Szóstoklasiści: język polski – słabo, matematyka – bardzo dobrze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie internetowej wyniki sprawdzianu po VI klasie w ujęciu terytorialnym.
Nasi uczniowie z języka polskiego wypadli o 8% gorzej niż rówieśnicy w  sąsiednim Puszczykowie (81,44%).  Ich wynik to pozycja 12 w powiecie poznańskim (na 17 gmin). Słabiej napisali sprawdzian z języka polskiego tylko uczniowie w gminach: Murowana Goślina, Pobiedziska, Kostrzyn, Stęszew i Kórnik.
Zaskakująco dobry wynik w porównaniu z innymi gminami uzyskali nasi uczniowie ze sprawdzianu matematycznego. Doskonałe drugie miejsce zasługuje na gratulacje.
Znajomość języka angielskiego – przeciętna – IX miejsce w powiecie.

W tym roku po raz pierwszy egzamin przeprowadzony został według nowych zasad. Dotychczasowy jeden arkusz badający 5 podstawowych kompetencji: czytanie, pisanie korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce i rozumowanie został zastąpiony sprawdzianem z języka polskiego i matematyki.
Łączny wynik gminy ogółem w I części (matematyka i j. polski) to 69,83%. To średnia wyższa od średniej powiatu (V miejsce na 17 gmin), która wynosi 67,88%.
Nasi szóstoklasiści uzyskali też wyższy wynik niż śr. województwa wielkopolskiego (65,02), a także wyższy niż średni wynik w kraju (67%).
wyniki sprawdzianu

Jak wynika z podanej niżej tabeli – łączny wynik I części – najlepiej spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Krosinku uzyskując wynik 76,67%. Wynik wyższy od średniej gminy uzyskały jeszcze:

  • Szkoła Podstawowa w Czapurach – 71,82%
  • Szkoła Podstawowa w Krośnie – 71,57%
  • Szkoła Podstawowa w Pecnej – 70,40%
  • Szkoła Podstawowa w Rogalinku – 70,27%
  • Szkoła Podstawowa w Rogalinie – 70,04%

cz. 1

Najlepszą znajomością języka angielskiego wykazali się w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapurach – 86,64%

angielski

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w Zespole Szkół w Rogalinku 2015
Interpretacja wyniku ze strony internetowej szkoły.

Nasza szkoła uzyskała średnią 70,27% (wynik na poziomie miasta powyżej 100 tys.) podczas, gdy średnia kraju wynosi 67%. Z matematyki szkoła osiągnęła wynik 72,83% a średnia kraju wyniosła 61%, przy czym klasa VIb osiągnęła wynik 77%, a kl. 6a 68%. Z j.polskiego nasza szkoła osiągnęła wynik 68%, podczas gdy średnia kraju wyniosła 73%. Kl. 6a uzyskała 71% z j.polskiego, a 6b 65%. Z j.angielskiego średnia szkoły wyniosła 82,53%, gdy średnia kraju wyniosła 78% i tu kl. 6a uzyskała 81%, a 6b 83%. Nasi uczniowie klas szóstych mogą być dumni z tak dobrego wyniku. Gratulujemy!


Nauczycielom i uczniom serdecznie gratulujemy.

1 Comments
Win.Ka. 21/06/2015
| |

Dobrze, że wyniki lepsze niż w poprzednich latach.
Mimo, że wakacje za pasem, warto przypomnieć stary, ale jary wierszyk Ignacego Balińskiego:
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.