Tunel na Śremskiej, most kompozytowy

Od prawej: Burmistrz J. Ryś, T. Łukowiak – przewodniczący komisji, Z. Grygier – z-ca przewodniczącego i K. Rozenblat

We wczorajszym posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego wzięło udział 11 radnych Rady Miejskiej, burmistrz Jerzy Ryś, kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny, inspektor Marcin Buśka  i mieszkaniec naszej gminy pan Krzysztof Rozenblat.

Tematem posiedzenia był stan realizacji inwestycji, oraz stan zaawansowania planów miejscowych.

Pan Krzysztof Rozenblat – pasjonat starych samochodów, organizator zjazdów zabytkowych Saabów w Mosinie i przedstawiciel holenderskiej firmy  produkującej kompozytowe mosty opowiedział radnym o nowej technologii wykorzystywanej przy budowie mostów. Kompozyt jest 10 razy mocniejszy od stali, trwalszy od drewna i 5 razy lżejszy od betonu.
Koszt zbudowania takiego kompozytowego mostu jest porównywalny z tradycyjnym, jednak jest on trwalszy i szybszy w budowie. Można go zamontować w kilkanaście godzin. Nie wymaga zabiegów konserwacyjnych i jak zapewniał gość, powinien wytrzymać sto lat.
Na świecie jest około 400 mostów zbudowanych z kompozytów, większość z nich znajduje się w Szwecji i Holandii. DNajstarszy został zbudowany 15 lat temu w Rotterdamie.

http://mostykompozytowe.pl/

 

Od lewej: K. Rozenblat, radni: A. Cebulski, Z. Gierek

Burmistrz Jerzy Ryś poinformował radnych, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę tunelu w ul. Śremskiej. Na przełomie września i października rozpoczną się prace przy jego budowie. Jak wynika z umowy wykonawca ma na wykonanie zadania 180 dni.

Czy na wiosnę będzie można jeździć pod przejazdem kolejowym, czas pokaże.
Czy w Mosinie zbudowany zostanie kiedyś most z kompozytów?
W czasie dyskusji, która się wywiązała, podały propozycje miejsc, gdzie dobrze byłoby zbudować nowy most.
Pomarzyć dobra rzecz…


30.09.2015

Budowa tunelu jednak nie rozpocznie się we wrześniu…

PKP