Trwa trzecie wyłożenie planu dla Krajkowa

Od 3 do 25 stycznia 2019 r. trwa trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo – zachodnich terenów wsi Krajkowo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie o godzinie 18.00.  

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r.

Projekt tekstu planu miejscowego wraz z uzasadnieniem
Projekt rysunku planu
Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko 

Uchwałą nr LIX/420/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo.
Projekt planu ulegał znaczącym zmianom po kolejnych wyłożeniach. Krajkowo jest małą wsią atrakcyjnie położoną. Ścierają się tu dwie wizje. Istnieje liczna grupa zwolenników utrzymania dotychczasowego charakteru miejscowości i druga, mniej liczna, która chce postawić na poszerzenie zgodnie ze Studium z 2010 r. obszaru zabudowanego.
Po II wyłożeniu w związku z projektowanym Studium burmistrz przychylał się do tego, by tereny pod zabudowę mieszkaniową ograniczyć. Jednak w Studium nie wprowadzono zmian w tym zakresie.
Projekt z III wyłożenia różni się od I siecią dróg i intensywnością zabudowy.

Na obszarze rolniczym, przeznaczonym pod mieszkaniówkę będą mogły być wydzielone działki budowlane o minimalnej powierzchni:
a) nie mniejszą niż 1500 m2 – dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 6MN, 8MN, 9MN,
b) nie mniejszą niż 2500 m2 – dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na terenach 4MN, 5MN, 7MN;

Zdaniem burmistrza jest to rozwiązanie kompromisowe, które powinno zadowolić obydwie strony. Czy się jednak tak stanie, okaże się już w czasie dyskusji publicznej.

Poniżej rysunki z trzech kolejnych wyłożeń:

Uwagi Instytutu Geologii UAM w sprawie mpzp dla części wsi Krajkowo

70 Comments
Małgorzata Kaptur 16/02/2019
| |

Kilka dni temu Rada Miejska otrzymała list od dwóch profesorów UAM – prof. hab.Józefa Górskiego i prof. hab. Jana Przybyłka. Apelują o ochronę ujęcia wody w Krajkowie poprzez zaniechanie dalszej rozbudowy wsi Krajkowo.
http://serwer35630.lh.pl/czasmosiny2.pl/wp-content/uploads/2019/01/uwagi-Instytutu-Geologii-w-sprawie-mpzp-dla-części-wsi-Krajkowo.pdf

karp 25/01/2019
| |

Taka ciekawostka. Rada Gminy Pobiedziska wprowadziła w mpzp zakaz chowania zmarłych na cmentarzu.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FE716D4FC9
Że też nie doceniłem łaskawości RG Dopiewo, która dopuściła możliwośc upraw rolnych na gruntach rolnych i uwaliłem mpzp. Niedobry ja.

karp 18/01/2019
| |

Myślę, że zainteresuje was wyrok WSA w Warszawie dotyczący Majątku Rogalin:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BB822A71F1

karp 10/01/2019
| |

“ŻYCIE JEST PEŁNE NIESPODZIANEK”, rzekła Halina.
…and full off zasadzkas, dodał karp. 🙂
Gwoli ścisłości za planem dla Rorusia głosowało 16 waszych radnych(z tego co pamiętam). Widocznie są z nim emocjonalnie związani.
Pod tą rzekomą Lema(nie tym pod Kuncewiczową)zdaje się było kilka działek gminnych i jedna prywatna. Czy działki gminne stały się prywatne
za dotknięciem czrodziejskiej różdzki, nie wiem.W uzasadnieniu mpzp były
zabawne zapisy,że droga publiczna ma wejść w skład nieruchomości inwestora. O co kaman, to już musisz spytać tych radnych, którzy głosowali za mpzp. Takie rzeczy w przyrodzie się zdarzają, ale nigdy za friko.
http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/poznan-zniknie-ulica-bedzie-droga-wewnetrzna-volkswagena,4936792,artgal,t,id,tm.html

Halina 10/01/2019
| |

Karpiu, już coś się domyślam. Może w decyzjach środowiskowych celowo nie wspomniano o istnieniu ul. Lema, ponieważ ona chyba graniczy z terenami ochronnymi ujęcia wody. Może by to było niemile widziane w Starostwie , albo u Wojewody. Może podano, że rozbudowa mieści się przy ul. Gałczyńskiego , bo pod tym adresem zarejestrowana jest firma Rohr pomimo, że ma wjazd od ul. Śremskiej od chyba 2006 r. To tak jakbyś budował kopalnie węgla na Sołaczu ale dla zmyłki podał byś adres inwestycji w miejscu swojego zameldowania , czyli w Luboniu mieście przemysłowym. Co o tym myślisz Karpiu.

karp 04/01/2019
| |

To nie powód jednak, by UM Mosina wpadał w panikę, bo to nie jest wada mogąca skutkować nieważnością całego planu.
Można więc skorygować lub nic nie robić. Spośród tych 2 dróg najlepsza jest trzecia tj.sprawdzanie projektu przed wyłożeniem.

karp 03/01/2019
| |

Duże planisko i już na pierwszy rzut oka porządniejsze, niż to coś co mi już 2 raz dopiewskie uchwalili.
Laik by wyrzucił jednak te zapisy o ogrodzeniach i obiektach małej architektury, bo w/g mnie Rada straciła kompetencje do takich ustaleń w mpzp wraz z Ustawą o rewitalizacji, która wprowadziła zmiany do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rada może to zrobić poprzez uchwałę o której mowa w art.37 a upzp.