UM – bylejakość

Zamiast jakości – bylejakość. Zastanawiam się, jak to jest, że zatrudniani urzędnicy dysponują często bardzo dobrym wykształceniem, w czasie naboru muszą się wykazać znajomością kilku ustaw, a jak przychodzi szara rzeczywistość, to efekty ich pracy są niezadowalające.

W poprzedniej kadencji było 88 urzędników i dwóch burmistrzów, teraz po 1,5 roku od wyborów jest aż 110 urzędników i trzech burmistrzów.
Podatnik płaci więcej, a efektów brak.

Urzędnicy nie kończą rozpoczętych spraw – skandaliczna sprawa skarpy w Czapurach – nie potrafią wytworzyć opracowania, które byłoby na dobrym poziomie, nie potrafią ze sobą współpracować…
Nie są w stanie odpowiedzieć w ustawowym terminie na interpelacje i zapytania radnych, niektóre pozostają wiele miesięcy bez odpowiedzi.
Boję się pomyśleć, jak to wygląda w odniesieniu do mieszkańców.

Burmistrzowi się wydaje, że jeżeli zatrudni kolejnych dwóch, czy trzech urzędników, to coś zmieni. To nie rozwiąże problemu.

Ilość nie zawsze przechodzi w jakość.

Co jest zatem nie tak?

Szwankuje organizacja pracy, zarządzanie kadrami, brak właściwego motywowania do pracy – skoro nagrody dostają wszyscy, to czy warto sobie wyrywać rękawy?
Urzędnicy nie identyfikują się z Urzędem. Nie mają poczucia sprawstwa. Często robią coś szybko i byle jak i nawet wieloletni pracownicy nie mają świadomości, czemu służy ich praca, gdzie będzie prezentowana i jak to wpłynie na opinię o Urzędzie i o nich samych.

Burmistrz i jego Zastępcy

Burmistrzowi i jego zastępcom nie udało się do tej pory sprawić, by referaty współpracowały ze sobą, by był właściwy przepływ informacji, a przecież zastępcy mają niewielkie obszary powierzone ich pieczy…
Dla porównania – zakres obowiązków zastępcy Zofii Springer Sławomira Ratajczaka był większy niż suma obowiązków obecnych dwóch zastępców.

Koordynowanie i usprawnianie komunikacji

Kiedy rok temu został ogłoszony nabór na Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej, wydawało się, że Burmistrz jest świadomy słabych stron urzędu, bo w ogłoszeniu o naborze napisano, że:
Do zadań Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej należy w szczególności:
1.  Organizacja współpracy pomiędzy referatami, biurami, samodzielnymi stanowiskami.
2. Wnioskowanie o powołanie zespołów zadaniowych dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden referat.
3. Usprawnienie i koordynacja procesów komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.

Jak się później okazało chodziło jednak bardziej o zatrudnienie pani Zaleśnej – Tytyk niż o udrożnienie komunikacji w urzędzie.
Pani ta chyba niczego nie usprawniła, a z pewnością parę rzeczy tak zagmatwała, że dużo wody jeszcze w Kanale Mosińskim upłynie nim się to wszystko odkręci.

Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina chyba nie doczytali, że w Regulaminie Organizacyjnym – § 26. 1. w ramach powierzonego nadzoru powinni koordynować współpracę między nadzorowanymi komórkami organizacyjnymi.

Tego koordynowania zabrakło, kiedy trzeba było opracować Informację o stanie mienia – część sprawozdania z wykonania budżetu.
Nie tylko zastępcy, podlegli im urzędnicy, ale także Burmistrz nie byli świadomi, że to, co w tej Informacji powinno się znaleźć, nie zależy od widzimisię tego czy owego urzędnika, tylko od wyraźnie określonych wymogów opisanych w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W efekcie to, co dostali radni, w niczym nie przypomina opracowania z ubiegłego roku.
Zamiast zrobić coś lepiej, zrobiono gorzej. Czy to nie dowód na bylejakość?

Ale komu taki urzędniczy knot przeszkadza?

Może kilku radnym, co to zawsze coś skrytykują, więc Burmistrz zapewne puści uwagi mimo uszu, bo najwyraźniej jest z siebie i z pracy urzędu zadowolony.

Uwadze Burmistrza, Zastępców, nowej Pani Sekretarz, kierowników: Referatu Geodezji i Nieruchomości, Mienia Komunalnego, Promocji oraz Pani Skarbnik polecam opracowanie powstałe w Śremie, lub nieco skromniejsze, ale zgodne z ustawą opracowanie z Murowanej Gośliny

Takie opracowania są doskonałą promocją gminy.
Tu mała dygresja: przeznaczamy niemałe środki na promocję, na gadżety, w czasie kiedy najlepszą promocją gminy jest dobrze zorganizowany i profesjonalny urząd.

Nie będę się pastwić nad autorami tegorocznej niekompletnej, nierzetelnej i niezgodnej z ustawą Informacji o stanie mienia, więc pominę milczeniem ich nazwiska i efekt ich pracy.
Jeśli tu zajrzą, to proszę o refleksję w temacie:
Dlaczego nie skorzystaliśmy z ubiegłorocznego opracowania?
Dlaczego nie wyguglowaliśmy sobie czegoś, by zobaczyć jak robią to inni?
Dlaczego nie przyszło nam do głowy, że o tej Informacji jest coś napisane w ustawie?

Przy okazji zachęcam do zapoznania się z art. 267 ust. 3. ustawy o finansach publicznych.

Art. 267. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia,
w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:
3) informację o stanie mienia, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.


PS

Oczywiście nie wszyscy urzędnicy zasługują na gorzkie słowa, które padły wyżej. Są też wśród pracowników mosińskiego magistratu osoby ambitne, solidne, pracowite i działające profesjonalnie.

INTERPELACJA

14 Comments
Mieszkanka Mosiny 13/05/2020
| |

Pewno wkrótce się dowiemy, że potrzebny jest jeszcze jeden zastępca burmistrza

karp 12/05/2020
| |

Ja się zastanawiam jakie pytania zadają kandydatom na stanowiska kierownicze i czy nie są to pytania w stylu:
czy kochasz Mosinę, lub czy lubisz burmistrza? Poprzednia Sekretarz miała wiedzę z jednej działki, a przez nabór przebrnęła celująco.

Scooby 12/05/2020
| |

A jest sie czego czepiać Anonimie! Takiego bałaganu starzy Mosinianie nie pamiętają

12/05/2020
| |

Czepia się pani