przez nikogo nie proszony przetwarzał informację w taki sposób, by straciła ona sens (usunięcie kwot).Prawo zostało złamane już na wstępie. Jako ostatni studia prawnicze kończył chyba Prezes ZUK, więc powinien jeszcze pamiętać. Organy, które trzymają ręce na kołderce i nie mają nic do ukrycia nie zachowują się w ten sposób. Tu były chyba jakieś umowy zawierane ze znajomymi królika.

karp 09/12/2019
| |

Powtórzę jeszcze raz, że w tym nowym systemie jest opcja rejestr umów (a nie zobowiązań).
Jeśli nawet nie wprowadzili do niego starych umów, to przecież mogli do pewnego momentu wydrukować z Excela i resztę z nowego programu. Rejestr umów powinien być dostępny do referatu organizacyjnego.
Jeśli jest jest coś co chodzi jak system informacji przestrzennej na ropę, który raz chodzi, raz nie chodzi:
http://www.geoportal.mosina.pl/
… to wykonawca powinien zapłacić karę.Ten kierunek tłumaczenia, że nowy program nie ma opcji objętej umową może doprowadzić do konieczności zwrotu dotacji. UM Mosina powinien zejść z tej drogi, bo może okazać się bardzo kosztowna.Unia dała na to kasę i ma być.

Chomik 09/12/2019
| |
Kimże ja jestem? 08/12/2019
| |

Dlaczego nie sprawdzicie rejestru wyciągów bankowych. Miesiąc po miesiącu?

Cenzor z Mysiej 08/12/2019
| |

Rada kontroluje działalność burmistrza czy też burmistrz kontroluje działalność rady?
Zamiast utyskiwania na pracę burmistrza proponuję coś spektakularnego, coś co wstrząśnie jego posadą i całym magistrackim dworem. Kolejne teksty Pani Przewodniczącej niczego nie zmienią bo burmistrz ma swoje wypróbowane i oddane zaplecze radnych. Piszcie, piszcie a ja i tak zrobię to co mi się podoba.Sala sesyjna jest pełna kurtuazji i wzniosłych słów a tu potrzeba słownego grzmotu. Janie Marciniak gdzie są ci radni z czasów Koalicji Samorządowej? Sala iskrzyła i czuć było atmosferę walki o sprawę. Dzisiaj to jest Wersal i wodzenie Rady za nos.Czy nie czas aby wytoczyć armaty?