Trudne pytania

Radni obecnej kadencji zadają wiele pytań. Niektóre z nich są trudne lub niewygodne, gdyż mimo upływu terminu nie doczekały się odpowiedzi.

radny termin odp. Wnioski/zapytania w sprawie:
Małgorzata Kaptur 08.11.2017 zmniejszenia emisji obligacji komunalnych w 2017 r.
Roman Kolankiewicz 21.12.2017 technologii budowy boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie oraz poprawności wykonania robót i zgodności z projektem
Łukasz Kasprowicz 27.12.2017 wdrożenia systemu rejestracji rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim
Dominik Michalak 27.12.2017 programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji
Dominik Michalak 7.02.2018 uczestnictwa Gminy w stowarzyszeniach i związkach w latach 2014-2018.
Małgorzata Kaptur 22.02.2018 wdrożenia platformy zakupowej dla dostawców Urzędu Miejskiego w Mosinie
Łukasz Kasprowicz 15.02.2018 przedstawienia zestawienia obligacji i pożyczek.
Dominik Michalak 6.03.2018 funkcjonowania Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN
Jolanta Szymczak 20.03.2018 nakładów finansowych na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia – ul. Dworcowa
Małgorzata Kaptur 2.04.2018 udostępnienie ugody zawartej przez Gminę Mosina ze spółką Medicomplex
Dominik Michalak 9.04.2018 wprowadzenia programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych
Małgorzata Rajkowska 9.04.2018 zasadności wypłacania diety sołtysowi wsi Czapury za zarządzanie świetlicą
Łukasz Kasprowicz 17.04.2018 rozpoczęcia działań zmierzających do powrotu Gminy Mosina do Selektu
Andrzej Raźny 24.04.2018 nadzoru nad świetlicami wiejskimi
Małgorzata Kaptur 25.04.2018 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
0 Comments

No Comment.