TBS-y – szansa dla mniej zamożnych

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z udziałem sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Krosinku.
W spotkaniu wzięli także udział: zastępca burmistrza Przemysław Mieloch oraz prezes TBS Adam Ejchorst.

Prezes Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego poinformował, że są duże szanse na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy. Trwa aktualizacja projektu i być może w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowych mieszkań.
TBS posiada grunt, na którym mogą powstać kolejne 4 bloki – 64 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 3 524 m2.
Projekt przewiduje następujące typy mieszkań:

  • 2 pokojowe mniejsze – od 43,2 m2 do 47,5 m2 – 8 mieszkań x 4 budynki = 32 mieszkania,
  • 2 pokojowe większe –  od 54,1 m2  do 54,6 m2 –  4 mieszkania x 4 budynki =16 mieszkań,
  • 3 pokojowe                 – od  71   m2   do 72    m2 –  4 mieszkania x 4 budynki =16 mieszkań.

Zlikwidowanie w 2009 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego którym dysponował Bank Gospodarstwa Krajowego spowodowało utratę możliwości budowy nowych mieszkań. Zmiana przepisów –  z 10 września o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wprowadziła ponownie możliwość finansowania inwestycji przy udziale kredytu preferencyjnego. W związku z tym Mosiński TBS Sp. z o.o. przygotowuje się do złożenia wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego.
Aby uzyskać ten kredyt TBS musi m.in. minimum 50% mieszkań przeznaczyć dla osób wychowujących dzieci i podpisać umowę z gminą.

Czym różni się mieszkanie w TBS od mieszkania deweloperskiego?

  • oddane jest w stanie nadającym się do natychmiastowego zamieszkania (pomalowane na biało ściany, podłogi pokryte wykładziną, podstawowe wyposażenie łazienki – tzw. “biały montaż” i kuchni – kuchenka, zlewozmywak, kaloryfery z termoregulatorami, drzwi wewnętrzne), do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska,
  • należy po podpisaniu umowy wpłacić opłatę partycypacyjną w kosztach budowy w wysokości 805 zł za metr kwadratowy (w zależności od wielkości mieszkania  35 000 – 58 000 zł.),
  • przed otrzymaniem kluczy trzeba wpłacić kaucję w wysokości rocznego czynszu (5 000-8 200 zł.)
  • potem należy płacić miesięczny czynsz w wysokości 9,50 za metr kwadratowy.
  • rezygnujący z mieszkania otrzymuje zwrot kaucji i opłaty partycypacyjnej.

    Uwaga: wszystkie podane kwoty odnoszą się do poprzedniego, zakończonego etapu budowy i mają tylko charakter orientacyjny. Kwoty, które będą obowiązywały w przypadku mieszkań projektowanych mogą się od nich różnić.

TBS mapa

Obecnie Mosińskie TBS Sp. z o.o. zarządza 11 budynkami wielorodzinnymi położonymi w Krośnie, przy ul. Bocznej. Znajduje się w nich 170 mieszkań o powierzchni od 32 m2 do  63 m2. Łączna powierzchnia istniejących mieszkań wynosi ok. 8 300 m2. Mieszkają w nich 425 osoby.