Tunel – ul. Śremska

Dojeżdżającym do szkoły lub do pracy pociągiem polecam Linia Kolejowa E59 odcinek Poznań Kościan Leszno dla podróżnych.

Dziś pojawiły się tam ciekawe zdjęcia ( Maciej78) Mosiny z lotu ptaka. Można zobaczyć postępy prac przy budowie tunelu na ul. Śremskiej.


Jak wynika z ostatniego pisma otrzymanego z PKP PLK S.A. z 11.01.2017 r.

1. Nie będzie zielonych ekranów, mimo wcześniej złożonych obietnic.
2. Będą ekrany przeźroczyste przy 4 przejazdach kolejowych

  • ul. Leśna w Krośnie,
  • ul. Sowiniecka w Mosinie,
  • ul. Farbiarska w Mosinie,
  • ul. Mocka w Mosinie.

informacja w sprawie ekranów PKP

5 Comments
Monika 14/01/2017
| |

Punkt 4 tego pisma to wyraz lekceważenia odbiorcy. Jeśli przeanalizujemy obecnie obowiązujące rozporządzenie i rozporządzenie, które obowiązywało wcześniej, zapisy dotyczące widoczności na skrzyżowaniach dróg gminnych/lokalnych z kolejowymi są takie same. Widoczność powinna wynosić 20 m, od najbliższej szyny, do auta zbliżającego się do przejazdu. Z takiej odległości auto powinno widzieć czoło pociągu.

M. Kaptur 13/01/2017
| |

Przy przejazdach będą ekrany przeźroczyste. Pełna informacja na ten temat w piśmie – link w artykule.

M. Kaptur 13/01/2017
| |

W grudniu Gmina Mosina uzyskała pisemną zgodę PKP S.A. do dysponowania terenami kolejowymi przy dworcu kolejowym. Zyskała akceptacje koncepcja zagospodarowania ww terenów. Powstaną tam parkingi P+R i K+R oraz infrastruktura towarzysząca, jak np. wiaty dla rowerów, zieleń, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie i monitoring.

file:///C:/Users/syndis/Desktop/odp%20na%20zapytanie%20z%20sesji%20o%20parkingi%20buforowe%20przy%20kolei.pdf

J. Ryś 11/01/2017
| |

Na piątek 13 stycznia br. burmistrz zaprosił przedstawicieli spółek kolejowych oraz wykonawców robót, realizowanych w ramach projektu modernizacji linii kolejowej na odcinku Wrocław – Poznań, na zebranie robocze dotyczące między innymi: planowanych terminów zakończenia wszystkich prac na szlaku, terminu zakończenia budowy wiaduktu kolejowego na ulicy Śremskiej, harmonogramów wykonywania pozostałych prac mogących znacząco wpłynąć na terminy rozpoczęcia inwestycji planowanych na terenie miasta Mosina. Jedną z takich inwestycji (wciąż przesuwanych w czasie) jest przebudowa i częściowa naprawa ulicy Sowinieckiej. Zadanie to jest realizowane przy współpracy ze Starostwem Poznańskim i ze Spółką Aquanet S.A. .