Ulice w gminie Mosina i ich mieszkańcy

Aż 85 z nich powstało w latach 2010-2016. Większość wsi – dawnych ulicówek – miało do niedawna zwartą zabudowę wzdłuż głównej drogi. Tabela obok pokazuje, że na naszych oczach przebiega stopniowa urbanizacja wielu wsi. Większość z nich ma coraz bardziej skomplikowany układ dróg.
Obserwując ilość mieszkańców zameldowanych przy poszczególnych drogach widzimy, że w mniejszych wsiach przy tych głównych, przebiegających przez całą wieś, mieszka nadal najwięcej osób. Np.

 • przy ul. Poznańskiej w Sasinowie mieszka aż 83% wszystkich mieszkańców,
 • przy ul. Długiej w Radzewicach i przy ul. Bajera w Dymaczewie Starym mieszka 68%,
 • przy ul. Witosa w Dymaczewie Starym mieszka 62% ogółu mieszkańców tej wsi,
 • w Drużynie  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 49 % ,
  a w Nowinkach przy tej samej ulicy 46% wszystkich mieszkańców,
 • przy ul. Szerokiej w Mieczewie 40 %.

  Natomiast w największych wsiach gminy na głównej ulicy mieszka:

 • w Czapurach 20%,
 • w Pecnej 19%,
 • w Rogalinku 15%,
 • w Krośnie zaledwie 11 %.

Ilość_mieszkańców_z_podziałem_na_miejscowości_i_ulice_-_stan_na_31.12.2016_.

Mamy bardzo rozproszoną zabudowę. Na 92 ulicach mieszkają pojedyncze osoby (mniej niż 10). Część ulic, które otrzymały nazwy w ostatnich latach nie mają jeszcze ani jednego zameldowanego mieszkańca.

Na 515 ulic w naszej gminie 99 ma w nazwie nazwisko znanej osoby.

 • 43 pisarzy/poetów – takie ulice można znaleźć w całym mieście
 • 14 znanych postaci historycznych – uczonych i wodzów, również rozproszone po całym terenie miasta.
 • 12 malarzy – Osiedle nr 3
 • 10 królów – Osiedle nr 3
 • 9 sportowców – Osiedle nr 6 i 7
 • 6 kompozytorów – Osiedle nr 2
 • rzeźbiarka – Katarzyna Kobro

Z osób zasłużonych dla naszej małej ojczyzny tylko Jakub Krotowski, Piotr Wawrzyniak i Wincenty Różański doczekali się swoich ulic.
Może warto bardziej stawiać na “swoich” zasłużonych? Mamy liczne grono kawalerów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Można by z niego czerpać.
Swojej ulicy w Mosinie nie mają np. Edward Raczyński, dr Maciejewski, prof. Kasznica.

Dość liczna jest również grupa nazw związanych z charakterystycznymi cechami terenu – Wodna, Wysoka i Czarnokurz, Mostowa, Kanałowa, Rzeczna, Łazienna, Szkolna, Kościelna, Jeziorna, Targowa, Tylna, Wąska…
W pobliżu dawnej strzelnicy jest Strzelecka i Strzałowa.

Najbardziej popularną nazwą jest WIERZBOWA. Występuje ona aż w 11 miejscowościach. Okazuje się, że nasze lokalne gusta są bardzo zbliżone do ogólnopolskich.

 Najpopularniejsze ulice w Polsce:

1. Polna 3090
2. Leśna 2999
3. Słoneczna 2414
4. Krótka 2270
5. Szkolna 2175
6. Ogrodowa 2172
7. Lipowa 1684
8. Brzozowa 1552
9. Łąkowa 1508
10. Kwiatowa 1480
Najbardziej oryginalne nazwy ulic są w Mieczewie. Ulica Bożymęczna i ul. Jaśnik są ukłonem wobec lokalnej tradycji.