Te sprawy idą za wolno

 1. Wydawanie warunków zabudowy trwa często ponad rok, co trzecia decyzja zaskarżana jest do SKO. Opóźnienia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy są zmorą dla mieszkańców, rujnują ich życiowe plany.

 2. Ranking dróg, program budowy dróg obiecany w kampanii wyborczej jest w powijakach. W marcu/kwietniu mieszkańcy mogli wziąć udział w sondzie, radni mogli zgłosić pomysły.
  Co się z tym dalej dzieje, nie wiadomo.


 3. Ściąganie opłat za odbiór odpadów – ok. 2 tys. gospodarstw domowych nie złożyło jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów!
  Działania Urzędu są w tym zakresie niewystarczające.
  Wg stanu na  10 lipca 2017 r. – 8 021 deklaracji (27 714 osób),
  wg stanu na      27 kwietnia 2017 r. – 7 760 deklaracji (27 083 osoby).
  W Selekcie było ok. 10 tys. deklaracji.
  W chwili obecnej wydatki są wyższe o ok. 600 tys. zł niż wpływy!


 4. Niepublikowanie rejestru umów (podobno będzie od przyszłego roku), nieogłaszanie zamówień poniżej 30 tys. Euro w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamówienia takie  kierowane są w drodze zapytania o cenę do wybranych przez urzędnika podmiotów.  Nie wiadomo, kto otrzymuje zamówienia od gminy i za ile. Brak transparentności.

 5. Powolne zagospodarowywanie budynku po przychodni na ul. Dworcowej 3. Miał tam być Urząd, żeby mieszkańcom i urzędnikom było wygodniej. Tymczasem przede wszystkim wygodę ma spółka bezumownie korzystająca z naszego gminnego mienia. Na skutek niezrozumiałej dla mnie ugody sądowej ten stan będzie trwał do 30 czerwca 2018 r.

 6. Zmiana uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami (zwrócenie radzie uprawnień do decydowania o sprzedaży i nabywaniu nieruchomości) – brak zainteresowania tematem ze strony burmistrza.

 7. Strona internetowa – długo opracowywano specyfikację, w końcu wybrano wykonawcę. Zamówienie zostało zrealizowane. Strona jest opracowana. Faktura została opłacona w grudniu 2016 r., ale z powodu różnic zdań na linii zamawiający – wykonawca w zakresie poprawek pewno nieprędko zostanie uruchomiona. (czytaj więcej TUTAJ)

 8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami stracił swoją aktualność w 2014 r. Brak sprawozdania z jego realizacji. Nowy program powstaje już trzeci rok.  (czytaj więcej TUTAJ)

 9. Odpowiedzi na pisma – wiele pytań i wniosków radnych pozostaje bez odpowiedzi w terminie, wiele pism mieszkańców bez odpowiedzi (efekt -> skargi)

23 Comments
realista 25/07/2017
| |

Najwolniej idzie budowa dróg. Ostatnie deszcze znowu pokazują, że to jest największy problem życiowy. Chodzimy i jeździmy w strasznym błocie. Za to trzeba się zabrać, na to powinny być przede wszystkim kierowane środki.

Kasik77 22/07/2017
| |

Koszty rosną bo mnóstwo osób nie płaci i ma to w nosie…..Nikt nie kontroluje tego czy umowy są podpisywane czy ludzie rzeczywiście segregują tak jak piszą w deklaracji……Może warto by pomysleć chociaż o wyrywkowych kontrolach…. Na terenie Mosiny zaczyna przybywać mieszkańców innych narodowości np Ukraińców przeznaczane są dla nich całe domy na wynajem i podejrzewam że ich właściciele ani myślą płacić uczciwie za śmieci które nota bene produkują….a mieszkańcy chcąc nie chcąc dopłacają do interesu kosztem choćby nowych dróg…..

Maria 22/07/2017
| |

Coś tu nie gra. Milion na minusie w skali roku, czyli wychodzi na to, że Selekt robił to samo taniej. Dziwi postawa burmistrza, który nie widzi problemu. Urząd ma dostęp do danych i może ustalić, kto nie złożył deklaracji, dlaczego tego nie robi?

Jerzy Ryś 22/07/2017
| |

Proszę przypomnieć czytelnikom, jakie były powody wyjścia Lubonia z Selektu oraz kiedy to nastąpiło. Daleko przed podjęciem decyzji o wyjściu z CZO SELEKT prowadziliśmy rozmowy z panem Marianem Wolnym, pomysłodawcą decyzji Lubonia. Oczekuje Pani, byśmy po pół roku uzyskali 100% deklaracji odnosząc ich liczbę do przedstawionej przez Selekt na koniec 2016 roku. Też byśmy chcieli, a mamy już ponad 92%. Selekt długo pracował na wyniki przedstawione w sprawozdaniu na koniec 2016 roku. Wracając do Lubonia należy zdawać sobie sprawę z tego, że nigdy nie osiągniemy poziomu kosztów, jakie ponosi Luboń za odbiór odpadów od swoich mieszkańców. Dlaczego? Powód jest dokładnie odwrotny do tego, jaki przyświecał Luboniowi przy wyjściu z CZO SELEKT.

Jerzy Ryś 22/07/2017
| |

Ok. 10 tys deklaracji w Selekcie?
Na koniec 2016 roku, a dokładnie na dzień 31 grudnia tego roku w Selekcie zarejestrowano 8569 deklaracji z terenów zamieszkałych oraz 144 deklaracja z terenów mieszanych (zamieszkałe ze zgłoszoną działalnością gospodarczą). Razem daje to 8710 deklaracji. Konia z rzędem temu kto przyzna, że to około 10 000 deklaracji.
dane opublikowane przez Selekt można sprawdzić w “Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi” ZM CZO SELEKT za 2016 rok, który to dokument dostępny jest pod linkiem:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czo-selekt/1660.pdf
Do podobnych spraw odniosłem się komentując materiał z 29 czerwca 2017 przedstawiony na TTVI Mosina pod tytułem “Podwyżki za śmieci”,dostęp pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=pmDogUOthBI
By odczytać komentarze należy być zalogowanym – niestety…
Tam też odniosłem się do materiału zamieszczonego w Faktach Mosińsko – Puszczykowskich numer 7 z dnia 28 czerwca 2017 roku, na stronie 5 tego pisma. W artykule “Śmieci ostro w górę” wiele jest prawdziwych informacji na tematy śmieciowe.
zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z tymi materiałami.